Lipca 16 2024 13:02:31
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 25 maja 1929

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 25. maja 1929.

Obecni byli: pan sołtys Andrzejczak jako zastępca przewodniczącego, Adam Kaisar jako sekretarz, pan major Płochowski, pan skarbnik Ratajczak, pan Gembiak i Oskar Schlecht.

Zastępca przewodniczącego pan Andrzejczak zagaił posiedzenie i podał porządek obrad.
1. Najgłówniejszym punktem dzisiejszego posiedzenia jest przedłożenie i sprawdzenie rachunków szkolnych za czas od 15. grudnia 1928 do 31. marca 1929.
Rada szkolna miejscowa przeglądła wszystkie rachunki i sprawdziła, że:
dochody od 15. grudnia 1928 do 31. marca 1929 wynoszą 483.28 zł.
wydatki zaś od 15. grudnia 1928 do 31. marca 1929 wynoszą 377.63 zł.
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozostała kwota końcem marca 1929 wynosi zatem 105.65 zł.

Oprócz tej kwoty ma jeszcze rendant końcem marca 1929 roku za zmudy szkolne 10.90 zł.
W kasie powiatowej w Lesznie Nr książki 13.837.4601 posiada nasza kasza szkolna 10.64 zł.
2. Na prośbę kierownika szkoły uchwaliła Rada szkolna miejscowa dla dzieci szkolnych na wyjazd na Powszechną Wystawę Krajową do Poznania 50 zł. a dla nauczycieli 15 zł. Dzieci zgłosiło się 12, a to: 7 polskich i 5 niemieckich.
3. Inspektor szkolny uwiadomił kierownika szkoły, że zamówił w Spółce Pedagogicznej w Poznaniu dla naszej szkoły nową Mapę powiatu leszczyńskiego, która będzie kosztować 60 do 65 zł. Chociaż nasza kasa szkolna znajduje się tego roku, z powodu wielkich wydatków na nową bramę i nowy płot w ogrodzie, w bardzo trudnych stosunkach, nie możemy się temu nakazu sprzeciwić, ale Rada szkolna miejscowa napisze do Inspektoratu wniosek, że te 50 zł. nadeślemy nieco później, a równocześnie będziemy prosić, aby dla drugiego oddziału wyznaczono nam drugą mapę z funduszów Wydziału Rady powiatowej.
4. Rada szkolna miejscowa nie ma nic na przeciw temu, że chłopak Feliks Rzeźnik, który służy u Andrzejewskiego, uczęszcza do szkoły w Drobninie, ponieważ tam ma znacznie bliżej jak do tutejszej szkoły.
5. Członkowie Rady szkolnej miejscowej wypowiedzieli życzenie, aby w przyszłości pan przewodniczący zarządził posiedzenie w sprawie rocznego obrachunku Kasy szkolnej końcem marca albo zaraz na początku kwietnia każdego roku, nie tak późno, jak tego roku.
Po wyczerpaniu obrad podziękował pan zastępca przewodniczącego obecnym członkom a szczególnie panu majorowi za przybycie i żywą dyskusję i zamknął posiedzenie.
Adam Kaisar sekretarz
Andrzejczak-sołtys Ratajczak Schlecht Gembiak


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,152 Unikalnych wizyt