17.02.2013 O POWSTAŃCU STYCZNIOWYM URODZONYM 180 LAT TEMU W GARZYNIE
Dodane przez administrator dnia Lutego 17 2013 05:04:12

17 lutego 1833 r. urodził się w Garzynie Ildefons Chełkowski (1833-1904), późniejszy ziemianin i działacz powstańczy 1863 r. Był synem ówczesnego posesora Garzyna, który wkrótce nabył majętność Kuklinów koło Krotoszyna i tam w 1836 r. z całą rodziną zamieszkał. Krótkotrwały związek Ildefonsa z Garzynem, upoważnia do zaliczenia go w poczet powstańców 1863 roku związanych z terenem gminy Krzemieniewo, ale też nakłada na władze i społeczność gminy obowiązek przypomnienia jego osoby, przynajmniej przy okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego, co niniejszym czynimy. Nie jest to jedyna postać z terenu naszej gminy, związana z tym powstaniem. Pozostałe przypomnimy za kilka dni, dając Czytelnikom szanse samodzielnych poszukiwań takich osób. O dwóch są dość obszerne wzmianki na naszej stronie, z zaznaczeniem ich związków z powstaniem 1863 r. - identyfikacja reszty wymagać może trochę trudu i biegłości w kwerendach internetowych. Życzymy powodzenia w poszukiwaniach.