Lipca 16 2024 11:37:32
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 15 września 1932

Protokół z posiedzenia Rady Szkolnej Miejscowej dnia 15.09.1932.

Dnia 15.09.1932 roku odbyło się posiedzenie Miejscowej Rady Szkolnej przy współudziale następujących Panów: Dudkowiaka, Stachowiaka, Andrzejczaka, Sinieckiego, Łukaszewskiego.
Zagaiwszy posiedzenie, podał pan przewodniczący następujący porządek obrad:
1. Rozliczenie budżetowe numer budżetu 1931/32.
2. Sprawa sprowadzenia węgli dla szkoły.
3. Oferty na uprzątanie szkoły.
4. Sprawa robótek ręcznych.

Z kolei przystąpiono do omówienia poszczególnych spraw.

Rozliczenia budżetowego nie można było dokonać, ponieważ Belęcin i Bielway zalegają dotąd z wpłaceniem swojej części. Zebrani oświadczają, aby wysłać do zainteresowanych kategoryczne pismo z żądaniem wpłacenia należnej kwoty.
Wobec tego wysłano następujące pisma:

Do Rendanta Kasy Szkolnej w Belęcinie Nowym. Tutejsza Rada Szkolna zebrawszy się celem dokonania rozliczenia budżetowego z roku 1931/32, nie mogła go dokonać, ponieważ Belęcin nie wpłacił dotychczas kwoty 100 zł. tytułem opłaty za dzieci szkolne niemieckie ewangelickie z Belęcina.
Również nie została wpłacona kwota 50 zł. za I półrocze 32/33. Wobec tego tutejsza Rada Szkolna prosi stanowczo po raz ostatni, aby w ciągu 7 dni t.j. do 34 bieżącego miesiąca została wpłacona następująca kwota na ręce pana sołtysa Andrzejczaka:
100 zł za rok budżetowy 1931/32
50 zł za I półrocze roku bieżącego 32/33
--------------------------------------------------
razem 150 zł. W przeciwnym razie grozi się, że nie przyjmiemy od 24 bieżącego miesiąca dzieci niemieckich do naszej szkoły
”.

Do Pana majora Płochowskiego w Bielawach.
Inspektorat Szkolny żąda od tutejszej Rady Szkolnej rozliczenia budżetowego na rok budżetowy 31/32. Rozliczenia tego nie można dokonać, ponieważ majątek Bielawy nie uregulował dotąd kwoty 136.10 zł., która powinna być wpłacona już do dnia 1 kwietnia 32 roku. Prosimy zatem W.P. majora Płochowskiego o wpłacenie wyżej wymienionej kwoty do 9. października, gdyż w przeciwnym razie będziemy zmuszeni zgłosić nasze pretensje do załatwienia Powiatowej Radzie Szkolnej
”.

Pan przewodniczący podaje zebranym do wiadomości, że zgłaszają się reflektantki, aby taniej uprzątać szkołę. Postanowiono wobec tego ogłosić, aby do dnia 28 bieżącego miesiąca zgłoszono na ręce pana Dudkowiaka oferty. Zgromadzeni upoważniają do rozpatrzenia ofert panów Dudkowiaka, Andrzejczaka, Boruczkowskiego.

Ponieważ Kuratorjum nie będzie w bieżącym roku szkolnym opłacać robót kobiecych w szkole, uchwalają obecni, aby roboty kobiece opłacać z funduszów kasy szkolnej w kwocie 12 zł. miesięcznie.

Po wyczerpaniu porządku obrad salwował pan przewodniczący posiedzenie.

Boruczkowski sekretarz
Dudkowiak Stachowiak Andrzejczak sołtys


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 6,489,978 Unikalnych wizyt