Lipca 25 2024 16:56:10
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


KALENDARIUM

16.10.1291 – pierwsza wzmianka źródłowa na temat Drobnina.

18.01.1310 – książę głogowski Henryk II ustanowił powiat poniecki (w dokumencie między innymi wymienione zostały: Lubonia, Mierzejewo, Oporowo, Pawłowice).

29.09.1398 – w Księgach Ziemskich Kościańskich pojawia się pierwsza wzmianka źródłowa na temat Krzemieniewa (Crzemenevo). Sprawa dotyczyła zapisu przez Bawora Wyskotę wiana dla jego żony Małgorzaty.

12.09.1683 – Maciej Mielżyński (właściciel Pawłowic) wziął udział w bitwie z Turkami pod Wiedniem.

01.07.1754 – akt lokacji wsi Krzemieniewo na tzw. prawie okupnym.

03.11.1766 – urodził się Józef Chełkowski. W latach 1793-1833 był proboszczem w Oporowie. W roku 1833 został konsekrowany na biskupa sufragana poznańskiego.

16.03.1782 – urodził się w Pudliszkach Józef Ignacy Morawski – referendarz stanu Księstwa Warszawskiego, właściciel Oporowa, współtwórca Kasyna Polskiego w Gostyniu, członek i sekretarz Ligi Polskiej. Zmarł 08.10.1853 roku w Oporowie.

29.10.1812 – urodził się Hipolit Szczawiński (właściciel Brylewa), uczestnik powstania listopadowego, działacz niepodległościowy z 1846 roku.

28.06.1826 – zmarł Stanisław Mielżyński – generał brygady wojsk Księstwa warszawskiego, uczestnik wojen napoleońskich; odznaczony francuską Legią Honorową oraz orderem Virtuti Militari.

11.12.1830 – w Luboni urodziła się Maria Morawska (córka Józefa z Oporowa), założycielka zakonu sióstr Urszulanek w Polsce.

26.06.1838 – urodził się (w Kostrzynie) Władysław Woliński. W latach 1867-1886 był proboszczem w parafii Oporowo.

07.02.1839 – podpisany został reces regulacyjno-separacyjny wsi Pawłowice (uwłaszczonych zostało 41 gospodarzy, którzy otrzymali łącznie 1111 mórg ziemi na własność).

24.05.1841 – ksiądz Józef Franke poświęcił kaplicę na cmentarzu w Oporowie. Została ona ufundowana przez mieszkańca tej wsi, Mateusza Bryję.

09.04.1844 – uwłaszczenie chłopów w Drobninie.

14.08.1849 – na terenie parafii Oporowo rozpoczęła się epidemia cholery. Do 16.10.1848 zmarło 71 osób, które pochowano we wspólnych mogiłach na tamtejszym cmentarzu.

12.12.1861 – zmarł w Luboni gen. Franciszek Morawski, minister wojny w Powstaniu Listopadowym, znakomity poeta (odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari).

31.01.1875 – utworzone zostało kółko rolnicze w Garzynie (pierwsze na terenie dzisiejszej gminy Krzemieniewo).

07.12.1876 – zmarł Daniel Aleksander Rakowicz, pedagog, publicysta, nauczyciel w Oporówku, autor elementarza zatytułowanego „Nauka czytania i pisania”.

09.01.1883 – zmarła w Oporowie Paula Dzierżykraj z Łubieńskich Morawska (żona Józefa Morawskiego); jej ojciec był ministrem sprawiedliwości w czasach Księstwa Warszawskiego.

30.01.1887 – w Oporówku z polecenia władz pruskich zlikwidowana została istniejąca tam od roku 1864 ochronka prowadzona przez Siostry Służebniczki.

03.03.1889 – urodził się Kazimierz Zacharzewski (w latach 1946-1966 proboszcz parafii w Drobninie).

31.03.1890 – urodziła się w Jasieniu Zofia z Raszewskich Ponikiewska (żona Stefana, właściciela majątku w Drobninie).

07.02.1897 – urodził się Tomasz Bąk z Mierzejewa – powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 oraz przedwojennym Brązowym Krzyżem Zasługi).

27.03.1898 – urodził się w Łoniewie Władysław Lester – pierwszy wójt gminy Krzemieniewo, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, rolnik w Krzemieniewie. Zginął 10.03.1941 roku w obozie koncentracyjnym Mauthausen.

09.11.1898 – urodził się Antoni Dwornik z Mierzejewa, żołnierz powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej.

29.10.1900 – zmarł Leon Mielżyński (właściciel Pawłowic), uczestnik powstania listopadowego, współzałożyciel „Kasyna Gostyńskiego”.

27.05.1901 – utworzone zostało Kółko Rolnicze dla parafii Oporowo (zapisało się do niego 35 gospodarzy).

16.041902 – zmarł Walery Rychłowski, właściciel Drobnina.

22.05.1904 – urodził się Feliks Siniecki, żołnierz II Korpusu generała Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino. Odznaczony: Gwiazdą za wojnę 1939-1945, Medalem Wojska, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino.

22.01.1907 – zmarł w Pawłowicach tamtejszy proboszcz ksiądz Ludwik Drwęski (przez długie lata pozostawał też dziekanem krobskim).

14.10.1909 – urodził się Łukasz Mróz (mieszkaniec Górzna), żołnierz II Korpusu generała Andersa, uczestnik walk na Monte Cassino.

22.11.1911 – urodził się Franciszek Gembiak z Krzemieniewa, żołnierz w wojnie obronnej w 1939 roku (bitwa nad Bzurą).

10.06.1913 – zmarł Stanisław Ponikiewski – właściciel majątków ziemskich w Brylewie i Drobninie.

13.06.1914 – urodził się Henryk Lisiecki – proboszcz parafii w Oporowie w latach 1947-1968.

02.08.1922 – w majątkach Drobnin, Oporowo i Oporówko rozpoczął się strajk płacowy robotników rolnych (trwał do 09.08.1922).

29.08.1923 – w szpitalu w Poniecu zmarł ksiądz Antoni Kinowski, proboszcz oporowski w latach 1887-1923.

14.10.1923 – odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki przed szkołą w Krzemieniewie.

11.08.1924 – urodził się w Belęcinie Tomasz Biernaczyk, żołnierz oddziału „Kościuszki”. Za udział w akcjach bojowych przeciwko UB i LWP skazany na śmierć (wyrok wykonano 03.10.1946 w Poznaniu).

03.09.1924 – do Drobnia przybyły siostry zakonne ze Zgromadzenia Serafitek, które zajęły się nauczaniem w miejscowej szkole, pracą w punkcie sanitarnym oraz opieką nad dziećmi w ochronce.

23.05.1925 – na zaproszenie Stefana Ponikiewskiego z krótką wizytą w Drobninie przebywał prezydent II Rzeczypospolitej, Stanisław Wojciechowski.

12.09.1926 – w Krzemieniewie utworzona została Ochotnicza Straż Pożarna.

03.05.1929 – przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Krzemieniewie odbyły się uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

27.03.1932 – zmarł w Poznaniu Bolesław Erzepki – urodzony w Pawłowicach 05.07.1852 roku (filolog, bibliotekarz, wydawca, slawista i archeolog, profesor honorowy Uniwersytetu Poznańskiego).

08.11.1936 – konsekracja kościoła w Drobninie.

01.11.1931 - Stefan Boruczkowski został kierownikiem szkoły w Krzemieniewie (zastąpił na tym stanowisku Adama Kaisara).

09.09.1939 – w bitwie pod Kutnem zginął Kazimierz Ponikiewski (syn Stefana i Zofii Ponikiewskich z Drobnina).

15.09.1939 – w czasie bombardowania Warszawy zginął pierwszy proboszcz parafii w Drobninie, ksiądz Eryk Szymkowiak.

21.01.1941 – zmarł Stefan Ponikiewski, właściciel majątku drobnińskiego, pierwszy poseł z Ziemi Leszczyńskiej do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej.

22.06.1941 – Niemcy dokonali pierwszej deportacji mieszkańców Mierzejewa podczas II wojny światowej.

04.07.1943 – w katastrofie lotniczej na Gibraltarze zginął porucznik Józef ponikiewski z Brylewa (był adiutantem Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego).

25.09.1943 – w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu zginęła Maria Smektała z Mierzejewa.

20.03.1944 – w egzekucji publicznej w Salca koło Nordhausen w Harzu w Niemczech powieszony został Stanisław Ponikiewski (syn Hipolita i Elizy Ponikiewskich z Brylewa).

09.11.1944 – w obozie koncentracyjnym w Mauthausen rozstrzelany został pułkownik Witold Morawski, żołnierz powstania wielkopolskiego, dyplomata, uczestnik kampanii wrześniowej. Odznaczony: Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Orderem Odrodzenia Polski v klasy. Pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady.

05.03.1945 – po wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji wznowiona została nauka w szkole w Mierzejewie (pierwszym nauczycielem mianowany został Stefan Czternasty).

10.03.1945 – otwarta została na nowo po okresie niemieckiej okupacji szkoła w Krzemieniewie. Pierwszym nauczycielem został Bronisław Andrzejewski. Do szkoły zapisało się 119 uczniów.

28.03.1946 – napaść oddziału „Kościuszki” dowodzonego przez Mariana Rączkę na posterunek MO w Krzemieniewie. Zginęli wtedy dwaj milicjanci: Zygmunt Schaefer i kazimierz Kowalczyk.

09.11.1948 – w Belęcinie Nowym otwarta została trzyletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

07.11.1950 – zakończona została elektryfikacja gromady Hersztupowo.

25.08.1951 – zmarł Karol Andrzejczak z Mierzejewa, żołnierz I wojny światowej, uczestnik Powstania Wielkopolskiego oraz wojny polsko-bolszewickiej (odznaczony: Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości, Medalem pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich).

23.03.1954 – w Belęcinie Nowym założona została spółdzielnia produkcyjna pod nazwą „Przyjaźń”.

21.02.1964 – zmarł Jan Kąkolewski z Luboni – żołnierz I wojny światowej, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

13.12.1964 – zmarł Jan galon, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, sołtys Pawłowic w latach 1919-1939.

22.02.1980 – zmarł Stanisław Firlej z Pawłowic - uczestnik wojny obronnej 1939 roku, więzień radziecki, żołnierz II Korpusu generała Andersa. Odznaczony: Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Gwiazdą za wojnę 1939-1945, Gwiazdą Italii, Medalem Wojska.

04.02.1983 – zmarł Marek Patelka z Pawłowic – uczestnik wojny obronnej 1939, więzień radziecki, żołnierz 1 Dywizji Pancernej generała Maczka. Odznaczony: Medalem Wojska, Gwiazdą Francji i Niemiec.

22.03.1987 – zmarł Jan Majorczyk, uczestnik wojny obronnej 1939 roku, żołnierz II Korpusu generałą Andersa (walczył pod Monte Cassino). Odznaczony: Krzyżem Walecznych, krzyżem pamiątkowym Monte Cassino, Gwiazdą Italii, Medalem Wojska.

12.06.2003 – zmarł w Kaliszu Szymon Molenda – poeta, nauczyciel, badacz dziejów regionu (w latach 60-tych XX wieku zamieszkały w Pawłowicach).


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,127 Unikalnych wizyt