Lipca 15 2024 11:03:49
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


WIZERUNKI I PORTRETY SYNA GENERAŁA-POETY


Portret Tadeusza Morawskiego
mal. Gabriela Przysiecka – artystka-malarka i rysowniczka z Leszna
(obecnie w zbiorach portretów Muzeum Okręgowego w Lesznie)


Tadeusz Morawski na fotografii z roku ok. 1865
fot. Zakład Fotograficzny A. i F. Zeuschner w Poznaniu
(ze zbiorów Biblioteki Narodowej, F-85686, oai:www.polna.pl:30966)


Tadeusz Morawski
fot. Zakład Fotograficzny Walerego Rzewuskiego
w Krakowie, Wesoła, ul. Podwale No27B

(z książki Sławomira Leitgebera „Morawscy herbu Nałęcz I.
600 lat dziejów rodziny”, Poznań 1997, str. 127)

W tej monografii rodu Morawskich Sławomir Leitgeber bardzo zdawkowo przedstawia działalność publiczną Tadeusza Morawskiego, ograniczając się praktycznie do wymienienia jego odznaczeń i godności oraz wzmianki o słabości do tytułomanii. Pisze on, że „O Tadeuszu Morawskim nie zachowało się zbyt wiele wiadomości, gdyż wcześnie wycofał się z życia publicznego i towarzyskiego w Wielkopolsce”. Jeszcze dalej w negatywnej ocenie postaci Tadeusza posunął się Krzysztof Morawski z Turwi, który w Dodatku do w/w książki Sławomira Leitgebera pisze wręcz, że „Był to człowiek mało inteligentny, dość próżny i właściwie śmieszny, ośmieszony w rodzinie”. Wydaje się jednak, że są to osądy bardzo pobieżne, powodowane jakimiś uprzedzeniami familijnymi i chyba wypaczające sylwetkę Tadeusza Morawskiego. Moim zdaniem, postać ta czeka na obiektywną biografię historyka spoza kręgu rodzinnego. Wskazują na to poniższe dwie przesłanki natrafione przypadkowo podczas amatorskiej kwerendy zasobów bibliotek internetowych w zupełnie innym celu. Z pewnością profesjonalny historyk znajdzie ich znacznie więcej. Oto te dwie wzmianki zmieniające wizerunek Tadeusza Morawskiego utrwalany przez w/w biografów rodzinnych:

Wycinek z „Gazety Warszawskiej” nr 284 z 12.12.1864 r.

Poz. 5 – Tadeusz Morawski
Opublikowana 25 lat po śmierci Tadeusza Morawskiego, jedyna przesłanka świadcząca o jego
działalności na rzecz powstania styczniowego, jednak tak skutecznie zakonspirowanej,
że nigdzie nie ma żadnej wzmianki o charakterze tej działalności.
(J. Grabiec [właśc. Józef Dąbrowski], „Rok 1863 (w pięćdziesiątą rocznicę)”, Poznań 1913, str. 303, tableau)


________________________
Dla www.krzemieniewo.net
w Roku Powstania Styczniowego
opracował: Leonard Dwornik

Tadeusz Morawski (1821-1888) – biogram

Inne osoby z terenu obecnej gminy Krzemieniewo związane z powstaniem 1863 r.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,068 Unikalnych wizyt