Czerwca 22 2024 04:17:38
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Droga żelazna.

Franciszek Morawski.
Droga żelazna.

Szerszego życia żądzą naprzód gnany,
Człowiek z powietrzney wróciwszy żeglugi,
Spojrzał w świat ten nieprzejrzany,
I jak świat ten wielki, długi,
Dwa bliźnie druty narzucił tej ziemi,
Wsiadł w rydwan pary i puścił się niemi.

Od pierwszej chwili stworzenia natury
Brzemienne kruszcem piętrzyły się góry;
Jak stare skarbce wieki wieków stały,
I na wielką myśl czekały.

I myśl ta błysła - zajaśniała słońcem
Człowiek lotnym pędzi gońcem,
Przestrzela ziemię zdumiałą;
Rydwan gromem - droga strzałą.
Leci - życie, czas potraja,
Grody, rzeki, morza spaja;
Zbliża się kres ku kresowi,
Łączą ludy, wiążą kraje,
Biegun bratu biegunowi
Sąsiednią rękę podaje.
Rzekłbyś, że Boga nakazem
Przewraca się postać świata;
Dziś się rozdwajał żelazem,
I dziś żelazem się brata.

Leć, leć własną gnany siłą,
Jaśniej w świetnem wieku dziele;
Każda z dróg twych wielką żyłą
W niezmierzonem świata ciele.
W każdej z żył tych, nurtem wrzącym
Ogień się życia przelewa;
Na każdym wozie lecącym
Sztandar wolności powiewa.

Pędzi, pędzi jak grom fali,
Uciekają lasy, góry;
Gdzieś tam za nim, w ciemnej dali
Zmordowane szumią chmury.
Ledwie ujrzał Alpy, Tatry,
Już go swym ogromem słonią;
Gonią za nim orły, wiatry –
Orły, wiatry nie dogonią!

Pędzi, pędzi w lotnym biegu
W wielką otchłań niezmierności;
Jak lawina, piorun śniegu
Wieść tryumfu, duch wolności:
Radość jego ogniem płonie,
Radby objąć ziemię całą,
Burza szczęścia tętni w łonie,
I każdy oddech nawałą!

Leć, leć, wiek twój z tobą leci,
Wiek potężny, wiek zapasów,
Co nad całą massą czasów
Lotnym meteorem świeci.
Wszystkich wieków myśli śmiałe
W jego myśl się zestrzeliły;
Wszystkie chwały, w jego chwałę,
W siłę jego, wszystkie siły.
On już mężem był z dziecięcia,
Krwią go ochrzcił Cezar nowy,
I ten ogień przedsięwzięcia
Wlał mu swemi czyny, słowy.
Wiek ten, stary świat pokona
Góry przeszkód w proch rozdrobi,
On w pracowni swego łona
Stu wieków przyszłość wyrobi.
On na wszystkie czasy, ludy,
Rozwinął skrzydła olbrzymie,
Leci - wielkie sypie cudy
I Naprzód mu imie.

___________________________

Drogi żelazne w Europie za czasów życia Franciszka Morawskiego

O szlakach kolejowych przebiegających przez gminę Krzemieniewo (i pobliskie Leszno)WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,409,488 Unikalnych wizyt