Marca 04 2024 04:13:56
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


HERB NOWINA U PIEKOSIŃSKIEGO

NOWINA:
ma być w niebieskiem polu podkowa biała nakształt kotłowego ucha. Tyle Długosz w Klejnotach, o krzyżu albo mieczu w tem uchu kotłowem, niema u niego żadnej wzmianki.
Rola marszałkowska z r. 1461 kładzie pole tarczy czerwoe, w niem białe ucho kotłowe wiszące, a w uchu biały krzyż; natomiast herbarz arsenalski kładzie zgodnie z opisem Długosza białą Nowinę w niebieskiem polu.
W zapiskach sądowych średniowiecznych przychodzi ten herb niezwykle często, najwcześniej pod r. 1392, zawsze opisywany jako zawiasa z krzyżem. Jeszcze herbarz arsenalski zgodnie z rolą marszałkowską ma krzyż w zawiasie czyli w kotłowem uchu, dopiero herbarzyk Ambrożego w miejsce krzyża miecz położył.
Pieczęcie średniowieczne z tem herbem należą do wielkich rzadkości, mam tylko o kilku zaledwie wiadomość: jedną jest pieczęć Naciesława z Dobrosułowa z r. 1293, drugą pieczęć Jana Krowickiego dziekana lwowskiego z r. 1503, trzecią Tomasza Rosznowskiego kanonika i oficyała krakowskiego z r. 1517, czwartą wreszcie Stanisława Młosowskiego podsędka ziemskiego krakowskiego z r. 1583.
Józef Czerny kasztelan sądecki z XVII wieku nosi herb Nowinę połączony z herbem Nabra.


Nowina z roli marszałkowskiej z 1461 roku


Nowina z herbarzyka Ambrożego

Klejnot średniowieczny tego herbu nie jest znany.

--------------------------------------------------------------
Piekosiński Franciszek, Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1899, str. 105-106.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,114,257 Unikalnych wizyt