Maja 24 2024 03:39:11
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Sprawozdanie za rok 1878

Kółko rolnicze w Osiecznie

Kółko nasze założone w Garzynie, a dla ważny przyczyn przeniesione do Osieczny, istnieje od 4 lat. Członków liczy obecnie Kółko 33. Zarząd składa się z dwóch członków prezesa p. Nawrockiego z Nowejwsi i sekretarza p. Sypkowskiego z Garzyna, który i urząd kasyera piastuje. Szczupły ten zastęp przewodnictwa tłumaczy się tem że w przypadku przygód napastliwych na które Kółko nieprzewidzianie wystawione być może, nieliczny zarząd, czyli przewodnictwo, jako solidarnei odpowiedzialny na mniejsze jest wystawiony koszta sądowe, lub kary. Zebrań zwyczajnych odbyło się w roku ubiegłym dziewięć, walnego zaś zebrania powiatowego nie było żadnego, gdyż Kółko nasze jedynem jest w powiecie Wschowskim. Udział w zebraniach był dość zadowalniającym, gdyż prawie zawsze ½ członków na zgromadzeniu obecną była. Odczytów przez członków wypracowanych mieliśmy sześć: prezesa p. Nawackiego O licznych rasach bydła rogatego i o wyborze stósownej rasy dla gospodarstw włościańskich, jako też o wyborze dobrego stadnika; przez tegoż samego O pomnożeniu paszy dla inwentarza i o wyborze w tym celu roślin na paszę zieloną; odczyt obywatela rólniczego z Osieczny p. Szydłowskiego O stosunku kapitału do gospodarstwa włościańskiego; odczyt tegoż samego o murszowaniu pól i nawożeniu łąk zielenią; odczyt gospodarza włościańskiego J. Sypkowskiego O rozmaitych gatunkach dachów i ich zaletach; odczyt tegoż samego O narzędziach rolniczych najwięcej w gospodarstwach włościańskich używanych. Rozprawy ustne toczyły się na każdem zebraniu ze ścisłym zastósowaniem do pory roku jako tez przy zachodzących okolicznościach przy uprawach siewach, sprzętach i. t. d. Rozprawy te bywały tak przez obecnych obywateli, jako też i przez zgromadzonych włościan prowadzone. Włościanin Jan Sypkowski trudni się stale wypracowaniem kalendarza gospodarczego na każde zebranie; a ponieważ zebrania bywają na początku każdego miesiąca, i kalendarz zebranym członkom każdą czynność dla rólnika na miesiąc bieżący przypomina, dla tego każda praca rólnicza bywa na zebraniach stósownie do czasu i okoliczności traktowaną jako to o przesypywaniu mierzwy ziemią na gnojowniach, o wywożeniu tejże wśród zimy, o marglowaniu , paszeniu inwentarza, narzędziach rolniczych, o wyborze siewu jerzynnego i ozimego, o zmianach siewu, o uprawach wiosennych i jesiennych, o sprzęcie i przechowywaniu sprzątniętych płodów i. t. d. Z nasion sprowadza zarząd dla członków 6 – 8 cet. kukurydzy, zeszłej wiosny 20 cet. rychłych kartfoli z chodowli p. Chełmickiego z Gurowa. Inne nasiona zbóż i traw nabywają członkowie, każdy na swą rękę, tak samo i sztuczne nawozy aczkolwiek w małej ilości sprowadzają sami członkowie z Leszna lub z Rawicza. Z pism peryodyczno rólniczych ma Kółko 1 „Ziemianina’’ 6 exempl. „Gospodarza” biblioteki zaś nie posiada. Zwiedzenie przedniejszych gospodarstw włościańskich przez w tym celu wybraną komisyą zostało ostatetcznie zdecydowane i w pierwszych miesiącach wiosny będzie się kolejno odbywać. Płodozmian został zaprowadzony przez 6ciu członków. Losowaniem przedmiotów nie zajmuje się Kółko wcale i niema zamiaru też trudnić się tą procedurą. Synowie włościańscy zaczynają na zgromadzenia dość licznie przybywać. Zabezpieczenia od ognia dość są liczne, większa połowa członków jest zabezpieczoną, toż samo i od gradu. Stan kasy naszego Kółka jest szczupły. 104 marki oszczędności ma Kółko w kasie oszczędności w Lesznie. Kółko nasze nie było w tym roku nawiedzone żadnym niemiłym zajściem, jak to bywało w pierwszych latach istnienia. Nierozwija się ono tak potężnie, jak by sobie tego życzyć należało, gdyż miejscowość, a zwłaszcza okolica nie bardzo mu sprzyja. Okoliczni obywatele z pobliża siedziby Kółka nienależą wcale do niego – jeden tylko pan Ponikiewski z Brylewa, który z odległości 2 ½ mili regularnie na zgromadzenia przybywa i popiera wszelkiemi siłami, czynami i radą Kółko nasze. Również prezes Kółka pan Nawrocki dzierżawca Nowejwsi z odległości przeszło 1 mili jak najregularniej przewodniczy zebraniom i jest że tak powiem duszą Kółka. Szanowne okoliczne duchowieństwo wedle sił i możności stara się o byt i o rozwój naszego Kółka i zaszczyca swą obecnością zgromadzenia. Pomimo, że okoliczności nie bardzo sprzyjają Kółku w tutejszej okolicy zamieszkałej przeważnie przez bardzo drobnych i na niskim stopniu oświaty stojących włościan, którzy wszelki postęp z niechęcią przyjmują, mamy jednakże przekonanie że nasze Kółko nieupadnie, lecz chociaż zwolna rozwijać się będzie, bo posiada Kółko tak w członkach honorowych, jako też i w rzeczywistych pojedyńcze, silne i wytrwałe filary; na których oparte ostać się musi.

(podp.) Jan Sypkowski
sekretarz Kółka

---------------------------------------------------------------------
Źródło:

ROCZNIK KÓŁEK ROLNICZO-WŁOŚCIAŃSKICH, Tom V, Rok 1879.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,320,307 Unikalnych wizyt