Marzec 27 2023 16:29:27
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Belęcin i jego właściciele w średniowieczu

Wypis pochodzi ze "Słownika historyczno-geograficznego województwa poznańskiego w średniowieczu"
pod redakcją A. Gąsiorowskiego

BYLĘCINO (1362 or. Bylanczino, 1393 Baranczino!, 1395 Bilencino, 1420 Bilczyno), obecnie Belęcin Stary, 8 km na SE od Krzywinia.

1. 1497 powiat kościański (PG 9, 107); parafia Świerczyna (ASK I 3, 133v).

2. 1401 Trzebicz częścią Belęcina; 1453 rozgraniczenie Belęcina z Karchowem: łąka „Miedzwycz” pozostaje przy Belęcinie, a błoto „Miedzwyedzya” przyłącza się do Karchowa; olszynę leżącą przy łące Czarny Brod w Karchowie, dębinę i wspólną porębę przy lasku krzemieniewskim dzieli się między wspomniane wsie; pastwiska (skotnycze) zwane Szwyny Chrosthy, położone między Belęcinem a dąbrową brylewską i użytkowane przez kmieci, pozostają wspólne (KoścG 8, 575); 1575 role w Belęcinie: Genderowska, Rygaszewska, ager Kilianowski, Sobkowski (KoścG 29, 265; K 5, 359).

3. Własność szlachecka 1362 uczciwy Adam z Belęcina przegrywa proces z opatem lub. o Wieszkowo (Wp. 3 nr 1476); 1393 [Adam?] Bylęta z Belęcina w sporze z opatem lub. (Lek. 2 nr 1517).
1394-1410 Adam Bylęta z Belęcina (Lek. 2 nr 1741; WR 3 nr 16, 78, 87, 167, 428; KobceRyc. 58); 1400 tenże w sporze z opatem lub. o 18 grzywien (KP nr 358); tenże w sporach o Belęcin.

1394-1400 Jakub Bylęta z Belęcina (Lek. 2 nr 1741, 2296, 2310, 2495, 2707; WR 3 nr 16, 27, 78, 110, 122, 126, 134, 147); asesor sądowy w Kościanie 1398 (Lek. 2 s. 260); [a. 1400?] tenże wygrał proces z Adamem Bylętą o dziedzinę [Belęcin?] (WR 3 nr 280, 588).

1395, 1397 Sułek zwany Pocrifka albo Potrfka w sporach o Belęcin: a) z Dzierżką żoną Czesława Koszki, b) z Piechnem Krakwiczem (Lek. 2 nr 1721).
1396-1400 Bylęta [Adam albo Jakub?] (Lek. 2 nr 1924, 1961, 2752; WR 3 nr 31). 1401 panna Zdziżcha (Sdzyszcha), filia Dalebursonis wygrywa proces z Adamem Bylętą o część Belęcina zwaną Trzebicz [Trzebicz wieś] (KoścZ 2, 20v); 1404-1416 Zdzichna Bylęcina [wdowa po Jakubie?] (WR 3 nr 251, 275, 330, 344, 383); 1404 taż w sporze z Piechnową [żoną Piechna Krakwicza] i jej dziećmi o ½ Bylęcina dowodzi, że nigdy nie sprzedała ani nie zastawiła części Belęcina, którą ma po ojcu (WR 3 nr 234); 1405, 1416 taż w sporze z Adamem Bylętą dowodzi, że Jakub wygrał proces z Adamem (WR 3 nr 280); 1406 taż w sporze z Januszem Jurkowskim (Kurowskim), którego zastępuje Katarzyna Karchowska, o Belęcin i o zboże (WR 3 nr 327; KoścZ 3, 40v); 1415 [Zdzichna?] Bylęcina z synami Janem i Wojciechem pozwani o napad na część Belęcina należącą do Ziemięty dziekana, plebana w Strzelcach Wielkich, i o zranienie jego brata Jakusza (WR 3 nr 558); 1416-1425 synowie Bylęciny: Jan Bylęta z Trzebca i Wojciech Bylęta (WR 3 nr 570, 574, 598, 899, 1264).

1410 Janusz Bylęta z Belęcina (KobceRyc. 58); 1411 Kat. Bylęcina (WR 3 nr 448). 1416-1428 Henryk (Jędrzych) Wyskota Bylęcki z Belęcina (KobceRyc. 124; WR 3 nr 316, 679, 754, 942, 1099, 1189, 1194, 1211; BR 628 nr 78); 1415-1419 tenże w sporze z Dobrogostem Koleńskim [z Kolna i Prusimia] o 11 grzywien długu i 10 grzywien szkody, które Koleński miał rzekomo zapłacić za Piotra Golskiego [z Goli koło Gostynia] (WR 3 nr 553, 724, 736, 741; KobceRyc. 124); 1418 tenże w sporze z Małgorzatą Popowską zwaną Valermalewa [teściową?] o należną jej córce część po ojcu i matce (WR 3 nr 649); 1422 tenże w sporze z Dziersławem z Trzebca (WR 3 nr 942); tenże oskarżony o zabicie męża Agnieszki (Jagny) z Belęcina (WR 3 nr 933); 1429 tenże w sporze z Henrykiem (Jędrzychem) Kkarchowskim z powodu samowolnego wykopania rowu na terenie Karchowa (WR 3 nr 1100); 1424-1427 tenże w sporach o szkody 15 grzywien i 10 grzywien z Mikołajem Krowiną z Ponieca (WR 3 nr 1099, 1189); 1427-1428 tenże w sporze z Janem Trzebieckim z Trzebca o zajęte bydło i o kmiecia „Oschussego” [z Belęcina]; 1428 tegoż pozywa „Wych laycus” z Belęcina o zasłużone myto 2 grzywien 15 groszy i małdrat żyta (WR 3 nr 1354); tenże pozwany przez Przybysława [z Brenna] stolnika poznańskiego o 36 grzywien i 1 wiardunek poręki (WR 3 nr 1336).

1427 Mikołaj Kosczyc [syn Koszki] z Belęcina (KobceRyc. 147).

1432 Katarzyna Bylęcka wdowa po Henryku z Belęcina zeznaje, że po sprzedaży Karśnic i Popowa [obecnie Popowo Stare] nie dawała 1 grzywny czynszu opatowi cysterskiemu z Przemętu (WR 3 nr 1464).

1438 Mikołaj z Belęcina zapisuje po 100 grzywien posagu i wiana żonie Katarzynie (PG 1, 923); 1445 tenże wygrywa proces z Michałem Grobskim z Grobi, Bucza i Śniat o 84 grzywny długu i kary i otrzymuje wwiązanie we wspomniane wsie do wysokości sumy długu (KoścZ 12, 638); 1450 Elżbieta córka Mikkołaja Bylęckiego, przegrywa proces z Dzierżką z Goździchowa i Puszczykowa o połowy tych wsi (KoścZ 14, 67v); 1479 Jan Karchowski z żoną Katarzyną zapisują Andrzejowi Gorzyńskiemu, altaryście w Poniecu, 6 grzywien czynszu rocznego z prawem odkupu za 72 grzywny na Karchowie i na Belęcinie (PG 9, 107); 1515 Andrzej Bylęcki [z Belęcina?] (Lub. C XVII 11); 1519 Mikołaj Karchowski z żoną Barbarą przejmuje czynsz dla wikariuszy katedry poznańskiej ze wsi Bzowo oraz Palędzie, Palędzie Małe i Dąbrowa [parafia Skórzewo koło Poznania] i zapisuje go w wysokości 8 grzywien i 16 groszy rocznie od sumy 100 grzywien na Karchowie, Belęcinie i części Brylewa (CP 14, 642; CP 24, 46).

1425-1428 kmiecie z Belęcina: 1425 Wawrzyniec w sporze z Jędrzychem Karchowskim o kupione w Karchowie drewno (WR 3 nr 1120); 1427 Świętosław (WR 3 nr 1294); 1428 Wych „laycus”, Oschussy.

1530 pobór z 5 łanów; 2 łany nie płacą z powodu pożaru; drugiej raty nie płacą z powodu gradu (ASK I 3, 133v); 1543 Wojciech i Marcin Bylęccy z Belęcina (KoścG 8, 575); 1563 pobór od 9 łanów i karczmy (ASK I 4, 197v); 1566 Karchowscy płacą pobór: Jakub z ½ łana, Maciej od 4 łanów, ½ łana opustoszałego i karczmy, Marcin od 1 ½ łana i 1 zagrodnika, Andrzej od 1 ½ łana i 3 zagrodników (ASK I 4, 280v); 1581 płacą pobór: Jan Rudzki z 3 półłanów, Andrzej Karchowski z 2 łanów opustoszałych, Maciej Sczurski od 1 łana osiadłego i 1 łana opustoszałego i 1 komornicy (ŹD 86; ASK I 6, 491v).

4. 1434, 1461 dziesięciny kmiece z Belęcina przyznano plebanowi ze Świerczyny (Now. 2, 414).

5. 1527 Mikołaj Bylęcki, sołtys w Żakowie (AC 2 nr 1800).WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,337,022 Unikalnych wizyt