Lipca 25 2024 16:23:48
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Uwłaszczenie chłopów w Pawłowicach - część IV

Działo się w Pawłowicach dnia 7. Lutego 1839.

Do przyjęcia recessu względem urządzenia stosunków dziedzicznych i gburnich, jako i też względem podziału wspólności Pawłwic powiatu Wschowskiego, na dzisiejszy wyznaczony tu termin, w tymże stawają z osób znani i do działań zdolni:

A. z strony tutejszego probostwa:
1.teraźniejszy toż użytkujący Wielmożny proboszcz Stefan Noskowski,
2.obydwaj prowizorowie kościoła: Andrzej Tęgi i Franciszek Merta

B. gospodarze zaciężni regulacyi podpadający:
1.Andrzej Patelka,
2.Franciszek Osięgłowski,
3.Benedykt Popiela,
4.Filip Madaliński,
5.Roch Toboła,
6.Marcin Gołębiak,
7.Szczepan Chudziński,
8.Filip Fortuniak,
9.Mateusz Musielak,
10. Franciszek Szmigielski,
11. Marcin Machowiak, jako posiadacz dwóch posad,
12. Jakub Samolek,
13. Apolonia z Pietrowiaków, zamężna Poprawska i mąż jej Kajetan Poprawski,
14. sukcessorowie zmarłego po wykonaniu terminu regulacyjnego, gospodarza Michałą Dawida, a w prawdzie imiennie:
a) z dzieci z pierwszego ślubu z Katarzyną z Poprawskich spłodzonych:
aa) Antoni Dawid,
bb) Tomasz Dawid jako opiekun małoletnich rodzeństwa Dawidów:
- Filipa
- Józefa
- Franciszki
cc) z sukcessorów zmarłego Franciszka Dawida:
1. Franciszka owdowiała Dawidowa, teraz powtórnie zamężna Patelka i mąż jej Marcin Patelka,
2. za małoletniego Walentego Dawida, opiekun jego Tomasz Dawid.
b) za pozostałe nieletnie dzieci z drugiego ślubu z Agnieszką z Olejników, rodzeństwo Dawidów:
- Elżbietę
- Tomasza
- Piotra
tychże opiekun Franciszek Merta.
c)pozostała wdowa Agnieszka z Olejników.
15. Franciszek Merta,
16. za małoletniego Mikołaja Patelkę opiekun tegoż Józef Skrzypczak, nominacyą i autoryzacyą nadopiekuńczą z dnia 19. Czerwca 1837 roku wylegitymowany,
17. Marcin Patelka,
18. Piotr Foltyn,
19. za nieletniego Józefa Torza, tegoż opiekun Jan Grabowski, nominacyą i autoryzacyą nadopiekuńczą z dnia 19. Czerwca 1837 roku wylegitymowany,
20. Fryderyk Thul,
21. Maciej Spieg,
22. Stanisław Pożega,
23. Monika z Mertów zamężna Pomykalina i mąż tejże Mateusz Pomykała,
24. Józef Skrzypczak,
25. Błażej Borowiak,
26. za małoletniego Franciszka Ksawerego Skorzewskiego opiekun tegoż Tomasz Dawid, alias Dawidziak, nominacyą z dnia 10. Grudnia 1835 roku wylegitymowany, autoryzacya zaś później ma bydź dostawiona,
27. Szymon Iwanek,
28. Jan Raburski,
29. sukcessorowie zmarłego po terminie wykonania regulacyjnego Tomasza Borowiaka, jako to:
a) pozostała żona Małgorzata powtórnie zamężna Galon i mąż tejże Antoni Galon,
b) za małoletnich rodzeństwa Borowiaków:
- Franciszka
- Marcina
- Walentego
- Katarzynę
tychże opiekun Piotr Galon.
30. Majcher Adamczak,
31. Anastazya z Skrzypczaków, zamężna Machowiakowa i mąż tejże Franiszek Machowiak,
32. Kaźmierz Szablewski,
33. za małoletniego Andrzeja Galona, raczej Hendlerza, opiekun tegoż Benedykt Popiela, upoważnieniem Sądu nadopiekuńczego z dnia 3. Lipca 1837 wylegitymowany,
34. Stanisław Szablewski,
35. Jan Jankowski,
36. Marcin Sypkowski,
37. Jan Adamczak,
38. Tomasz Bączyk,
39. za małoletnią Maryannę Kaliską opiekun tejże Szczepan Nowak, nominacyą i autoryzacyą nadopiekuńczą z dnia 2. Stycznia 1838 roku wylegitymowany,
40. Tomasz Dawid,

C.z strony dożywotników:
1.Maryanna z Borowiaków, owdowiała Skryzpcyakowa,
2.Marcin Patelka,
3.Maryanna z Skrzypczaków, owdowiała Adamczakowa,

Wyjąwszy sukcessorów Michała Dawida i Tomasza Borowiaka, wszyscy Interessenci gburscy do sprawy są wylegitymowani, dla onychże zaś dowody legitymacyine, jako i autoryzacya nadopiekuńcza dla opiekuna Franciszka Ksawerego Skorzewskiego, dodatkowo mają bydź dostawione i do aktów przyłączone.

W terminie dzisiejszym zaś nie stanęli:
a) Dziedzic Jaśnie Wielmożny Hrabia Leon Mielżyński, i
b) Mandataryusz Konsystorza arcybiskupiego Wielmożny Dziekan Garszczyński.

Przytomni interessenci proszą o zapoznanie onychże powtórne i przybranie ich dodatkowo.
Nadmieniwszy to poprzednio, przeczytano Interessentom urządzenia stosunków przytomnym, recess regulacyjny Pawłowic dnia dzisiejszego datowany, a z 19. paragrafów się składający zwolna i wyraźnie, również im udzielono naukę:
iż tymże recessem postępowanie regulacyjne tym sposobem ukończonem zostało, iż uczestnicy do sprawy przybrani, nietylko z żadnemi wnioskami co do przedmiotów w nim objętych, lecz także z wszelkiemi pretensyami do praw, któreby onychże we względzie urządzenia stosunków dziedzicznych i gburskich, i z niem połączonego podziału wspólności służyły, a o których przypomniano już więcej słuchanemi bydź nie mogą.
Przyjęli pomimo tego recess i podpisali onegoż zarazem.
Przeczytano, przyjęto i podpisano.
H. Noskowski
Andrzy Tęgi
Thomas Dawid
Pietr Foltin
Jan Grabowski
Pietr Galon
Martin Sypkowski
Franz Osięgłowski
Stephan Chudziński
Franz Smigielski
Apolonia geborene Pietrowiak verehelichte Poprawska
Anton Dawid
Franciska Patelka I voto Dawid
Franz Merta für sich als Hofebesitzer
Joseph Skrzypczak für sich und als Vormund Nicolaus Patelka
Friedrich Thul
Simon Iwanek
Johann Raburski
Melchior Adamczak
Anastasia Machowiak geborene Skrzypczak
Kasimir Szablewski
Stanislaus Szablewski
Stephan Nowak
Marianna geborene Nowak verwittwete Skrzypczak
Marianna geborene Skrzypczak verwittwete Adamczak
Roch Toboła
Philip Fortuniak
Martin Machowiak
Franz Merta als Vormund Michael Dawidschen Minorennen
Martin Patelka
Martin Patelka für sich als Hofebesitzer
Mathias Spieg
Stanislaus Pożega
Monica geborene Merta verehelichte Pomykała
Margaretha verwittwet Borowiak wieder verehelichte Galon
Benedikt Popiela als Vormund des Andreas Galon, alias Hendlerz
Johann Jankowski
Thomas Bączek
Franz Merta
Andreas Patelka
Martin Golębiak
Matheus Musielak
Jacob Samolek
Kajetan Poprawski
Agnes geboren Olejnik verehelichte Dawid
Blasius Borowiak
Matheus Pomykała
Anton Galon
Franz Machowiak
Johann Adamczak
Martin Patelka besitzer
Glaesemer J. Małecki

------------------------------------------------------------------------

Działo się w Pawłowicach dnia 8. Lutego 1839.
W dniu dzisiejszym zgłasza się mandataryusz Konsystorza Jeneralnego arcybiskupiego Wielmożny Xiądz Garszczyński Dziekan z prośbą:
aby mu recess regulacyjno-separacyjny wsi Pawłowice do podpisu był przedłożony. Względem legitymacyi swojej odwołuje się stawający na autoryzacyą przez Konsystorz Jeneralny arcybiskupi pod dniem 15. Grudnia 1835 sobie udzieloną. Stawający jest Kommissarzowi z osoby znajomy i do działań zdolny, a język niemiecki posiada dokładnie. Wielmożnemu Xiędzu Garszczyńskiemu Dziekanowi został następnie recess regulacyjno-separacyjny wsi Pawłowice z daty 7. m.b. z 19 §§ się składający, w języku niemieckim wolno i dokładnie przeczytany, a przytem oznajmiono mu:
iż przez recess ten dzieło regulacyjno-separacyjne w ten sposób zakończone zostaje, iż uczestnicy do rzeczy przyzwani, nietylko z żadnemi excepcyami przeciw przedmiotom nim objętym, lecz też z żadnemi późniejszemi pretensyami o prawa, któreby im z regulacyi stosunków dominialnych a włościańskich i połączonego z nią podziału wspólności były służyły, a przytem pominione zostały, słuchaczami już bydź nie mogą.
Wielmożny Xiądz Garszczyński przyjął pomimo tego recess rzeczony podpisawszy gozaraz własnoręcznie.
Przeczytano, przyjęto i podpisano.
Garszczyński
Glaesemer

J. Małecki

------------------------------------------------------------------------

Działo się w Pawłowicach dnia 9. Lutego 1839.
W interessie regulacyjno-separacyjnym wsi Pawłowic stawił się dzisiaj Wielmożny Alexander Brodowski, Rządzca Dyrekcji Jeneralnej Ziemstwa dziedzic Dębowej Łęki w znaczeniu pełnomocnika Wielmożnego Leona Hrabi Mielżyńskiego dziedzica Pawłowic, odwołując się na pełnomocnictwo w aktach się znajdujące, d.d. Leszno dnia 2. Sierpnia, expedyowane na dniu 23. Sierpnia 1833 roku, z wnioskiem:
aby Mu recess w interessie regulacyjno-separacyjnym wsi Pawłowic zdziałany, przez innych uczestników interessu już przyjęty i podpisany, do oświadczeniu się Jego i podpisu bydź przedłożony.
Wnioskowi temu uczyniono niezwłocznie zadość i przeczytano Wielmożnemu Brodowskiemu rzeczony recess regulacyjno-separacyjny wsi Pawłowic z dnia 7. m.b. z 19 §§ się składający z oznajmieniem Mu przytem z urzędu:
iż przez recess ten czynność regulacyjno-separacyjna w ten sposób ukończoną zostaje, iż uczestnicy do interessu przyzwani, nietylko z żadnemi excepcyami przeciw przedmiotom nim objętym, lecz też z żadnemi późniejszymi pretensyami o prawa o któreby im przy urządzeniu stosunków dominialnych a włościańskich i połączonem z nim podziałem wspólności były służyły, a przy nich pominione zostały, słuchani już bydź nie mogą.
Wielmożny Brodowski przyjął pomimo tego w imieniu dziedzica recess rzeczony w całej jego osnowie, a uczyniwszy wniosek o jego potwierdzenie, podpisał go następnie własnoręcznie.
Przeczytano, przyjęto i podpisano.
Brodowski
Glaesemar
J. Małecki

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,052 Unikalnych wizyt