Lipca 25 2024 16:08:44
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Ankieta dotycząca działań wojennych oraz okupacji niemieckiej na terenie gminy Krzemieniewo

Biuro odszkodowań wojennych przy Prezydium Rady Ministrów
Województwo: poznańskie
Powiat: Leszno
Gmina: Krzemieniewo

Ankieta dotycząca działań wojennych oraz okupacji niemieckiej

I. Przebieg działań wojennych na terenie gminy:
Na ternie gminy Krzemieniewo w roku 1939, jak również w roku 1944/45 nie było działań zbrojnych, jedynie przy odwrocie wojsk niemieckich został spalony dom mieszkalny obyw. Ignaszewskiemu z Hersztupowa.

II. Skutki działań wojennych w odniesieniu do terenu:
Zaminowania pól na terenie gminy Krzemieniewo nie było. Nad szosą prowadzącą z Gostynia do Leszna okupant wykopał rowy co 100 – 150 metrów, które miały służyć mu do obrony przeciwpancernej. Na pobudowanie magazynów wyrąbał dość dużą powierzchnię lasu w „Dąbkach”.

III. Skutki zarządzeń władz okupacyjnych (terror):
Na terenie gminy Krzemieniewo kościoły już w roku 1940 zostały wszystkie pozamykane, z księży zaś: jeden został wysłany do Dachau, drugi poległ w Warszawie w powstaniu, trzeci został wysiedlony do Generalnej Guberni, czwarty w roku 1940 został zabrany do obozu. Kościoły zostały okradzione, zaś kościół w Drobninie został zamieniony na spichrz zbożowy. Nauczycieli pozabierano na roboty przymusowe (Obwieszczenie wydane przez Grajzera z dnia 13 kwietnia 1942 roku w sprawie prac przymusowych dla Polaków, w którym to uchylającum się od robót zagrożono śadami doraźnymi). W gminie Krzemieniewo zostało zamordowanych dwóch Polaków, jeden w lesie, drugi znikł bez śladu. Oprócz nich z terenu gminy Krzemieniewo zginęło w obozach koncentracyjnych i więzieniach 159 osób. Wysiedlanie gromad rozpoczęlo się od grudnia 1939, tak że do końca okupacji zostało wysiedlonych 205 rodzin. Po przybyciu Niemców zaraz następnego dnia wszystkie drogowskazy zostały zniszczone i usunięte, a na ich miejsce pozakładano drogowskazy niemieckie. Wioskom w gminie Krzemieniewo dano następujące nazwy: Belęcin Nowy – Neu-Zedlitzwalde, Belęcin Stary – Alt-Zedlitzwalde, Bielawy – Garsdorf, Bojanice – Bojenau, Brylewo – Brühlau, Drobnin – Schatzdorf, Garzyn – Gelsendorf, Górzno – Starkenburg, Hersztupowo – Hermsdorf, Krzemieniewo – Feuerstein, Kociugi – Hermanndfelde, Karchowo – Karlsrode, Lubonia – Liebenau, Mierzejewo – Marsfeld, Oporówko – Klein Trotzen, Oporowo – Gross Trotzen, Grabówiec, Weissbuchen, Pawłowice – Paulshuben, Mały Dwór – Kleinhof, Wygoda – Friedenau. Organizacje społeczne po przybyciu Niemców zostały natychmiast rozwiązane. Pomnik Kosściuszki w gromadzie Krzemieniewo został zburzony, jak również wszystkie figury przydrożne. Niemcom przechodzącym drogą Polacy musieli się kłaniać i ustępować im z drogi (Zarządzenie wydane w sprawie kłaniania się Niemcom jest z dnia 3 września 1940 r. przez starostę Wollnera). Więzień politycznych, jak również obozów koncentracyjnych na terenie gminy nie było. Przymusowy obóz pracy dla żydów był w gromadzie Karchowo. Ilość ofiar w wyżej wymienionym obozie jest nie wiadoma. Na terenie gminy Krzemieniewo volksdeutschów była znikoma ilość. Większą część z nich nakłoniono przymusowo z powodu małżeństw mieszanych. Odnoszenie się volksdeutschów w stosunku do Polaków było lojalne. W formacjach policyjnych nie służyli.

Wójt
/-/ Maćkowiak

__________________________________

Źródło: Akta gminy Krzemieniewo (Archiwum Państwowe w Lesznie) - wykazy osób poległych.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,009 Unikalnych wizyt