Lipca 15 2024 19:52:49
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rocznice prymicji w parafii pawłowickiej (100-na, 75-ta, 40-ta)

Tak się składa, że w tym roku mijają „okrągłe” rocznice prymicji kapłańskich w parafii pawłowickiej.

100 lat temu 10 lutego 1907 r. odbyły się uroczystości prymicyjne ks. Stanisława Doerffera, syna Pawła, administratora majątków Mielżyńskich. Ks. Doerffer urodził się w roku 1881 w Janiszewie. W 1886 r. jego ojciec został naczelnym dyrektorem majętności pawłowickich i wraz rodziną przeniósł się do Pawłowic. W 1902 r. Stanisław uzyskał maturę w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Studia teologiczne odbył w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieżnie. Po wyświęceniu został wikarym w Poniecu, gdzie szybko stał się znanym działaczem społecznym; w 1911 r. został członkiem władz Spółki Ziemskiej w Poniecu oraz tamtejszego Banku Ludowego. Działalność w ruchu stowarzyszeniowym spowodowała wpisanie go przez władze pruskie w 1911 r. na listę szczególnie aktywnych działaczy polskiego ruchu narodowego. Na początku 1913 r. został proboszczem w Chwałkowie Kościelnym k. Mchów, gdzie zmarł młodo w roku 1916 i jest pochowany.Grób księdza Doerffera na cmentarzu w Chwałkowie.

75 lat temu w 1932 r. w Pawłowicach odbyły się uroczystości prymicyjne ks. Aleksandra Zygmańskiego z Poznania. Nie był on mieszkańcem parafii, a miejsce prymicji wybrano ze względu na to, że był siostrzeńcem pawłowickiego proboszcza ks. Kazimierza Śramkiewicza. Ks. Zygmański był później m.in. wikariuszem w parafii św. Jana w. Lesznie.(w latach 1934-35).

40 lat temu w czerwcu 1967 r. odbyły się prymicje drugiego w tym stuleciu mieszkańca parafii ks. Andrzeja Paszyńskiego. Urodził się w Pawłowicach 9 listopada 1941 w rodzinie stolarza Alojzego i Marianny zd. Tórz. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, w 1956 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, gdzie zdał maturę i w roku 1961 wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po pierwszym roku studiów został powołany do wojska – służbę odbywał w Kłodzku (ze względu na stan zdrowia zwolniony wcześniej). Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze poznańskiej w dniu 20 V 1967 z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Jego pierwszą placówką był Janków Zaleśny (pow. Ostrów Wlkp.), gdzie pracował 2 lata. Kolejnymi miejscami pracy ks. Andrzeja były parafie: Rozdrażew (pow. Krotoszyn), Kostrzyn, Nowe Miasto nad Wartą, Poznań – Górczyn (przez 6 lat), Poznań – Starołęka (2 lata). 1 VII 1982 objął probostwo w Osiecznej, które prowadził aż do nagłej śmierci 23 września 1994 r.. Pochowany został na cmentarzu w Pawłowicach.


Moment konsekracji ks. Andrzeja Paszyńskiego przez arcybiskupa Baraniaka.


Ks. Andrzej Paszyński (z prawej) podczas uroczystości prymicyjnych.VI 1967 - uroczystości prymicyjne ks. Andrzeja Paszyńskiego – wejście do kościoła w Pawłowicach.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,298 Unikalnych wizyt