Lipca 15 2024 20:37:58
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


"ANTOLOGIA BAJKI POLSKIEJ"
wydana jako Nr 239 serii I cyklu wydawniczego BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Wrocław Oddział w Krakowie 1982
(bajki do antologii wybrał i opracował Wacław Woźnowski)
zawiera 18 bajek Franciszka Morawskiego (str. 395–407), a mianowicie:

1. Wstęp do bajek

2. Osieł

3. Osieł i cielę

4. Wisła
Głośna bajka polityczna, odczytywana jako alegoryczny obraz Polski pod zaborem rosyjskim. Po raz pierwszy ukazała się w czasie powstania listopadowego (Wisła i zima, „Merkury” z dnia 16 I 1831 r.), później była kilkakrotnie publikowana na emigracji i – dzięki przeoczeniu cenzury carskiej – w kraju. Redaktor i cenzor „Gazety Warszawskiej”, która zamieściła tę bajkę w dniu 30 VIII 1841 r. zostali osadzeni w areszcie, a numer pisma skonfiskowano. Zima – alegoryczny obraz Rosji.

5. Mysz, kot, wilk i tygrys

6. Gęsi

7. Nietoperz

8. Małpa i pies

9. Posąg

10. Chart i kurta

11. Świnia i chmura

12. Konik polny i mrówka (z La Fontaine’a)

13. Mops i koń

14. Kot i Basia

15. Zdarzenie z nosem (dykteryjka staropolska)

16. Słowik i róża

17. Dziś i Jutro

18. Osieł i poeta
Parafraza bajki Lessinga Ezop i osioł z aluzją do bajki Niemcewicza Gęś i osioł.

---------------------------------------------------------

Źródła tekstów: Bajki Morawskiego były drukowane w licznych czasopismach, m.in. w „Pamiętniku Warszawskim” 1821, t. XIX, s.123 (Osieł), s.238 (Mysz, kot, wilk i tygrys), s.240 (Posąg); w „Merkurym” 1831 (Wisła i zima). W wydaniu książkowym ukazały się późno: F. D. M o r a w s k i , Bajki, Poznań 1860. Wyd. następne: Bajki i wiersze, Poznań 1861; Pisma zbiorowe wierszem i prozą, z przedmową S. Tarnowskiego, Poznań 1882, t. II: Bajki. Teksty według wydania pierwszego z poprawkami i uzupełnieniami (Wstęp do bajek) na podstawie edycji z 1882 r.

---------------------------------------------------------

Ranking autorów bajek na podstawie spisu treści „Antologii bajki polskiej” (BIBLIOTEKA NARODOWA, seria I, nr 239, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1982) zawierającej teksty 577 bajek 134 autorów znanych oraz teksty 17 bajek autorów nieznanych

Pierwsza dziesiątka bajkopisarzy polskich według ilości bajek zamieszczonych w „Antologii bajki polskiej”

1) Ignacy Krasicki (1735-1801) ........................ - 56 bajek
2) Wacław Potocki (1621-1696) ........................ - 24 bajki
3) Jan Sztaudynger (1904-1970) ...................... - 19 bajek
4) Franciszek Dzierżykraj-Morawski (1783-1861) - 18 bajek
5) Antoni Gorecki (1787-1861) ......................... - 18 bajek
6) Mikołaj Rej (1505-1569) .............................. - 15 bajek
7) Szymon Szymonowic (1558-1629) ............... - 15 bajek
8) Horacy Safrin (1899-1980) .......................... - 14 bajek
9) Biernat z Lublina (1465-1529) ...................... - 13 bajek
10) Benedykt Hertz (1872-1952) ...................... - 12 bajek

W pierwszej dziesiątce autorów nie zmieścili się między innymi:

Jan Brzechwa, Adam Mickiewicz, Julian Tuwim, Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Trembecki, Kazimierz Gliński, Jan Lemański, Julian Ejsmond, Aleksander Fredro, Konstanty Ildefons Gałczyński (druga dziesiątka), ani też Ludwik Jerzy Kern, Juliusz Słowacki czy Maria Konopnicka.

____________________
Dla www.klasaa.net
wybrał i opracował:
Leonard DwornikWARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,453 Unikalnych wizyt