Maja 24 2024 03:47:54
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Sprawozdanie za rok 1876

Kółko rolnicze w Garzynie.

Kółko garzyńskie nie cieszyło się w roku ubiegłym zbyt dobrem powodzeniem i było narażone na zbyt ciężkie próby. Lekkie uchybienie paragrafów o stowarzyszeniach sprowadziło na nas dwa procesa z których jeden dla pojedynczych członków zarządu były nader przykrym, bo kosztowało 120 marek.

Proces ten miał fatalny oprócz tego jeszcze i ten niefortunny dla Kółka skutek, że wiele członków przestraszonych wysokością kary, przestało na zgromadzenie uczęszczać dlatego też cztery posiedzenia w skutek nieobecności członków odbyć się nie mogły. Później jednak nastąpiła zmiana na lepsze i teraz znowu odbywają się regularnie i dość liczne zgromadzenia.

W ciągu zeszłego roku odbyło się ośm zgromadzeń , na których obradowano jak następuje:

I. Zgromadzenie z 2 stycznia r. z. miało na porządku dziennym:
a) płodozmian przez Ignacego Łyskowskiego dla pomniejszych gospodarzy zalecony, rozbierano takowy, objaśniano i stósowano do członków włościan,
b) wylosowano skopu darowanego przez prezesa W. Pana Bronikowskiego,
c) zbierano składki kwartalne.

II. Zgromadzenie z 5 marca, na którem został odczytany odczyt przez I, Sypkowskiego wypracowany:
a) Czy się opłaci utrzymywać stale owce w małem gospodarstwie,
b) ustna rozprawa o lnie i wyborze siemienia do siewu, przyczem zapisano ze Szlązaka 7 cetnarów lnianego siemienia do siewu, jako też i pół cetnara ćwikły,
c) przyjęto do towarzystwa czterech nowych członków.

III. Zgromadzenie na dniu 2 kwietnia r. z. na którem radzono:
a) o potrzebie sadzenia w gospodarstwach włościańskich więcej, jak dotychczas okopowin, t. j. przynajmniej 1/10 całego areału i pomnażaniu w ten sposób paszy, a zatem i dobrej mierzwy,
b) o użyteczności wierzby nadobrzańskiej i obsadzaniu takową brzegów, rowów i nieużytków,
c) podjęto zmianę ustawy Kółka w ten sposób, że zarząd Kółka nie z siedmiu, ale z trzech członków ma się nadal składać, t. j. z prezesa, wiceprezesa i sekretarza, który ostatni funguje zarazem jako kasyer.

IV. Zgromadzenie na dniu 7 maja r. z.:
a) gospodarz Józef Prałat z Grodziska odczytał przez siebie wypracowaną rozprawę o hodowli i paszeniu koni, tak roboczych, jako i też źrebaków,
b) pan Ponikiewski z Brylewa odczytał przez siebie wypracowany odczyt o marglowaniu i korzyściach z marglowania pochodzących. Zastanawiano się również, czyli jest taniej wywozić margieltaczkami ręcznemi, czy też konnemi.

V. Zgromadzenie z dnia 3 lipca z. r. zajmowało się rozprawą opracowaną przez pana Ponikiewskiego o zakładaniu gnojnowni, o przykrywaniu gnoju murszem lub ziemią i używaniu mierzwy pod rośliny.

VI. Zgromadzenie dnia 8 października r. z. Pan J. Sypkowski odczytał swój odczyt traktujący:
a) o pielęgnowaniu krów dojnych,
b) o używaniu krów w małem gospodarstwie do zaprzęgu,
c) o przysposobieniu paszy dla bydła rogatego przez parzenie sieczki. W końcu Pan prezes Bronikowski wykładał o zabezpieczeniu ziemniaków od mrozu, polecając dwuwarstwowe okrywanie kopców.

VII. Zgromadzenie dnia 5 listopada r. z., na którem wykładał Pan Bronikowski:
a) o potrzebie sadzenia więcej warzywa w gospodarstwach włościańskich, a mianowicie marchwi,
b) o uprawie pod marchew wykonaną przez órkę, dwoma pługami, jeden za drugim, lub też przez kopanie brózdy za pługiem rydlami,
c) o zakwaszaniu warzywa w dołach, skoro takowe psuć się zaczynają. W końcu odczytał gospodarz Łabuziński rozprawę o strzyżeniu bydła rogatego na zimę.

VIII. Zgromadzenie dnia 3 grudnia r. z. na ktorym rozprawiano:
a) pan Tymanowski wykładał jakie są najcelniejsze zatrudnienia gospodarza zimową porą,
b) pan Ponikiewski wykładał prawo wekslowe i mówił o skutkach pochodzących z lekkomyślnego podpisywania weksli,
c) pan Szydłowski z Osieczny, odczytał rozprawę o murszowaniu i szlamowaniu i dowodził korzyści własnym przekonaniem osiągnięte przez wywożenie murszu na pola.

Taka była w ubiegłym roku działalność naszego Kółka. Pojedyńczy członkowie pracują w nim z jak największą gorliwością, a chociaż nam pozostaje jeszcze wiele do życzenia, wierzymy w rozwój Kółka mimo drzemiącego usposobienia gospodarzy włościańskich naszej okolicy.
W roku ubiegłym zyskaliśmy sześciu nowych członków.
Kasa Kółka nie bogata, bo ledwo 25 tal. wynosi, wydajemy z niej na pisma treści rolniczej: Ziemianina i Gospodarza dla kilku miejscowości. Biblioteki nie posiada Kółko żadnej, prócz kilku dzieł treści rolniczej.

Garzyn, dnia 15 stycznia 1877.

(podp.) Sypkowski,
sekretarz.

----------------------------------------------------------
Źródło:
ROCZNIK KÓŁEK ROLNICZO-WŁOŚCIAŃSKICH, Tom III, Rok 1877.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,320,329 Unikalnych wizyt