Września 25 2023 09:19:06
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Wzmianki na temat Rozalii Morawskiej w Kronice Oporowskiej

WPISY NA TEMAT ROZALII MORAWSKIEJ W KRONICE OPOROWSKIEJ
DOKONANE PRZEZ MIEJSCOWEGO PROBOSZCZA
KSIĘDZA WŁADYSŁAWA WOLIŃSKIEGO

1870

„Kościół Oporowski gwałtownej żądał reparacyi i to gruntownej. W tym celu pleban miejscowy X. Woliński ogłosił składkę dobrowolną. Ta poszła pomyślnie. A nadto X. Kanonik Morawski Kolator miejscowego Kościoła ofiarował 200 talarów na drzewo, z którego porżnięto deski na sufit a resztę obrócono na reparacyą wieży mocno nadwątlonej. Pan szambelan Tadeusz Dzierżykraj Morawski ofiarował talarów 200, panna Rozalia Morawska talarów 100…

1871

Przybywszy do Oporowa już zastałem zaprowadzoną Drogę Krzyżową. Stacye zakupiła JW. Panna Rozalia Morawska w Belgii, a poświęcenia dokonał O. Józefat Kuczyński kaznodzieja i misyonarz apostolski z zakonu OO. Reformatów w Goruszkach na dniu 24 lutego 1856 roku za rządów plebana Xiędza Józefa Franke i za jego zezwoleniem.

Panna Róża Morawska darowała piękne welun na puszkę, atłasowe. Jako ozdób do niego użyła łańcucha ofiarowanego przez pana Tadeusza Dzierżykraj Morawskiego na Luboni.

1872

Panna Rozalia Morawska sprawiła do Kościoła chorągiew (proporzec) białą z białego adamaszku wełnianego z pięknemi wyszywanemi ozdobami.

1874

JW. Panna Rozalia Morawska darowała Kościołowi tutejszemu ornat czerwony jedwabny.

1975

W dzień Nowego Roku odbyła się wieczorem od godziny 5 uroczystość żłóbkowa u Sióstr Służebniczek Boga Rodzicy w Oporówku. Inne lata odbywała się ona zawsze w Wilią samą Bożego narodzenia, ale w tym roku przełożył ją miejscowy pleban na dzień Nowego Roku. odbyła się ta uroczystość bardzo pięknie, dzieci ochronkowe pięknie wiele kolend śpiewały, nadto w Katechizmie wiele się nauczyły. Odebrały na gwiazdkę w podarunku orzechy, pierniki, ciastka i zabawki podarowane na ten cel przez JW. Rozalię Morawską. Miejscowy pleban miał przemowę stosowną a na zakończenie upomniał rodziców przytomnych, aby dzieci pilnie do ochronki posyłali. Ludzie ze wsi a nawet Oporowa dużo się zeszło. Zaszczyciła swą obecnością uroczystość JW. Rozalia Morawska, której staraniem ta ochronka w roku 1864 została zaprowadzona. Obecnie znajdują się w Oporówku 4 siostry, które oprócz dziećmi w ochronce zajmują się pielęgnowaniem chorych w dobrach Oporowskich. Dwie lub trzy codziennie idą do pracy dominialnej, tj. na spichrz do czyszczenia zboża, do ogrodu, do wiązania powrózeł, a jedna zawsze jest przy dzieciach.

Miejscowy pleban udzielił szkaplerze niebieskie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wszystkim dzieciom, które już były u spowiedzi w ilości 45, które podarowała JW. Rozalia Morawska, na mocy władzy, którą miejscowy pleban odebrał ze Rzymu wkładania podobnych szkaplerzy.

1876

Ponieważ drzewo Krzyża misyjnego na cmentarzu przy Kościele spróchniało, przeto na dniu 26 października roku bieżącego został nowy Krzyż postawiony na który drzewo dało dominium Oporowskie, a robotę zręcznie i skrzętnie wykonał stelmach dworski Marcin Ratajczak. Do Krzyża figura została przybita dawniejsza, którą przed kilkunastu laty Panna Rozalia Morawska sprowadziła z Tyrolu.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 5,716,525 Unikalnych wizyt