Czerwca 17 2024 12:41:41
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


MODLITWA DLA GÓRNIKÓW.

Franciszek Dzierżykraj Morawski
MODLITWA DLA GÓRNIKÓW.

I.
IDĄC DO PRACY.

Boże! gdzie nigdy słońce Twe nie świeci,
Tam się spuszczamy w głąb ziemi,
Na niej zostają nasze żony, dzieci —
Jak Ojciec czuwaj nad niemi.

Przyjmij łzę, skruchy, przyjmij łzę pokuty,
Odpuść, ach odpuść nam Boże!
Idziem, gdzie każda głębia, jar wykuty —
I naszym grobem być może.

Otul nas Panie skrzydłem Twojej pieczy,
Ukoj ziemską bojaźń, troski;
Na pracęś skazał cały ród człowieczy,
Spełniamy wyrok Twój Boski.

O! wlej w nas miłość, wlej nam ducha zgody,
Chęć wsparcia w każdej potrzebie;
Idziem na wspólne losy i przygody,
Bądźmyż i braćmi dla siebie.

Daj, by ten kruszec, któryś łask Twych cudem,
W wnętrznościach ziemi tej złożył,
Naszym poczciwym wydobyty trudem —
Wdzięczność Ci świata pomnożył.

O czuwaj Panie, czuwaj nad wszystkiemi,
Wlej dobroć w serca zwierzchników,
Błogosław znojom oracza na ziemi,
Pod ziemią pracy górników!


II.
PO SKOŃCZONEJ PRACY.

Boże! któryś nas, jak gwiazda zbawienia,
Z tej czarnej wywiódł ciemnicy,
Trzymał te groźne nad nami sklepienia
Wszechmocą Twojej prawicy; —

Ty, coś mógł zgładzić, a przecież ocalasz,
Zarobnym darzysz nas chlebem,
I znowu, Panie, cieszyć się dozwalasz
Tem słońcem, ziemią i niebem:

Chwała Ci, chwała! — chwała na poziomie!
Chwała po niebios przestworze!
Chwała w tym całym stworzenia ogromie!
Chwała i w naszej pokorze!

O daj nam, Panie! wśród naszej rodziny
Z wdzięcznem Ci sercem powrócić,
Razem z nią wieczór ten przebyć bez winy,
Jutro się w Tobie ocucić.

Daj z nas każdemu w zgodzie żyć z wszystkiemi,
Daj się w Twej łasce odrodzić,
I codzień takim wracać w głąb tej ziemi,
Jakby do grobu miał schodzić.

________________
Przed barbórkową „Karczmą Piwną”:
„O daj nam, Panie! ... wieczór ten przebyć bez winy”
(Franciszek Morawski)

_________________
Górniczym „Szczęść Boże!” z okazji „Barbórki-2007”
braci-górników wywodzących się z gminy Krzemieniewo

pozdrawia ze strony
www.klasaa.net
Leonard DwornikWARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,395,439 Unikalnych wizyt