Lipca 25 2024 16:23:21
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


W sprawie uwłaszczenia chłopów w Pawłowicach


Numeracja ogrodów zaczynała się od strony Małego Dworu, i biegła – patrząc od strony kościoła – lewą stroną, do starej szkoły, do numeru 24. Czyli: gospodarstwo nr 1 nadane Andrzejowi Patelce to obecne gospodarstwo Adama Mielczarka; natomiast gospodarstwo numer 24 nadane Józefowi Skrzypczakowi jest obecnie podzielone na kilka działek (m.in. Jana Żalika). Numery od 25 biegły znów od Małego Dworu (od obecnego gospodarstwa Feliksa Jakubowskiego) w stronę kościoła do numeru 41 (obecne gospodarstwo Romualda Kowalskiego).

Pola przydzielono w następującej kolejności, patrząc od strony wsi w kierunku szosy gostyńskiej, od lewej: numery od 5 do 24, dalej od 41 malejąco do 25, i malejąco od 4 do 1. Obowiązywała tu w przybliżeniu zasada: kto ma dalej ogród od wjazdu na pole, ten ma bliżej pole. Czyli gospodarstwa położone najbliżej Małego Dworu miały przydzielone skrajne pola po lewej i po prawej, natomiast gospodarstwa położone najdalej dostały pola na środku, przy wjeździe z głównej drogi wiejskiej.

Trudno jest odtworzyć ówczesny układ wsi, bo z reguły gospodarstwa dostawały córki rolników i prawie w każdym pokoleniu zmieniało się nazwisko gospodarza. Jedynym wyjątkiem jest gospodarstwo oznaczone w recesie numerem 8, nadane Filipowi Fortuniakowi, które przejmowali kolejno potomkowie w linii męskiej: Franciszek, Tomasz, Władysław i Józef. Przez kilka pokoleń podobnie było z gospodarstwem nr 5 nadanym Rochowi Tobole, przejętym kolejno przez Andrzeja Wincentego, Tomasz i Jana Tobołów, jednak aktualnie gospodarstwo prowadzi Jerzy Pawłowski.

Informację nadesłał pan Jarosław Wawrzyniak

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,051 Unikalnych wizyt