Czerwca 17 2024 13:39:21
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


SYMBOLE GMINY KRZEMIENIEWO

Do symboli gminy Krzemieniewo należą herb i barwy. Zostały one ustalone uchwałą Rady gminy z dnia 25 czerwca 1997 roku.

UCHWAŁA NR XXIII/97/97
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 czerwca 1997 roku

w sprawie: ustalenia herbu i barw gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74).

RADA GMINY UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


§ 1

1. Herbem gminy Krzemieniewo jest:
Tarcza dwudzielna w słup:
- na polu prawym, czerwonym, złoty kłos z dwoma takimiż liśćmi,
- pole lewe, szachowane, czerwono-złote.
2. Herb stanowi własność gminy.
3. Ochrona herbu gminy podlega przepisom kodeksu cywilnego.
4. Wzór oraz zasady wykorzystywania herbu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Barwami gminy są kolory: złoty i czerwony.
2. Gmina posiada flagę, której wzór i zasady używania określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

-----------------------------------------------------------------------

HERB GMINY KRZEMIENIEWO

Tarcza dwudzielna w słup: na polu prawym, czerwonym, złoty kłos z dwoma takimiż liśćmi.
Pole lewe, szachowane, czerwono-złote, jest znakiem sięgającym do historii gminy i jednocześnie odzwierciedlającym współczesny jej charakter.

Część lewa, szachowana tarczy herbowej oraz barwa czerwona pola prawego pochodzi z herbu rodu Wyskotów, pierwszych właścicieli wsi Krzemieniewo oraz okolicznych wiosek (XIV wiek), rodu wywodzącego się z Górnego Śląska.
Złoty kłos odnosi się do typowo rolniczego charakteru gminy. Pełny kłos pszeniczny jest symbolem płodności, hojności, urodzajności ziemi. W zbożu, najszlachetniejszym owocu pól, ujawnia się siła ziemi, dlatego jest ono również symbolem siły życia.

BARWY GMINY KRZEMIENIEWO

Barwami gminy Krzemieniewo są kolor złoty i czerwony, które jako składniki flagi umieszcza się na budynkach, obiektach, a także w innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości, świąt i rocznic.

Barwy: kolor złoty i czerwony także posiadają swoją wymowę.
Złoto, które oddaje barwa żółta, jest symbolem wielkości i szlachetności. Wskazuje na wieczne światło, godność, chwałę i potęgę.
Kosztowne złoto wyraża również to, co jest najcenniejsze w sferze wartości ludzkiego życia, jak zdrowie, przyjaźń, dzielność.
Czerwień wskazuje w swej wymowie na siłę, młodość i pełnię życia.
Czerwień, barwa ognia, była kolorem wojowników na znak przelanej przez nich krwi, narażenia życia i płomiennego męstwa.
Symbolizuje ofiarę i cierpienie. Przypisywano tej barwie działanie ochronne. Miała ona chronić zwierzęta i inny dobytek od pożaru, wszelkich szkód oraz zapewnić drzewom urodzajność a płodność zwierzętom.

--------------------------------------------------
Źródło: Urząd Gminy Krzemieniewo.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,395,742 Unikalnych wizyt