Luty 01 2023 15:52:02
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


MIESZKAŃCY z miejscowości dzisiejszej GMINY KRZEMIENIEWO
POLEGLI NA WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1919/1920 R.

Z Bojanic:
Butkowski Józef, lat 22, poległ w 1920 (wymieniony na pomniku w Świerczynie).

Z Brylewa:
Paprocki Stanisław, poległ w 1920 r. (wymieniony na pomniku w Świerczynie).

Z Drobnina:
Jabłoński Stanisław, lat 22, poległ w 1919 r. (wymieniony na pomniku w Świerczynie).
Ratajczak Andrzej, lat 20, poległ w 1919 r. (wymieniony na pomniku w Świerczynie).
Ratajczak Piotr, lat 22, poległ w 1919 r. (wymieniony na pomniku w Świerczynie).

Z Garzyna:
Klupieć Jan, lat 23, zmarł w 1922 r. (wymieniony na pomniku w Świerczynie).
Klupieć Józef, ur. 1901, syn Wawrzyna i Franciszki, zmarł 26 VIII 1920 w Augustowie (wymieniony na pomniku w Świerczynie).
Majchrzak Jan, lat 18, poległ w 1920 r. (wymieniony na pomniku w Świerczynie).
Majer Jan, ur. 26 XII 1896 w Dolsku, s. Ignacego i Jadwigi zd. Nawrockiej, szeregowiec 11 kompanii 1 pułku strzelców Wielkopolskich, poległ 26 VI 1919 pod Narajowem nad rzeką Biłką.
Stelmaszyk Stanisław, ur. 29 VI 1899 w Garzynie syn Franciszka i Jadwigi zd. Osięgłowskiej, szeregowiec 3 kompanii 3 pułku strzelców Wielkopolskich, poległ 10 VIII 1919 w miejscowości Jasłowie lub Sieło k. Bobrujska.
Szymański Franciszek, lat 19, poległ w 1920 r. (wymieniony na pomniku w Świerczynie).
Oleszak Stanisław, ur. 18 V 1900 w m. Świniec, syn Stefana i Agnieszki, żołnierz 1 kompanii 3 pułku strzelców Wielkopolskich, zmarł z ran 7 IX 1919 w szpitalu w Mińsku.

Z Hersztupowa:
Butkowski Stanisław, lat 21, poległ w 1920 r. (wymieniony na pomniku w Świerczynie).
Dzik Jan, lat 19, poległ w 1920 r. (wymieniony na pomniku w Świerczynie).

Z Karchowa:
Chudziński Franciszek, lat 21, poległ w 1920 r. (wymieniony na pomniku w Świerczynie).
Chudziński Tomasz, lat 18, poległ w 1920 r. (wymieniony na pomniku w Świerczynie).
Maćkowiak Franciszek, ur. w Recklinghausen (Westfalia), syn Pawła i Franciszki zd. Cugier, lat 21, kapral 60 pułku piechoty Wielkopolskiej, zmarł w szpitalu wojskowym w Kościanie 28 VI 1920, poch. w Świerczynie.

Z Kociug:
Sobczak Antoni, ur. 16 I 1902 w Barchlinie (ówczesny powiat Śmigiel). Syn rolnika Józefa i Józefy zd. Lorenc. Wraz z rodziną mieszkał później w Rydzynie, od 1912 r. w Kociugach. Uczestnik wojny 1920 r. Zm. 25 II 1920. Kawaler. Wymieniony na pomniku przy kościele w Pawłowicach.

Z Luboni:
Machowiak Piotr, lat 18, s. Łukasza, zmarł 26 X 1920 w szpitalu wojskowym w Rajczy.

Z Mierzejewa:
Skorupka Jan, ur. 1897 w Mierzejewie, syn Walentego i Franciszki zd. Glapiak, szeregowiec 4 kompanii reflektorów II baonu saperów Wielkopolskich, zmarł 24 XI 1919 w szpitalu wojskowym w Mińsku.

Z parafii Oporowo (wymienieni na pomniku przy kościele):
Bartkowiak Stanisław, poległ 1919/20
Juskowiak Franciszek, poległ 1919/20
Konieczny Stanisław, poległ 1919/20

Z Pawłowic:
Chudziński Antoni, ur. 25 V 1901 w Pawłowicach syn Józefa i Petroneli zd. Merta, kawaler. Szeregowiec 2 kompanii 69 pułku piechoty, poległ 16 VIII 1920 w miejscowości Nuna na południe od Nasielska. W tym dniu jego pułk walczył w okolicach Nasielska na północ od Warszawy. Doszło tam wtedy do walk, które w ówczesnych raportach uznano za rozstrzygające o wyniku bitwy warszawskiej. Wymieniony na pomniku przy kościele w Pawłowicach.


Miejsce śmierci Antoniego Chudzińskiego.

Hałasiński Ludwik, ur. 24 VIII 1894 Pawłowice, syn robotnika Józefa i Franciszki zd. Stelmaszyk, kawaler. Powstaniec wielkopolski - wyróżnił się odwagą i brawurą, później plutonowy 6 pułku strzelców Wielkopolskich (60 pułku piechoty Wojska Polskiego). Poległ na froncie bolszewickim, prawdopodobnie wiosną 1920 na Ukrainie. Wymieniony na pomniku przy kościele w Pawłowicach.

Machowiak Józef, ur. 12 IV 1894 Pawłowice, syn Tomasza i Marii zd. Sobkowiak. Żołnierz armii niemieckiej w czasie I wojny św. Powstaniec wielkopolski. Uczestnik wojny 1920 r. W wojsku do 29 IV 1920. Ponownie powołany do wojska 30 VI 1920. Wymieniony na pomniku przy kościele w Pawłowicach.

Nawrocik Franciszek, ur. 13 IX 1901 w Pawłowicach, syn Ignacego i Marianny zd. Merta, kawaler. Jeden z najmłodszych powstańców wielkopolskich z Pawłowic. W VIII 1919 r. był żołnierzem 2 pułku artylerii polowej. Według informacji rodzinnych poległ w VIII 1920 r. r. Wymieniony na pomniku przy kościele w Pawłowicach.Nawrocik Jan, ur. 1 XII 1895 w Pawłowicach, syn Ignacego i Marianny zd. Merta, kawaler. Uczestnik I wojny św. – dostał się do niewoli rosyjskiej i został wywieziony w głąb Rosji. Po zwolnieniu z niewoli w VIII 1918 r. przebywał w lazarecie w Warszawie. Po powrocie do Pawłowic wziął udział w powstaniu wielkopolskim, później żołnierz 2 kompanii I baonu 6 pułku strzelców Wielkopolskich (60 pułku piechoty Wojska Polskiego) - starszy szeregowy. Walczył pod Kijowem. Poległ 1 VI 1920 pod Okołowem na Białorusi. Wymieniony na pomniku przy kościele w Pawłowicach.

Płócieniczak Ignacy, ur. 30 VII 1895 Pawłowice, syn Stefana i Józefy zd. Kręgielskiej. Powstaniec wielkopolski, szeregowiec 6 pułku strzelców Wielkopolskich (60 pułku piechoty WP), poległ w czasie wojny polsko-radzieckiej w 1920 r. Wymieniony na pomniku przy kościele w Pawłowicach.

Przewoźny Piotr, ur. 29 VI 1901 w Popowie (Wonieskim). Syn kowala Józefa i Stanisławy Włodarkiewicz. Kawaler. Razem z ojcem i bratem Janem brał udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 29 VIII 1920 (?) w szpitalu w Biedrusku na skutek zakażenia ran, odniesionych prawdopodobnie na froncie bolszewickim. Wymieniony na pomniku przy kościele w Pawłowicach.

Z Robczyska (par.Pawłowice):
Rozwalka Józef, ur. 16 III 1901 w Robczysku. Syn leśniczego Jana i Marii zd. Rosadzińskiej. Robotnik zamieszkały w Robczysku, kawaler. Poległ na froncie bolszewickim w 1920 r. (informacja z Kroniki Szkoły w Robczysku. Lista strat Wojska Polskiego – polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934: poz. 33482 – strzelec, 6 pułk strzelców granicznych (?), zmarł z ran 23 VIII 1920 w Mławie. Wymieniony na pomniku przy kościele w Pawłowicach.

--------------------------------------------
Informacja: pan Jarosław Wawrzyniak.

Zobacz też:

Pomnik w Świerczynie
Pomnik w Oporowie
Pomnik w Pawłowicach


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,242,819 Unikalnych wizyt