Czerwca 22 2024 03:04:06
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Bajka "Wisła" (drukowana niekiedy pod tytułem "Wisła i zima")

Franciszek Morawski
Wisła

Sarmackiej Wisły zbożopławne wody
W twarde ściąwszy lody,
Cieszyła się sroga zima,
Że je w swoich wiązach trzyma.
„Patrzcie – wołała – patrzcie, dumne wały,
Coście w tej śmiesznej wolności bujały,
W jakich jesteście okówach!
Oto was każdy przychodzień
Depce, rąbie co dzień,
I byle Kałmuk jeździ wam po głowach;
A wy cóż na to? Ani mruknąć śmiecie,
Takie to was jarzmo gniecie,
Tak to zima włada!

„Prawda, że jesteś niezmiernie zażarta –
Tak jej spod Tatrów, na swej urnie wsparta,
Stara Wisła odpowiada –
Nie wszędzie przecież cięży twa potęga,
Zawsze tam, zawsze pod tym twardym lodem
Śmiały i wolny nurt mój płynie spodem,
Tam twoja władza nie sięga!
Niech tylko moje słońce mi zabłyśnie,
Wkrótce ta cała przestrzeń lodów pryśnie!
Te śniegi nawet, któreś tu, zuchwała,
W przepaści gór tych nawiała,
Same mi kiedyś pomogą
Zrzucić twoję przemoc srogą.
Dmij więc, dmij groźnie z twymi Akwilony,
Ścinaj, krępuj nurt ścieśniony;
Śpieszącej wiosny nie zatrzymasz w pędzie,
Pójdziesz, skąd przyszłaś, Wisła Wisłą będzie”.

__________________________

Przypis LD – „opłakane” skutki niektórych recytacji i publikacji bajki „Wisła”

Antologia bajki polskiej (z rankingiem bajkopisarzy)

2017 – Rok Rzeki Wisły

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,409,350 Unikalnych wizyt