Lipca 15 2024 20:31:36
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Ks. SZTUKOWSKI Józef (1883-1952)

Ksiądz Józef Sztukowski urodził się w 1883 r., wyświęcony został 22.01.1911 r., bardzo aktywnie włączał się w nurt życia społecznego parafii, w których pracował. Wszyscy żyjący jeszcze w 2007 r., którzy się z nim kiedyś zetknęli podkreślali, że był dobrym kapłanem, dobrym zarządcą parafii, oraz to, że był gorącym patriotą. Był też płomiennym kaznodzieją, przemawiał z wielkim zaangażowaniem i żywą gestykulacją.

W latach 1911-1912 był wikariuszem i po śmierci proboszcza administratorem w parafii kębłowskiej. Z Kębłowa przeniesiony został w roku 1912 do parafii Wielichowo. Po to, by móc czynnie brać udział w życiu miasteczka został członkiem wielichowskiego Bractwa Kurkowego. W latach 1918-1919, kiedy nastał w Wielkopolsce czas walki o zachodnią granicę Polski, patriotyczne w swej treści kazania ks. Sztukowskiego były podobno jednym z czynników wyjątkowo licznego stawiennictwa wielichowian w gotowości bojowej. W dniu 8.I.1919 r. na wielichowskim rynku odebrał uroczystą przysięgę i pobłogosławił zaprzysiężoną 400-osobową kompanię wielichowską.

W roku 1924 ks. Józefowi Sztukowskiemu powierzona została parafia w Poniecu. Z jego inicjatywy postawiony został grobowiec na mogiłach powstańców poległych w walkach na linii Poniec-Bojanowo. 29 kwietnia 1932 r. otrzymał instytucję kanoniczną na beneficjum Poniec. Brał czynny udział w inicjatywach wspierania ubogich, bezrobotnych, fundował także stypendia niezamożnej, uczącej się młodzieży. W pierwszym dniu wojny 1939 r., gdy Poniec został ostrzelany przez Niemców, by uniknąć znieważenia, wyniósł z kościoła Najświętszy Sakrament i pieszo przez łąki przeniósł na przechowanie do pałacu w Dzięczynie.

W czasie II wojny światowej kościół w Poniecu został zamknięty i zamieniony na magazyn mebli. Po przejściu frontu wojsk radzieckich w 1945 r. ks. Józef Sztukowski, pomimo bardzo złego stanu zdrowia, ponownie podjął pracę w parafii. W roku 1951 przeszedł na emeryturę i osiadł w Kębłowie, w domu przy ul. Rauera 14. Niezbyt długo cieszył się emeryturą, gdyż już 16.09.1952 r. zmarł na zawał serca w szpitalu w Lesznie. Pochowany został na cmentarzu w Kębłowie (sektor 4, rząd, 4, grób nr 2).________________________
Źródła:
1/ www.powiatwolsztyn.pl /tam:/ Eugenia Świetlińska-Pięta, „Ks. Józef Sztukowski (1883-1952)”, /też:/ „Dzieje parafii kębłowskiej”;
2/ „Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”, nr 6, Poznań 1932;
3/ Zdjęcia z www.keblowo.pl oraz www.parafiakeblowo.pl

________________________
Dla www.krzemieniewo.net
opracował: Leonard Dwornik

Drobnińscy wikariusze związani z Kębłowem


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,427 Unikalnych wizyt