12.12.2013 - Kolejny życiorys w kolejną rocznicę śmierci lubońskiego generała-poety.
Dodane przez administrator dnia Grudzień 12 2013 04:03:24

10. rocznicę śmierci Franciszka Morawskiego (1783-1861) - jednego z członków-założycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Towarzystwo to uczciło zamieszczeniem na łamach swego Rocznika 1871 obszernego życiorysu lubońskiego generała-poety. Na naszych łamach przypominamy 152. rocznicę Jego śmierci zamieszczeniem tekstu tego właśnie życiorysu. Ciekawostką jest wymienienie w nim kilku utworów Franciszka Morawskiego „zasługujących na szczególną wzmiankę”, wśród których znalazł się wiersz „Biedna komornica”, opublikowany pierwotnie w leszczyńskim „Przyjacielu Ludu” z 1838 r. z zagadkowym podpisem Wojtuś Grajek od Gostynia i równie zagadkowo pominięty w późniejszym wydaniu „Pism zbiorowych…” z 1882 r. Zachęcamy do lektury tego wiersza (z przypisami) choćby dlatego, że rzecz dotyczy rzekomo zdarzenia prawdziwego z zimy 1838(5)? roku w nieodległym od naszej gminy Czajkowie.