Lipca 25 2024 15:51:14
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1934/1935

W Imię Boże!
Rok szkolny 1934 - 35

1. W nowym roku szkolnym urzędowały te same siły nauczycielskie.
2. Frekwencja przedstawia się następująco:
Dzieci polskich – chłopców: 34, dziewcząt: 49, razem 83.
Dzieci niemieckich – chłopców: 39, dziewcząt 33, razem 72.
Wszystkich dzieci w szkole: 155.
3. Szkoła urządziła „Tydzień szkoły powszechnej w dniach od 2 – 8 października 1934 roku. Program był następujący:
1) Pogadanki w wszystkich klasach.
2) Zwołano nadzwyczajne zebranie Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych, gdzie wygłosiła nauczycielka pani Rozmiarkówna referat: „Dlaczego należy popierać akcję Budowy Szkół”.
3) Wywieszono we wsi plakaty.
4) W niedzielę 7.X 1934 roku urządzono pochód, kwestę uliczną, oraz akademję z przedstawieniem odegranem przez dzieci szkolne pod tytułem „Bajka o królewiczu Złotolicym”. Dochód w kwocie 36.00 zł. wysłano do Poznania. Reżyserję przedstawienia wykonał kierownik Boruczkowski, taniec motylków i stroje do niego nauczycielka pan Rozmiarkówna, a pan nauczyciel Kuk dekoracje sceniczne. Przed przedstawieniem wygłosił kierownik Boruczkowski referat: „Dlaczego należy popierać budowanie szkół”, oraz zdał krótkie sprawozdanie z działalności Towarzystwa.
4. Uroczyście urządzono obchód rocznicy państwowej 11. listopada. Akademja odbyła się na sali pana Jaśkowiaka z następującym programem:
1) Zagajenie, kierownik Boruczkowski.
2) Śpiew: „Polska Ziemia”.
3) Deklamacja zbiorowa uczniów I klasy: „Kto ty jesteś?”.
4) Śpiew: „Lotnicy”.
5) Przedstawienie dzieci III klasy: „Oszczędzajmy”.
6) Śpiew: Jeszcze Polska nie zginęła.
7) Referat: „Jak pracować dla Polski” – Boruczkowski.
8) Śpiew: „Boże coś Polskę” i zakończenie.
5. Ferje świąt Bożego Narodzenia trwały od 22-go grudnia do 15 stycznia 1935 roku.
6. 1. lutego urządziła szkoła uroczystość z okazji Imienin Pana Prezydenta, oraz w celu uczczenia 30 lecia Jego pracy naukowej. Program był następujący:
1) Zagajenie przez kierownika szkoły.
2) „Panie Prezydencie” wiersz zbiorowy klasa I.
3) Śpiew: „Miły wódz” – klasa II i III.
4) „Na zamku w Warszawie” – klasa II.
5) „Płynie Wisła, klasa II śpiew.
6) „Solenizantowi” – klasa IV deklamacja.
7) Śpiew zbiorowy połączonych oddziałów polskich i niemieckich.
8) Referat pani Rozmiarkówny.
9) Hymn państwowy.
7. Ku uczczeniu Imienin Pierwszego Marszałka Polski urządziła szkoła następującą uroczystość. Rano wspólne nabożeństwo, poczem uroczystość szkolną, wieczorem pochód przez wieś z lampionami, oraz akademja dla starszych. Program:
1) Zagajenie i powitanie - kierownik szkoły.
2) Deklamacja zbiorowa klasa I „Marszałkowi Polski”.
3) Śpiew klasa II i III. „Miły wódz”.
4) Klasa III deklamacje: „Brygadjer” i „Życzenia”.
5) Klasa II „Pan z wąsami” – inscenizacja.
6) Śpiew: „Jedzie Pan Komendant” – zbiorowy.
7) Klasa IV niemiecka deklamacja „Opowiedz nam dziś bracie”.
8) „Niechaj wesoło” – śpiew.
9) Referat: „Marszałek jako wychowawca narodu” pan Kuk.
10) „I Brygada” i zakończenie.
8. Zakończenie roku szkolnego odbyło się 15. czerwca wspólnem nabożeństwem i uroczystością szkolną.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,975 Unikalnych wizyt