Września 26 2023 18:21:36
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


KARCHOWO W ROKU 1793 WEDŁUG "PRUSKIEJ INDAGANDY"

W roku 1793, czyli w tym czasie, kiedy powstawał ten dokument, właścicielem Karchowa był Wojciech Morawski.

HISTORYCZNE
TABELE STANU I OPŁAT
szlacheckiej wsi Karchowo
w powiecie Szrim
departamencie Poznań
Szrimer decanat
parafii Swiercina

Liczba dymów: 20

Liczba dusz (cała miejscowość) - 141

Liczba dusz - folwark:
razem: 38
w tym:
gospodarze:
- poniżej 60 roku życia: 5
- powyżej 60 roku życia: 1
gospodynie: 14 dzieci:
- chłopcy: 8
- dziewczynki: 4
służba:
- męska: 2
- żeńska: 4

Liczba dusz - wieś:
razem: 103
w tym:
gospodarze:
- poniżej 60 roku życia: 15
- powyżej 60 roku życia: 0
gospodynie: 18
dzieci:
- chłopcy: 20
- dziewczynki: 21
służba:
- męska: 16
- żeńska: 8

Kategorie mieszkańców:

Folwark:
- właściciel ziemski: v. Murawsky [1].
- świniopas: Safraneck.
- komornica: Catharina.
- komornica: Mariana.
- komornica: Hedwiga.
- komornica: Agnisa.
- krowi pastuch: Andrzy [2].
- zarządca folwarku: Joh. Runiszewski [3].
- gajowy: Jan Waszack [4].
- owczarz: Martin Machowsky [5].
- komornica: Sophia Wawrzina [ad. nr 9].
- komornica: Sophia Dluga [ad. nr 11].
- komornica: Catharina Sikorzionka [ad. nr 13].

Wieś:
- kmiecie: Sebastian Jankowsky [6], Simon Mikruszeck [7], Matias Lawnick [8].
- półkmiecie: Johann Wrobelni [9]. - ćwierćkmiecie: Roch Duda [10], Mathias Kasprzewitz [11], Anthon Mielcark [12], Kasper Maly [13].
- mniejsi ćwierćkmiecie: Kasper Antkowiak [14], Roch Przybil [15], ? Duda [16], Thomas Antkowacz [17], Valentin Wozni [18].
- karczmarz: Max Waszcack [19].
- młynarz: Sigmund Mende [20].
- komornica: Justina [ad. Nr 7] *.

Posiadana ziemia według miary magdeburskiej:

a) folwark:
- v. Murawski (Morawski): 14 włók 2 morgi 521/2 pręta
b) wieś:
- kmiecie: każdy po 1 włóce 25 mórg (w sumie 5 włók 15 mórg)
- półkmieć: 1 włóka 5 mórg
- ćwierćkmiecie: 20 mórg (w sumie 2 włóki 20mórg)
- mniejsi ćwierćkmiecie: 15 mórg (w sumie 2 włóki 15 mórg)
- karczmarz: 1 włóka
- młynarz: 20 mórg

Wysiewali (w szeflach):
a) folwark:
- pszenica: 9
- żyto: 1245/8
- jęczmień: 491/4
- groch: 111/4
- siemię lniane: 55/8
- proso: 3/8
- buraki: 1/4
- owies: 481/2
- gryka: 41/2

a) wieś:
- pszenica: 5
- żyto: 1221/2
- jęczmień: 40
- groch: 105/8
- siemię lniane: 51/4
- proso: 23/4
- owies: 411/2
- gryka: 153/8

Zwierzęta gospodarskie:

a) folwark:
- konie: 0
- woły: 0
- krowy: 18
- źrebaki: 0
- cielęta: 15
- owce: 385
- świnie: 6
- kozy: 0

b) wieś (razem):
- konie: 18
- woły: 33
- krowy: 30
- źrebaki: 2
- cielęta: 31
- owce: 28
- świnie: 14
- kozy: 0

Świadczenia na rzecz dominium:

a) w pieniądzu:
- młynowe:
kmiecie (każdy): 20 srebrnych groszy i 4/5 fennigów
półkmiecie (każdy): 10 srebrnych groszy i 2/5 fennigów
ćwierćkmiecie (każdy): 2 srebrne grosze
mniejsi ćwierćkmiecie (każdy): 2 srebrne grosze
- za młyn:
młynarz: 6 talarów

b) w zbożu (w szeflach):
- kmiecie (wszyscy):
żyto: 33/8
jęczmień: 111/16
owies: 27/32
- półkmiecie (wszyscy):
żyto: 9/16
jęczmień: 9/32
owies: 9/64
- młynarz:
żyto: 41/2

c) w żywności:
- kmiecie (wszyscy):
gęsi (szt.): 12
jaja (mendele): 12
- półkmiecie (wszyscy):
gęsi (szt.): 2
jaja (mendele): 2
- ćwierćkmiecie (wszyscy):
gęsi (szt.): 2
- mniejsi ćwierćkmiecie (wszyscy):
gęsi (szt.): 10
- młynarz:
gęsi (szt.): 3
- karczmarz:
gęsi (szt.): 6

Służba (dni w skali roku tzw. pańszczyzna):

a) folwark:
- sprzężajna: 0
- ręczna: 104 (na 1 komornicę; w sumie 520)
- nieokreślona: 0

b)wieś:
- kmiecie:
sprzężajna: 236 (na 1 kmiecia; w sumie 708)
ręczna: 284 (na 1 kmiecia; w sumie 852)
nieokreślona: 0
- półkmiecie:
sprzężajna: 118 (na 1 półkmiecia; w sumie 118)
ręczna: 142 (na 1 półkmiecia; w sumie 142)
nieokreślona: 0
- ćwierćkmiecie:
sprzężajna: 0
ręczna: 185 (na 1 ćwierćkmiecia; w sumie 740)
nieokreślona: 0
- mniejsi ćwierćkmiecie:
sprzężajna: 0
ręczna: 156 (na 1 mniejszego ćwierćkmiecia; w sumie 788)
nieokreślona: 0

W świadczeniach na rzecz dominium znajdowało się również przędziwo w ilości sztuk 138.

Świadczenia na rzecz kościoła w Świerczynie:

a) folwark:
meszne:
- żyto: 33/8
- owies: 33/8
b) wieś:
kmiecie (każdy):
- żyto: 11/8
- owies: 11/8
półkmiecie (każdy):
- żyto: 9/16
- owies: 9/16

Podatki na rzecz kasy krajowej:
a) folwark:
- dymowe:
właściciel ziemski v. Murawsky: 1 talar 16 srebrnych groszy
- skórowe:
właściciel ziemski v. Murawsky: 16 srebrnych groszy 93/5 fenniga
- ofiara (podatek gruntowy):
właściciel ziemski v. Murawsky: 39 talarów 13 srebrnych groszy i 511/15 fennigów.
b) kmiecie (każdy):
- dymowe: 2 talary i 4 srebrne grosze.
c) półkmiecie (każdy):
- dymowe: 1 talar 4 srebrne grosze.
d) ćwierćkmiecie (każdy):
- dymowe: 1 talar.
e) mniejsi ćwierćkmiecie (każdy):
- dymowe: 1 talar.
d) młynarz:
- dymowe: 1 talar i 16 srebrnych groszy.
e) karczmarz:
- dymowe: 1 talar i 16 srebrnych groszy.


______________________________________________

*Uwaga: w nawiasach kwadratowych podano numery dymów.

(Odczytanie i przygotowanie do prezentacji w Internecie: E. J. Kownaccy)

______________________________________________

Źródło:
"Indaganda Pruska z 1793 roku"

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 5,723,624 Unikalnych wizyt