Kwietnia 23 2024 05:03:12
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Sprawozdanie za rok 1912

Kółko rolnicze w Świerczynie

Zarząd prezes ks. proboszcz Świderski, Świerczyna p. Storchnest, wiceprezes p. Ponikiewski, Drobnin, p. Feurestein, sekretarz Wawrzyniec Otto, Belencin p. Zedlitzwalde, skarbnik Piotr Sztyler, Grodzisk p. Kankel.
Kółko obejmuje gminy: Świerczyna, Ziemnice, Kleszczewo, Górka, Bojanice, Karchowo, Hersztupowo, Belencin, Zbytki, Garzyn, Górzno, Drobnin, Grodzisko i Łoniewo. Członków liczy 82 (80 zwyczajnych i 2 nadzwyczajnych). Nie należy do Kółka około 40 gospodarzy. W roku ubiegłym odbyło się 12 zebrań przy udziale 70% członków i 4 – 6 synów gospodarczych. „Poradników” abonuje się 6 egzemplarzy. Kalendarzy sprowadzono 10 egz. Rachunkowość prowadzi 8 gospodarzy. Swe produkty odstawiają członkowie do Gostynia i Krzywinia. Umarły zeszłego roku śp. Jan Biedżyński i Wawrzyniec Klupieć. Gospodarstwa zwiedzono w Łoniewie: pp. Bartkowiaka, Borowczyka, Filipowskiego, Domagały, Skrobały, Kosowskiego, w Drobninie wicperezesa spółki p. Ponikiewskiego. Zabawa odbyła się w lesie proboszczowskim – Jesteśmy skazani na tylko nasze własne siły, gdyż prócz p. Ponikiewskiego, właść. Drobnina, który to bardzo gorliwie Kółkiem naszem się zajmuje, ale z powodu dalekiej odległości nie może na każde zebranie przybyć, nie mamy w gronie naszem ani jednego wykształconego rolnika. Jednakowoż rozwój Kółka można nazwać dobrym. Na każdem zebraniu są wykłady i odczyty. Teraz to już gospodarze się zbierają do odczytów, sami sobie takowe wypracowują. Wykłady były następujące: „Sztuczne nawozy okopowe”, referował gosp. Filipowski, „O chowie świń’’ ref. gosp. Prałat, „Zabezpieczenia od ognia i gradu”, „O korzyściach wczesnego podorywania ściernisk”, „Podróż do Królestwa, na Wołyń i Podole” ref. p. Ponikiewski, „O szkodliwiej nadmiernie wilgoci w ziemi i o korzyściach drenowania”, „O ile podniósł się stan gospodarstw naszych od czasu założenia Kółka i jak to niektórzy gospodarze stronią od Kółek rolniczych” ref. gosp. Otto, „O mierzwie stajennej” ref. p. Sulerzyski z Poznania, prócz tego rozmaite krótsze pogadanki na czasie. Członkowie słuchali z zainteresowaniem, poczem ożywiona wywiązała się dyskusya. Sprawa zabezpieczenia się od ognia i od gradu ma się dosyć dobrze; na życie zabezpieczonych jest 2 członków. Sztucznych nawozów używa się coraz więcej. Członkowie mają dostateczne narzędzia i maszyny, pracują na roli gorliwie ze znajomością rzeczy i z zamiłowaniem.

Wawrzyniec Otto, sekretarz.

-----------------------------------------------------------------------------
Źródło:

ROCZNIK KÓŁEK ROLNICZO-WŁOŚCIAŃSKICH, Tom XXXIX, Rok 1913


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,232,927 Unikalnych wizyt