Czerwca 22 2024 03:34:40
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika Oporowska - część I

D.O.M.
in maiorem Gloriam
In augmentum laudis B.V.M
Immaculatae conceptionis


Pro memoria Aeterna

Koscioła nowo zbudowanego we wsi Oporowie:
zrządzenia Rzemieślników: y inżyś potrzebnego kosciolovy ochedostwa,
sporządzenia y przysposobienia.


Regestr

Przed mnie Stanisława ze Bnina Smigielskiego, iako Architecta Budynku tego, wedle czasow rządzenia y sposobienia potrzeb, także od Dobrodzieiow oddany slusbo y legowany, na też potrzeby Jalmużny, sprawiedliwie pisany, y dla pamięci porządku wtymże kosciele sporządzonego, przy mnie zachowana Memoria. In confusionem Peccatorum meum.
Datum w Oporowie a die 28. Feb. A. 1637

Pytaiącemu
Co za przyczyna Budynku nowego w Oporowie ponieważ yż koscioł stary z dawna uffundowany ieżcze na lat wiele potrfać może.

Pytano często kroc od osob różnych: coby mnie przywiodło do Budynku nowego kościoła w Oporowie: ponieważ, yż ieszcze Kościoł Stary mniejszym kosztem poprawiony, długo trwać mogł: a dotego yż na mieiscu zdawna Poswieconym y od kości leżących, wiela Duszom zmarlych wlobiony, które krzywdę bendą miały gdy Sie ich o Nabożeństwie Kościoła zaniedbanego zapomni. Czyli mnie do nowy Expensy zbyteczny zbior pienieżny przywiodł. Czyli też dlatego Dobrodzieia Legatum znaczne do tego pobudziło? Na ostatek ieżeli Deposit odktory Persony kiedyżkolwiek nadany na Budynek Nowego Koscioła, Summenienie moie rozniecił? Nato wszydko pytanie, albo raczy urąganie, acz niektorym dałem słuszną ustną replikę albom wiec zmoim żalem nieodpowiedziawszy zamilczał: abym tedy pytaniu temu koniec uczynieł w prożne słowa sie niewdawał, żebym fałszywą chlubą y procz chwały uwiedziony. Summnienia ludzkiego w opaczną opinie zawodzieł, wolę to co samemu Bogu wiadomo przy tym Regestrze Rządzenia Rzemieślnikow Eltucidowaę y Chrzesciańska prawda utwierdzic.
Przyznac się tedy muszę, yż w starym kosciele bardzo ciasnym bywaiac, za Concursem Ludu Pospolitego, Spokoynego Nabożęnstwa żaden Człowiek zażyć, nawet y Kapłan Offiary Swiety bes Distracty od Tumultu wielkiego, odprawowac niemogli, aż mnie czasem przychodzieło, naprzykrzac się Prostakom niediscrety ciżbie ieich, co nie bes uraży Boży y wiela ludzi musiało ubywać.
Widząc tedy Augmentum Cultus Divini, yż zapromotia y pilnoscia dwuch Kapłanow obecnych, a mianowicie Wielebnego y Pobożnego Xędza Thomasa Trestkowskiego, na ten czas Plebana oporowskiego, Pan Bog pobudzał tak stan szlachecki, iako y Lud Pospolity, lubo to zobcych Parachwiey, do Frequenty owego Nabożeństwa, od którego przed kościołem niezażywszy Chwaly Boży i niemogac się pomiescie musieli się powracac z utrudzeniem swoim. Checy się tym Panu Bogu przysłużyc y ludowi pragnacemu Chwały Boży wygodzic, umyślałem był, albo starego Koscioła roprżestrżeniwszy poprawic albo wiec tamże na tym mieiscu Nowy przestrzenszy zbudowac, gwoli czemu iużem i tam był kamienia na Fundamenta czesc niemała przysposobieł. Alec pomieniony Pobożny Xadz Pleban, wierze yż Divina voluntate instinctus wywabiwszy mnie wpole, na Gruncie swoim Plebanskim to mieisce pokazał, y abym tam nie gdzie indzie budował perswadował: dawaiac Ratiam słuszne, yż Cmentarz stary na mieiscu od wody zalewaiacy, na koscielne rzeczy wilgotnym, ciasnym, miedzy Dymami y Kominami od ognia nie bespiecznym, lepi na stronie (kandy żadny przeszkody niebendzie) koszt na budynek łożyc. Snadziem się dał od pierwszy Impresy odwiesc: Starego Koscioła poprawiwszy tamże Votiwt Defunctorum tego dwiescie y na poprawę Koscioła doroczny czynsz ufundowawszy Grunt inszy Swoy własny dawszy, za Grunt Plebanski: cum consensu Locij ordinary w Imie Boże zaczałem budowac, y nie za czyią inszą pomocą y Pronitentia tylko od Boga samego stanął: a znie inszy przyczyny, tylko Naswietszy Panny Matki Boży: Bo to summnieniem dobrym wyznac muszę, yż nie może Intencya, ale własnie wola ieiey była Kosciołowi temu nadac Titulum Immaculatae Conceptionis B.M.V. Bo gdy Jegomosc Xadz Dziekan Krobski Angularem Lapidem zakładał pytał mnie in Fundo co za Titulum Patrocinium bende chciał mieć Kosciołowi temu: Na to odpowiedziec nie umiałem, bom nie był Informatus y nie recoligowawszy się wtym, chciałem wprzod pierwszy mianowac Patrona swego Stanisława S. Ale mi cos poszeptało do ucha Patrocinium Immaculatae Conceptionis Beate Mariae Virginis et Sancti Stanislai Eppi. et Martiris:
Zrozumiawszy Instinctum Voluntatis Divina dopierom Patrocinium mianowane powiedział y tak się stało.
Nie żadna tedy insza przyczyna, do Budynku Nowego Koscioła, tu natym mieiscu przywiodła mnie, tylko Felus Pietatis, a wygoda Congregationis Populi, nie cudze Provizyie ani żadne Legata, tylko tey Niepokalany Panny Vocatio znac yż mnie ona pobudziła do tego, bo też ona do wszydkiego dopomogła: Oney Indrestoia nie moia prostota miare rozmierzała ieiey Ręka nie rzemieślnicza robieła ieiey Providentia nie moia szkatuła to dawała pieniedzy, bo to swiadomo Bogu y Ludziom, yż nad Trzysta złotych (które wziałem był, od wygnanych Niemcow z Slaska, za sto kop owsa w słomie) niemiałem: owszem kielka Tysiecy Dlugu. Nie mnie tedy stego budynku Chwała, ani zpomocy niczyisi rady y Dostatku, bom wiecy urągania od Swoich y potrząsania odnosiełem: Bogu Samemu A Przenaswietszy Matce iego niech stad chwała roscie: Ja acz zwielgą checia, ale barzy Compulsus Voluntate Divina czyniełem Facienda To Cura Conferencia wyznawszy, oto wiecy proszę nie pytay mnie, a chceszli tak Budowac: Confide in Divino et Immaculata Matre eius quoniam non defervit sperantes in se.

Nisi Dominus aedificaverit domum:
In vanum laboraverunt
Psalmo 126

Krolewa Nieba, ziemie, tobie ofiaruię:
zamysłu mego pracę, którą usietnię
Podaiąc: dla Ćci Czystego Poczęcia twoiego.
A ty stan się Patronkąm zbawienia moiego:
Doday zdrowia, Rozumu, Szkatule pieniędzy,
za twą choiną pomocą, nie zlęknę się nędzy
Non nobis Domine: sed nomini tuo da Gloriam
Psalmo 113WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,409,402 Unikalnych wizyt