Kwietnia 18 2024 07:55:21
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Sprawozdanie za rok 1912

Kółko rolnicze w Oporowie

Zarząd: Prezes ks. dziekan Kinowski, Oporowo p. Punitz, wiceprezes Roch Jankowski, Oporowo, sekretarz Antoni Staśkiewicz, Oporówko per Pawlowitz (Bez. Posen), skarbnik Roch Jankowski, Oporowo.

Kółko obejmuje gminy: Oporowo, Oporówko, Kałowo, Grabówiec, Krzemieniewo. Członków liczy 67 zwyczajnych, 4 nadzwyczajnych i 2 honorowych. Nie należy do Kółka 4 gospodarzy. W roku ubiegłym odbyło się 12 zebrań, przy udziale 80% członków i 6 synów gospodarczych. „Poradników” abonuje się 6 egz. Kalendarzy sprowadzono 51 egz. Rachunkowość prowadzi 20 gospodarzy. Sąd polubowny istnieje przy Kółku.
Członkowie Kółka sprzedają swe produkty głównie „Rolnikowi” w Poniecu, podobnie z tego źródła nabywają sztuczne nawozy i ścisłą paszę. Większa połowa gospodarzy posiada własne separatory, a masło nie zużyte w domu, sprzedaje w pobliskich miasteczkach. Zwiedzono 23 czerwca role plebańskie, prezesa Kółka i część pól miejscowego dominium. Kółko tutejsze spokojnie i wytrwale pracuje około pogłębiania wiedzy rolniczej i ekonomicznego podniesienia swych członków. W tym celu na miesięcznych zebraniach w roku ubiegłym wygłoszono zwykle dwa oryginalne odczyty, a czasami więcej, o kwestyach rolniczych, lub innych, w ścisłym związku z rolnictwem zostających. Zarząd między innemi usilnie zachęcał członków do prowadzenia prawidłowej rachunkowości, przekonując się, że pod tym względem wielkie jeszcze zachodzą niedomagania. Jest też nadzieja, że większa część członków zrozumie potrzebę prowadzenia rachunkowości. Gdy bowiem dotąd tylko około 20 członków zamawiało kalendarze „Poradnika Gospodarskiego”, to na rok 1913 zakupiło 50 członków kalendarze, i przyrzekło odtąd prowadzić rachunkowość według formularzy nadesłanych wraz z kalendarzami. W roku 1911 dwóch synów gospodarskich brało udział w 5-tygodniowym kursie rolniczym w Poznaniu, w roku bieżącym jeden. W 2-dniowym kursie w Gostyniu w styczniu 1912 r. uczestniczyło pięciu członków tutejszego Kółka.

Ks. Kinowski, prezes.

------------------------------------------------------------------------------
Źródło:

ROCZNIK KÓŁEK ROLNICZO-WŁOŚCIAŃSKICH, Tom XXXIX, Rok 1913


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,216,914 Unikalnych wizyt