Czerwca 18 2024 01:44:00
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Inwentarz majętności Lubonia z 1777 roku

Inwentarz dóbr Oporowa Oporówka y Luboni na dniu drugim miesiąca Lipca w roku Tysiąc Siedemset Siedemdziesiątym Siódmym do kontraktu między Wielmożnym Jaśnie Panem Malczewskim cześnikiem brzeskim i kujawskim y Wielmożnym Jaśnie Panem Turno stolnikiem kaliskim spisany.

Wieś Lubonia

Kmiecie:
· Przybyła
· Nowak
· Szląski
· Nawrot
· Kaś
i robią troygiem cały tydzień to iest iedno bydłem ręczną dwie.
Każdy z nich daie czynszu kapłunów 6, gęsi 2, iay mędeli 2. kominowe opłacają kiedy dwiema pługami orzą, wtenczas ręczną idzie iedno. Na Zapust przędzy biorą cienkiey sztuk 3, grubey 3.

Ratay który ma wydzielone folwarkowi do uprawy z których dzieisiąty snop każdego ziarna iemu się daie kopczyzny bierze płużnego żyta ćwiertni sześć, jarzyny miary sześć to jest pszenicy 2, grochu 2, ięczmienia 2, żelaza szyn 12. Ma wołów pańskich 4, koni 4, krów 2, świni 2, wozów 2, pługi i radła i inny porządek. Daie kapłunów 6, gęsi 2, iay mędeli 2, kądziel jak kmiecie.

Chałupnicy:
· Wawrzyn Przybylak
· Rosik
· Szymek
· Maci
· Kaś
· Frącek Sikora
· Sobek
· Symek
· Kulawy Frącek
· Migdalczyk
· Woźny Marcin
· Bartłomi
· Jędrzy
· Mięskowiak
· Borowiak
· Jan Sikora · Matys
· Kaś
· Jędrzy przeszły ratay
· Walenty Katarzyniak
· włodarz Szymon Klimasz
· Maciey Skotarczak
którzy robią od świętego Woyciecha do świętego Marcina dni trzy w tydzień, od świętego Marcina do świętego Woyciecha dni dwa. Daią czynszu kapłunów cztery, gęsi iedną iay mędeli cztery, na Zapust kądzieli biorą cienkiey 2 sztuki, grubey dwie ale po ten czas nie zaciągaią tylko z wiertela wymłacaią.
Karczmarz we wsi, gościnny pod borem ci robią dni dwa w tydzień, czynsz daią iak chałupnicy.

Komornice:
· Szpurczanka
· Zofia
· Wikta
· Regina
· Jakubowa
· Tomaszowa
robią po dni dwa a począwszy od siana grabienia pokąd nie sprzątną chodzą po dni trzy w tydzień. Biorą z pola mędeli dwa, ięczmienia mędeli dwa z sypania żyta wierteli dwa na przysiewek jarzyny, kądzieli cienkiey biorą sztukę i grubey sztukę na Zapust.

Wszyscy ludzie wyżej wyrażeni są Lubońscy poddani oprócz Nawrota kmiecia y Frącka Rataya. Owczarz, kowal, młynarz, borowy ci są za kontraktem y według kontraktów ich powinności.

Inwentarz we dworze:
· na dworze bydła sztuk 12
· stadnik 1
· koni 4
· owiec 500
· kiernos 1
· maciorek 4
· kaczor 1
· kaczek 5
· kogut 1
· kur 10
· indor 1
· indyczek 5
· gęsior 1
· gęsi 5

Czeladź dworska:
· dworka
· dziewek 3 iako to Jadwiga, Małgorzata, Regina
· Zofia kucharka
· Grzegorz Skotarz

Wieś Oporowo

Kmiecie:
· Grześ,
· Kajoch
· Michał
· Mikołaj
· Musiał
i wszyscy robią iak lubońscy i maią osadę według lubońskich, daią kapłunów 4, iay mędeli 4, kądziel tak iako lubońscy.

Ratay który ma swe folwarki do uprawy wydzielone kopczyzny dziesięcinę bierze, ma wołów 4, koni 4, krowy, świnie i inny porządek, bierze z sypania żyta ćwierci trzy, jarzyny iako to pszenicy, grochu i ięczmienia, żelaza szyn sześć, daie kapłunów 4, iay mędeli 4, kądzieli bierze sztuk 3.

Chałupnicy:
· karczmarz robi bydłem dzień 1, ręczną 1
· Borowiak
· Augustyn
· Melchior
· Syxtus Zamel
· Marcin
· Jędrzy Giera
· Woyciech Machowiak
którzy maią bydło swoie robią dzień bydłem, ręcznie dni dwa, daią kapłuny 4 i iay mędeli 3 biorą do przędzenia cienkiey sztukę iedną, grubey sztukę iedną.

Chałupnicy ręczni:
· Klimasz
· Bartłomi Lis
· Witek
· Mikołay
· Szymon
robią iak lubońscy, daią czynszu kapłunów 4, iay mędeli cztery.

Komornice:
· Sporzynowa
· Tomaszowa
· Baranowa

Owczarz, kowal, młynarz na Kałowie ci są kontraktowi. Obowiązki jak podług kontraktów.

Inwentarz dworski:
· na oborze krów 12 stadnik 1
· koni fornalskich 4
· owiec inwentarskich 200 stadnik 1
· macior 6
· gęsi starych 8
· gęsi młodych 12
· indyków starych 7
· indyków młodych 6
· kaczek starych 4
· kaczek młodych 12
· kur starych 12

Inwentarz mielcuchowy:
· kocioł do robienia piwa
· kadzi wielkich 2
· kadzi do zalewania słodów 1
· wybierak 2
· kosz do chmielu 1

Folwark Grabówiec

Chałupnicy ręczni:
· Walenty Zamel
· Franciszek Gręda
· Mikołay Lis
· Leśny Grzegorz
dni dwa w tydzień robią.

Komornica iedna Gierczanka.

Wieś Oporówko

Kmiecie:
· Walenty
· Włodarczyk
· Jędrzy
· Sobek
· Ratay koni cztery, wołów cztery

Chałupnicy bydelni:
· Jan Patasz
· Jędrzy
· Jędrzy stary ratay
· Jan Poprawka
· karczmarz
· Piotr Skrzypek
· Antoni
· Jędrzy Klimasz

Chałupnicy ręczni:
· Jan
· Ignac
· Maciey
· Karol
· Marcin kubisz
· Michał
· Kajeszcznik

Komornice:
· Wawrzynka
· Matysowa
· Józefianka
· Marcinowa
· Szymkowa
· Augustynowa

Inwentarz dworski:
· na oborze krów 12
· koni fornalskich 4
· owiec 300WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,397,947 Unikalnych wizyt