Czerwca 22 2024 03:20:23
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


O2.12.2011 - NIE DOCZEKAŁ 150. ROCZNICY ŚMIERCI FRANCISZKA DZIERŻYKRAJ-MORAWSKIEGO.

W panelu NASZA HISTORIA (dalej BIOGRAMY) dodany został biogram Edwarda Przybylskiego (1946-2007) - absolwenta drobnińskiej „podstawówki”, który nadając szkole w Pudliszkach imię generała Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego, przeniósł pamięć o naszym krajanie w XXI wiek. Już 11 lat temu planował uczczenie 150. rocznicy śmierci generała-poety odsłonięciem pomnika patrona szkoły w Pudliszkach (gdzie Franciszek Morawski się urodził), lecz tej rocznicy nie doczekał. Jeszcze za życia Edwarda Przybylskiego na naszej stronie rozpoczęliśmy kontynuowanie jego idei propagowania postaci lubońskiego generała-poety, tworząc podwaliny pod organizowane w sobotę 10 grudnia 2011 r. przez Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie uroczyste obchody okrągłej rocznicy śmierci tego wybitnego Wielkopolanina, zmarłego 150 lat temu w Luboni.

13.11.2011 Z PARAFIALNEGO CMENTARZA W DROBNINIE

W panelu NASZA HISTORIA (dalej: DLA GENEALOGÓW) dodany został SPIS NAZWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA CMENTARZU PARAFIALNYM W DROBNINIE (stan na 31.10.2011). Dodatkowo umieszczono tam kilka zdjęć z tego cmentarza.

29.10.2011 O CZASIE MIERZONYM KISZKOWSKIM ZEGARKIEM

Przypominając o zmianie czasu z letniego na zimowy, proponujemy naszym Czytelnikom spojrzeć na „KISZKOWSKI ZEGAREK”, w którego przypisie jest też motyw do zaduszkowej zadumy. Nadmieniamy, że z okazji zbliżającej się 150. rocznicy śmierci lubońskiego generała-poety w panelu NASZA HISTORIA (dalej: UTWORY LITERACKIE) zostały skompletowane wszystkie utwory Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego z wydań zbiorowych jego twórczości.

7.03.2011 DOKUMENTY ZWIĄZANE Z MARIĄ Z GROCHOLSKICH MORAWSKĄ

Dzięki życzliwości pana Janusza Jęsiaka, umieszczone zostały na stronie dokumenty związane z Marią z Grocholskich Morawską (żoną Wojciecha Morawskiego z linii oporowskiej). Dokumenty te zostały wytworzone w związku z dziedziczeniem po śmierci Marii (doszło do niej 13 października 1853 roku w Strzyżawce na Podolu). Skany i tłumczenia zamieszczone zostały w panelu NASZA HISTORIA (dalej: SŁAWNE RODY). Swoje miejsce znalazły tam: zaświadczenie o chrzcie Marii z Grocholskich Morawskiej, zaświadczenie o ślubie Marii z Grocholskich z Wojciechem Morawskim, świadectwo Sądu Powiatowego w Winnicy na Podolu, zaświadczenie o chrzcie Marii Józefa Andrzeja Piotra Hiacynta Mateusza – syna Marii i Wojciecha Morawskich, zaświadczenie o chrzcie Marii Emilii – córki Marii i Wojciecha Morawskich, zaświadczenie o śmierci Marii z Grocholskich Morawskiej, notarialny protokół z otwarcia testamentu Marii z Grocholskich Morawskiej.

6.03.2011 NOWE INFORMACJE ŹRÓDŁOWE

W dniu dzisiejszym w panelu NASZA HISTORIA (dalej: ŹRÓDŁA HISTORYCZNE) zamieszczone zostały mowy pogrzebowe wygłoszone przez Aleksandra Prusinowskiego, na cześć Adama i Teofili Łuszczewskich (pochowanych na cmentarzu przykościelnym w Oporowie).
Swoje miejsce znalazła tam również notka prasowa z 1927 roku na temat otwarcia strzelnicy P.W. w Krzemieniewie.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,409,383 Unikalnych wizyt