Lipca 15 2024 12:33:17
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Sprawozdanie za rok 1932

Sprawozdanie z rocznej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniewie od 1 lutego 1932 do 1 marca 1933.

1. W uroczystościach i pochodach brała Straż udział, to: 3 Maja 9 strażaków, w uroczystości 25-lecia istnienia Straży w Poniecu 17 strażaków, w rocznicę ostatniego powstania w pochodzie 5 strażaków.
2. Pan Naczelnik Śmieszalski odbył kurs uzupełniający w Kościanie od 30 kwietnia do 1 maja z wynikiem bardzo dobrym.
3. W stan małżeński wstąpiło 2 członków, i to: Fliegner Wilhelm i sekretarz Stefan Maćkowiak. Pierwszy otrzymał w upominku dyplom a drugi otrzyma a najkrótszym czasie.
4. Zabawy urządziła Straż dwie i to ludową i w Sylwestra wieczorek strażacki tylko dla członków w zamkniętym kółku. Na ten cel dała Kasa członkowska pieniądze.

Alarmy i Pożary
1. Dnia 24 lutego 1932 została Straż zaalarmowana do pożaru ale nie wyjechała bo był za daleko.
2. Dnia 11 października była Straż czynna w naszej gminie. Spalił się stóg żyta własność gospodarza Andrzeja Hocha.
3. Dnia 21. lutego 1933 roku była Straż czynna w pożarze w Karchowie. Spalił się dom mieszkalny właścicielki Welz.
4. Oprócz tego było jedno ćwiczenie ogólne Straży przy udziale 15 członków oprócz naczelników. Przeprowadzono atak na stodołę pana Andrzejczaka.

5. Posiedzeń miesięcznych odbyło się 9, a trzy zebrania miesięczne się nie odbyły bo się członkowie nie stawili. Jedno miesięczne zebranie w lutym 1933 zostało odłożone na 5 marca 1933 jako zebranie walne. Oprócz tego odbyły się 4 zebrania Zarządu.
6. W tym roku zakupiła Straż dwa koła rezerwowe do sikawki, które zrobili członkowie tutejszej Straży kosztem 66 zł. Dalej kupiono dwa topory, które także zrobił jeden członek.
7. Na jednym z posiedzeń miesięcznych miał pan Naczelnik interesujący wykład o gazach trujących, który się nam bardzo przydał, ponieważ w razie napadu będą wiedzieć jak się mają zachowywać.
8. Członków liczy obecnie Straż 31 w tem 7 wspierających.
9. W przeciągu roku wystąpił jeden członek, który się wyprowadził.
10. Wstąpił także jeden członek i to Mikołajczak Stanisław.

Stan Kasy przedstawia się następująco:
Z roku 1931 na rok 1932 130.70 zł. dochodu
rozchodu 117.80 zł., pozostaje 114.10 zł.
Ogólny dochód wynosił 753.53 zł.
Rozchód 397.10 zł.
Pozostaje roku 1932 356.43 zł.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,255 Unikalnych wizyt