Lipca 15 2024 20:39:20
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Informacje na temat kościoła w Oporowie z roku 1899

AGENDA KOŚCIOŁA W OPOROWIE
ROK 1899

1. Oprócz kościoła parafialnego na cmentarzu znajduje się kaplica z jednym ołtarzem, z obrazem św. Stanisława biskupa.
W tej kpalicy odprawiana jest msza tylko raz w roku (24 kwietnia) zgodnie z odnośną ordynacją, za dusze fundatorów tj. Mateusza i Franciszki Bryjów.

2. Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, św. Stanisława biskupa. Dodatkowo patronami są: a) św. Jan Nepomucen, b) św. Aniołowie Stróżowie.

3. Obraz Najświętszej Maryi Panny umieszczony w Wielkim Ołtarzu w kościele już w aktach wizytacyjnych z drugiej połowy XVII wieku nazywany jest “mixa culosa”. Lubo lud ma do tego obrazu nabożeństwo, jednak nie słychać, by go nazywano cudownym. Na obrazie i w skarbcu kościelnym są wota złożone w dawniejszych czasach przez wiernych, lecz w aktach kościoła nie ma dowodu, by łaski odebrane za przyczyną Najświętszej Maryi Panny oporowskiej stwierdzone były przez świadków wiarygodnych.

4. Odpusty:
a) na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 2 grudnia,
b) poświęcenie kościoła w niedzielę po uroczystości św. Jadwigi,
c) odpust św. Jana Nepomucena w niedzielę po 16 maja,
d) w niedzielę po św. Aniołach Stróżach w październiku.

5. W Wielkim Ołtarzu znajdują się za szkłem takoż w ołtarzu św. Jana Nepomucena relikwie różnych świętych, lecz jedna tylko relikwia posiada dokument. W pacyfika są relikwie św. Apostołów Piotra i Pawła. Relikwii Krzyża św. nie ma wcale.

6. Kościół jest konsekrowany w roku 1644 przez sufragana poznańskiego ks. Biskupa Bajkowskiego. Żaden atoli ołtarz nie jest konsekrowanym lecz ołtarze posiadają jedynie portatyle.

7. Kościołów filialnych w parafii nie ma. W kaplicy na cmentarzu, która służy zarazem za trupiarnię, jak wyżej powiedziano odbywa się msza św. żałobna.

8. Porządek nabożeństw:
Jutrznia w niedzielę i święta o godzinie 8 rano. Suma z kazaniem zwykle o godzinie 10½. Gdy ksiądz wyjeżdża z pomocą duchową do sąsiednich kościołów, tedy jutrznia wypada, a msza św. Jest wcześniej.

9. Obecnie tylko 3 rodziny niemiecko-katolickie znajdują się w parafii i to we wsi Krzemieniewo, więc niemieckich kazań nie ma nigdy. Dotąd też ich nigdy nie było.

10. Nabożeństwo popołudniowe rozpoczyna się o godzinie ½ 3 z wyjątkiem 4 miesięcy, kiedy jest o 4 (lipiec – październik).

11. Porządek nabożeństwa popołudniowego:
a) nauka katechizmowa,
b) Nieszpory,
c) Wspólny Różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie,
d) Błogosławieństwo.

12. Nauka katechizmu w niedzielę:
Począwszy od Wszystkich Świętych do połowy lub końca czerwca we wszystkie niedziele i święta. W 4 latowych miesiącach się nie odbywa ta nauka, gdyż dzieci zajęte są pasieniem bydła lub gęsi.

13. Msza św. w dni robocze rozpoczyna się o godzinie ½ 8 w lecie. W zimie o godzinie 8. Roraty w Adwencie są we wtorki i piątki o godzinie 7.

14. W niedzielę i święta parafianie dosyć licznie i regularnie przybywają na nabożeństwo główne, nawet z obcych parafii (Łęka Wielka).

14. Nabożeństwo Nieustającej Adoracji odbywa się podług przepisu od 6 rano do 7 wieczorem. Dotąd przypadało to nabożeństwo zawsze około połowy października. Kapłani nie przybywają do pomocy, miejscowy kapłan sam słucha spowiedzi.

15. Przewodnicy w modlitwach i śpiewach.
Ksiądz wybiera kilka osób umiejących gładko czytać na przewodników w modlitwach. W śpiewie przewodniczy miejscowy organista. Ksiądz też przewodniczy w modlitwach przez 1 lub 2 godziny. On też rozpoczyna nabożeństwo.

16. Dzień Zaduszny rozpoczyna się żałobnymi nieszporami zaraz po kazaniu, procesja na cmentarz, różaniec w kościele wspólny za dusze zmarłych i w końcu pieśń Witaj Królowo.
Procesja we Wszystkich Świętych na cmentarz, w dzień zaduszny wokół kościoła.
17. Procesje:
a) Procesje odbywają się w zwyczajne niedziele począwszy od Niedzieli Palmowej do Dnia Zadusznego. Jeden z ministrantów niesie Krzyż, wyznaczeni mężczyźni niosą chorągwie. Dziewczęta z Żywego Różańca mają dwa obrazy, a Matki Chrześcijańskie jedną chorągiew i jeden obraz. Procesję odbywają się wokół kościoła. W razie deszczu procesja wypada. W kościele miejsca nie ma. Procesja odbywa się również w odpust 8.XII.
b) W Boże Ciało stawia się 4 ołtarze:
- jeden obok bramy wjazdowej do parku dworskiego,
- na werandzie dworu,
- przy domu pierwszego gospodarza włościańskiego po wyjściu z parku,
- przy plebanii.
Ołtarze stawiają odnośni właściciele z pomocą organisty i kalkonisty. Zieleń, kwiaty i gałęzie brzozowe daje dominium.
W oktawę Bożego Ciała stawia się również ołtarze na nabożeństwie popołudniowym na cmentarzu przy kościele.
c) Oprócz przepisanych procesji odbywa się jeszcze procesja na odpust św. Jana Nepomucena, która wychodzi z kościoła na drogę ku Oporówku, by powitać pątników z Drobnina, którzy od wieków przybywają do Oporowa na nabożeństwo. Po nieszporach tego dnia również w procesji odprowadza się ich do Oporówka.

18. W dniach św. Marka i dniach Krzyżowych nabożeństwo rozpoczyna się litanią do Wszystkich Świętych i procesją o 7 rano. Potem jest msza. W dniu św. Marka udaje się procesja do Krzyża stojącego nad dróżką za wsią ku Grabówcowi. W dniach Krzyżowych procesja idzie:
a) w poniedziałek do tego samego Krzyża,
b) we wtorek do figury Najświętszego Serca Jezusowego ku Poniecowi,
c) w środę do kaplicy na cmentarzu.
19. Nabożeństwo wielkopostne:
Popołudniowe nabożeństwo w Wielkim Poście ulega zmianie, rozpoczyna się o godzinie ½ 3. Najpierw jest nauk katechizmowa, potem na przemian Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. W obu przewodniczy ksiądz. Wreszcie różaniec wspólny. W końcu suplikacja i benedykcja.
Kazanie przed południem w niedzielach Wielkiego Postu są albo kazaniami pasyjnymi albo innego rodzaju.
Podczas Gorzkich Żalów intencje czyta ksiądz, który po expozycji Najświętszego Sakramentu zasłania takowe i zasiada w krześle przed Wielkim Ołtarzem.

20. Wielki Czwartek.
Nabożeństwo rozpoczyna się około ½ 9 po wysłuchaniu od obecnych penitentów spowiedzi św. Najświętszy Sakrament przenosi się do zakrystii, gdzie organista w dniu poprzednim przygotowuje gustowny i odpowiedni ołtarz. Po mszy w tym dniu przenosi się Najświętszy Sakrament i tamże odmawia zaraz Nieszpory.

21. Wielki Piątek.
Nabożeństwo ranne o godzinie 8. po południu o godzinie ½ 5 śpiewa się Gorzkie Żale, na końcu jest kazanie pasyjne.
Grób Pański urządza się w Wielkim Ołtarzu. Dominium miejscowe daje zwykle sosenki i świerki, a światło przynoszą parafianie dobrowolnie.

22. Wielka Sobota.
Nabożeństwo o 8 rano. Święcenie potraw: Grabówiec ½ 2 z południa, o 2 na Bielawach, o ½ 3 w Krzemieniewie, o 3 w Drobninie, o 4 w Oporówku, o ½ 5 na Nadolniku, na koniec w Oporowie.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,456 Unikalnych wizyt