Sierpień 18 2022 09:54:12
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1959/60

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1959/60

1.09.1959 rozpoczęcie roku szkolnego. Na rozpoczęcie przybył podinspektor Lech Skrzetuski. Po przemówieniach kierownika szkoły i podinspektora dzieci pod opieką nauczycieli wychowawców rozeszły się klas, gdzie nastąpiły zapisy dzieci do dzienników lekcyjnych. Na czwartego nauczyciela przydzielony został przez Inspektorat Oświaty nauczyciel Skorupiński Jan, który zaznaczył zgłaszając się, że bynajmniej nie zamierza w szkole w Belęcinie pozostać dłużej jak rok czasu. Te ciągłe zmiany zapewne nie wpłyną dodatnio na podniesienie wyników nauczania.

We wrześniu wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na zaproszenie tamtejszego rządu, premier ZSRR Nikita Chruszczow. Równocześnie uczeni ZSRR wystrzelili sztucznego satelitę w przestrzeń kosmiczną celem dokonania zdjęć niewidzialnej z ziemi drugiej strony księżyca. Próba została uwieńczona powodzeniem. Po powrocie Nikita Chruszczow wyjechał z kraju do Chińskiej Republiki Ludowej. Po powrocie z Chin przyjechał wyżej wymieniony do Polski.

W październiku odbyło się III Plenum KC PZPR (Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) w sprawie trudnej sytuacji gospodarczej kraju spowodowanej tegoroczną posuchą. Posucha, która ogarnęła kraje europejskie spowodowała ogólne obniżenie plonów, skutkiem czego rolnicy mniej żywca, zboża, ziemniaków i mleka dostarczyli do punktów skupu. W Polsce Rząd, by nie zahamować eksportu, podniósł ceny na tłuszcze i mięso oraz przetwory mięsne.

1.11.1959 roku została otwarta przy szkole w Belęcinie Szkoła Przysposobienia Rolniczego klasa I. Do szkoły zapisało się 26 osób. Przy szkole miał być kurs szycia lub gotowania. Jednak ze względu na słabą opłatę (bo za przeprowadzoną godzinę 12 zł) żadna siła kwalifikowana nie chciała do Belęcina dojeżdżać. Wszelkie starania o zwiększenie stawki za efektywną godzinę spełzły na niczym.

W listopadzie został przez Rząd odwołany z zajmowanego stanowiska Ministra Oświaty Bieńkowski, a na jego miejsce mianowany Tułodziecki. Podobnie z Ministerstwa Rolnictwa odwołany został Ochab, a powołany na to stanowisko Jagielski.

Przy końcu listopada odbył się Kongres Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Warszawie.

21.11.1959 roku odbył się Międzynarodowy Dzień Nauczyciela. W dniu tym nauczyciele zostali zwolnieni od zajęć. Związek Nauczycielstwa nie zorganizował dla nauczycieli nawet akademii w powiecie z obawy, że nauczyciele będą domagali się podniesienia zarobków.

5.12.1959 roku odbyła się w Drobninie Rejonowa Konferencja Nauczycieli ogniska Drobnin. Na konferencji nauczyciele tegoż ogniska uradzili w przyszłości organizować Dzień Nauczyciela we własnym ognisku.

Z początkiem grudnia przybył z wizytą do krajów Zachodniej Europy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Eisenhower.

15.12.1959 roku odbyła się wizytacja szkoły przez Inspektora szkolnego pana Rajewskiego i podinspektora pana Paszka Kazimierza.

31.12.1959 roku zlikwidowano Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej w Belęcinie nowym. Wioski zasięgu zlikwidowanej Gromadzkiej Rady narodowej przyłączono do zasięgu działania Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzemieniewie, tłumacząc słabą pracą, brakiem odpowiednich sił do prowadzenia GRN w Belęcinie Nowym. Za wygospodarowane pieniądze GRN w Belęcinie Nowym kupiła szkole miejscowej telewizor „Szmaragd”, maszynę do pisania i aparat fotograficzny.

12.01.1960 roku odbyła się uroczystość choinki noworocznej na sali ob. Dudki w Belęcinie Nowym. Uroczystość poprzedziło przedstawienie pod tytułem „Podanie o Piaście” wyćwiczone przez nauczyciela Kostaniaka Heliodora z dziećmi klas V, VI, VII.

10.03.1960 odeszła nauczycielka Kostaniakowa Bożena na urlop macierzyński. Na jej miejsce Inspektorat Oświaty nie przydzielił zastępstwa.

1.05.1960 nad terytorium ZSRR w okolicach Swierdłowska artyleria przeciwlotnicza pociskiem rakietowym zestrzeliła amerykański samolot wywiadowczy U-2 prowadzony przez pilota Powersa na wysokości 20 tysięcy stóp.

W Paryżu we Francji w maju miała się odbyć konferencja wielkiej czwórki. Na konferencję zjechali się premier Rządu Radzieckiego Chruszczow, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Eisenhower, premier Rządu Angielskiego Macmillan i prezydent Francji de Gaul. Po wygłoszeniu wstępnych przemówień konferencja została zerwana. Premier Chruszczow zażądał od prezydenta Eisenhowera przyrzeczenia, że Rząd Stanów Zjednoczonych więcej nie będzie podejmował lotów szpiegowskich nad ZSRR, przykładnego ukarania winnych kontynuowania lotów wymienionych. Prezydent Eisenhower warunki te odrzucił. Wobec tego premier Chruszczow postanowił opuścić Pałac Elizejski (miejsce konferencji) i wyjechał z Francji.

15.05.1960 roku został strącony drugi samolot amerykański nad terenami ZSRR marki Rb-45.

W chwili kiedy premier Chruszczow wyjechał na konferencję do Paryża, uczeni radzieccy wystrzelili sztucznego satelitę w kierunku księżyca. Eksperyment powiódł się i druga strona księżyca została sfotografowana i oznaczona przez uczonych radzieckich (jeziora, morza, łańcuchy górskie).

5.06.1960 roku na podłodze w parku w Belęcinie Nowym odbyła się uroczystość Międzynarodowego Dnia dziecka. Podczas występów dzieci szkolnych, Ochotnicza Straż Pożarna przygotowała pokaz gaszenia ognia. Po występach dzieci zostały obdarowane przez Komitet Rodzicielski „łakociami”, a następnie odbyła się zabawa taneczna.

23.06.1960 nastąpiło zakończenie roku szkolnego. Na uroczystości obecny był przewodniczący Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej w Krzemieniewie ob. Naskręt. Wieczorem absolwenci klasy siódmej urządzili wieczorek pożegnalny, na który poprosili wszystkich nauczycieli, przewodniczącego GRN, Komitetu rodzicielskiego i sprzątaczkę.

22.07.1960 roku w Hersztupowie nastąpiło otwarcie „Świetlicy” wybudowanej w czynie społecznym. Duże zasługi dla jej powstania położył mieszkaniec tejże wioski ob. Marcin Maćkowiak radny Powiatowej Rady Narodowej w Lesznie.

30.07.1960 roku odbyły się wielkie ćwiczenia wojskowe niemieckiej Bundeswehry złożone z 90 okrętów wojennych. Ćwiczenia odbyły się na Morzu Bałtyckim. Aktywną działalność w Niemieckiej republice federalnej wykazuje „Niemiecki Zakon Krzyżacki”, którego propagatorem jest prezydent NRF Adenauer. Za jego poparciem Zakon ten uzyskał fundusze na odbudowę „domu krzyżackiego” we Frankfurcie. Na jego czele stoi ojciec Paul Tilzer urodzony w Czechosłowacji, a który we Frankfurcie ma parafię składającą się w większości z katolików ze Wschodu. Twierdzi on, że „jeżeli się znajdą pieniądze i możliwość, Zakon może rozprzestrzenić się na całą republikę Federalną, trudniąc się pracą społeczną, wychowaniem i opieką nad duszami”, ale w tej pracy dodaje „silne są historyczne powiązania z przeszłością Niemiec”.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 4,827,549 Unikalnych wizyt