POSZLI, CHOĆ IM NIKT NIE KAZAŁ!
Dodane przez administrator dnia Grudnia 28 2019 06:35:28

Dokładnie 101 lat temu zerwali się do walki o wolność nasi pradziadowie. Ich bohaterski i zwycięski czyn znany w literaturze przedmiotu jako Powstanie Wielkopolskie, zdecydował o kształcie terytorialnym odradzającej się wówczas po 123 latach niewoli niepodległej Rzeczypospolitej. Postawa Wielkopolan była bardzo istotnym sygnałem dla polityków obradujących w Wersalu, czego tak naprawdę jako naród pragniemy i czego od nich oczekujemy. Zwycięstwo, które odnieśliśmy nad wojskami niemieckimi było argumentem na tyle istotnym, że nie można było nad tym co się stało w Wielkopolsce na przełomie 1918/1919 roku przejść do porządku dziennego.
Do oddziałów powstańczych zgłosiło się wielu mieszkańców z terenu dzisiejszej parafii Drobnin. Dali tym samym przykład swojej właściwej postawy patriotycznej i przywiązania do zasad oraz wartości w których zostali wychowani. Dali wspaniałe świadectwo kolejnym pokoleniom, że nie ma rzeczy cenniejszej niż wolność. Dlatego kolejny już raz uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie wybrali się na miejscowy cmentarz, by złożyć hołd tym uczestnikom Powstania Wielkopolskiego, którzy tutaj zostali pochowani. Na grobach bohaterów tamtych wydarzeń zapalono również znicze z logiem współorganizatora tej akcji, czyli Gminy Krzemieniewo.
Przypominamy, że na cmentarzu w Drobninie swoje miejsce spoczynku znaleźli następujący uczestnicy Powstania Wielkopolskiego: Andrzejczak Karol, Andrzejczak Piotr, Banach Stanisław, Bąk Tomasz, Foralewski Józef, Hofman Jan, Janiszewski Ignacy, Majchrzak Józef, Michalski Paweł, Ratajczak Antoni, Reinsch Leon, Rozwalka Jan, Ryczkowski Wojciech, Śmiejczak Antoni, Wasiółka Stanisław, Więckowiak Józef. Przy Urzędzie Gminy w Krzemieniewie znajduje się tablica pamiątkowa na cześć Władysława Lestera (również powstańca), zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen.
CHWAŁA BOHATEROM!

SPIS CZŁONKÓW ZWIĄZKU WETERANÓW POWSTAŃ NARODOWYCH KOŁA KRZEMIENIEWO Z ROKU 1936
Informacja i zdjęcia: JK
ZDJĘCIA