Marca 04 2024 05:12:31
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


HERB WYSKOTA U NIESIECKIEGO"O tym herbie żaden z autorów naszych nie pisał. Powinno bydź zaś Poł tarczy, od lewego boku iey szachowane całe, w drugiey połowie tarczy, ma bydź poł lilii, takiey iaka iest w herbie Gozdawa, to iest wzdluż rozdartey, a przypiętey do Szachownicy, na hełmie nad koroną stoi chłop więcey go trochę niż po pas widać, z wąsami, w łodzi, z rękami wyciągnionemi obiema, w iedney prawey trzyma poł koła wozowego, a w drugiey lewey, miecz goły. Jaki kolor Szachownicy, tarczy, lilii, nie mogę wiedzieć, tylkom go tak na pieczęci domowey odrysowanego widział. Zowie się Wyszogota, niewiem czy początkow swoich y imienia tego nie zabrał od sławnego Wysogotow narodu. Te się zaś Domy w Wielkieypolszcze nim zaszczycaią: Bendorski, Kawiecki, Zakrzewski."

___________________________________________________________

Źródło:

Niesiecki Kasper, „Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami Naywyższemi Honorami, Heroicznym Męstwem, y odwagą, wytworną Nauką, y naypierwey Cnotą, Pobożnością y Świątobliwością ozdobiona”, T. 4, Lwów 1743, str. 619.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,114,361 Unikalnych wizyt