Lipca 15 2024 11:44:40
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Pagórek morenowy w Mierzejewie?

[...] Z punktu widzenia interpretacji zdjęć lotniczych przez archeologów niezbędne jest przedstawienie wybranych blokdiagramów graficznych, prezentujących fazy deglacjacji lądolodu i etapy powstawania form terenu. Kolejnym zagadnieniem jest zapoznanie się z morfologiczno-litologicznymi mechanizmami kształtowania powierzchni terenu i budowy geologicznej. W wyniku deglacjacji, czyli rozpadu lądolodu, powstają formy o skali makro, takie jak morena czołowa, morena denna, sandry, pradoliny, doliny, rynny jeziorne. [...] formy terenowe i ich budowa wewnętrzna wizualizuje się na zdjęciach lotniczych, a wybrane przykłady z Wielkopolski i Kujaw stanowią istotę niniejszego opracowania. W wyniku deglacjacji odbywającej się etapowo powstają przede wszystkim formy terenowe w postaci pagórków o szczególnej budowie geologicznej. Ich rozkład przestrzenny ilustrują pionowe i ukośne zdjęcia lotnicze (Tabl. I: A, B; II: A, B; III: A). Fotografie te przedstawiają obraz moreny dennej, powstałej w czasie deglacjacji arealnej, a widoczne na zdjęciach wykonanych zarówno przed wegetacją, jak i w okresie wegetacji roślin koliste kształty są właśnie obrazami tych pagórków. Szczegółowe opisy fotografii lotniczych informują o specyfice przestrzennego rozmieszczenia form, jak i ich budowy geologicznej. [...]

Tabl. III: A.
Mierzejewo, gm. Krzemieniewo. Teren płaski bez widocznego tła litologiczno-wilgotnościowego, na który „nałożony” jest obiekt,
który można interpretować jako całkowicie przekształcony przez intensywną agrotechnikę pagórek morenowy. Fot. W. Rączkowski, 12.07.2000.

____________________

Źródło:

Andrzej Kijowski, Stefan Żynda: „Struktury glacjalne i peryglacjalne jako tło dla archeologicznej interpretacji zdjęć lotniczych” – artykuł w wydawnictwie Instytutu Prahistorii UAM, Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego „Biskupin… i co dalej? - zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii” pod redakcją Jacka Nowakowskiego, Andrzeja Prinke i Włodzimierza Rączkowskiego, Wydawnictwo „Ad rem”, Poznań 2005 (str.146-147).

____________________
Dla www.klasaa.net
wypisał Leonard Dwornik


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,139 Unikalnych wizyt