Lipca 15 2024 20:27:37
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Przykłady wpisów do ksiąg parafialnych


Numerus actus Locus habitationis ac mortis Annus, Mensis Dieesque Mortis Nomen, Cognomen, conditio, morbus, dies mortis ac sepculturae Masculinum Femininum

4.

Oporówko

1850

die 4-ta Aprilis

Die Quarta (4) Aprilis 1850 obdormivit in Domino Sacramentis Casimirus Staśkiewicz operarius et maritus Agnetis de stirpe Klimaszeska 32 annos natus (od kowala ze Żytowiecka pilnikiem w karczmie w Poniecu w złości w głowę uderzony, po długich cierpieniach wskutek zadanej rany umierać musiał). Corpus ejus post obductionem et sectionem cum licentia Judicii Circuli Lesznensis die 6. Aprilis sepultum est.

1.

''


-------------------------------------------------------------------------


Numerus actus Locus habitationis ac mortis Annus, Mensis Dieesque Mortis Nomen, Cognomen, conditio, morbus, dies mortis ac sepculturae Masculinum Femininum

8.

Brylewo

1850

die 3-tia Augusti

Die Tertia (3) Augusti 1850 obdormivit in Domino Sacramentis Morib: munita Generosa Domina Theresa ex II Matrim: Osińska ex I Matrim: Hersztopska de stirpe Głostoska Heredista Brylewa 78 annos nata senectutis causa et die 5-ta Augusti cum licentia Parochi de Świerczyna in monumento proprio sumpta extractio penes eclesiam Oporowo: sepulta est.

"

1.


-------------------------------------------------------------------------


Numerus actus Locus habitationis ac mortis Annus, Mensis Dieesque Mortis Nomen, Cognomen, conditio, morbus, dies mortis ac sepculturae Masculinum Femininum

12.

Lubonia

1855

dnia 9-go Września

Dnia Dziewiątego (9) Września 1855 roku zasnęła w Panu Świętymi Sakramentami zaopatrzona Jaśnie Wielmożna Zofia z Taczanowskich Dzierżykraj Morawska małżonka Jaśnie Wielmożnego Tadeusza Dzierżykraj Morawskiego Dziedzica Luboni, która na suchoty umarła mając lat 28. Zwłoki iey za wyraźnem pozwoleniem właściwego Proboszcza Ponieckiego Wielmożnego Xiędza Respądka przy licznie zgromadzonem Duchowieństwie dnia 13-go Września r.b. w sklepie pod Wielkim Ołtarzem w kościele parafialnym w Oporowie pochowane zostały. Celebrował i pochował zwłoki Jaśnie Wielmożny Biskup Suffragan Poznański Franciszek Stefanowicz.

"

1.


-------------------------------------------------------------------------


Numerus actus Locus habitationis ac mortis Annus, Mensis Dieesque Mortis Nomen, Cognomen, conditio, morbus, dies mortis ac sepculturae Masculinum Femininum

10.

Oporówko

1859

die 29. Junii

Die Vigesima Nona (29) Junii kąpiąc się w stawku w Oporówku za wiatrakiem utopił się Franciszek Chmielkowski syn gospodarza Filipa Chmielkowskiego i Reginy Ratajczak - 17 lat wieku swego, który po odebraniu świadectwa Doktora dnia 1-go lipca 1859 pochowany został.

1.

"WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,410 Unikalnych wizyt