Marzec 27 2023 16:44:16
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Dom Ponikiewskich herbu Trzaska

Dobra dawniej Ponikwy, potem Ponikiew wielka i Ponikiew mała nazwane, w ziemi nurskiej, powiecie ostrowskim, parafii Goworowskiej leżą.

1387, Varsaviae. Johannes Dux Masoviae, significamus: quia Ciborius jaeres de Tarchomino haereditates suas, videlicet Tarchomino, medietatem Ponikwy et partes haereditatum Dąbrowca et Przewilcze vulgariter nuncupatas, Scrochnae et Santka filiabus suis resignavit: super quam resignationem idem Dux contulit Privilegium.
(„1387, w Warszawie. Jan Książę Mazowiecki wiadomym czynimy: iż Ścibor, dziedzic Tarchomina, dobra swe Tarchomino, połowę wsi Ponikwy i część dóbr Przewilcze i Dąbrówka zwane, Sierochnie i Stance córkom swym odstąpił, które to odstąpienie powyżej rzeczony Książę przywilejem swym zatwierdził.”)

1415, Varsaviae. Joannes senior Dux Masoviae, significamus: quia in nostra praesentia personaliter constitua Dorothea consors Falibogi de Bieniewicze, Derslaum et Junossum haeredes de Tarchomino germanos pro portionibus ipsi in Tarchomino et Ponikwy villis in districtu Varsaviensi jacentibus, satisfactis, quietavit, quas portiones nostris fidelibus perpetuo resignavit; super quam resignationem idem Dux contulit Privilegium.
(„1415, w Warszawie. Jan starszy Książę Mazowiecki wiadomym czynimy, iż przed oblicznością naszą stanęła osobiście Dorota, żona Chwaliboga z Bieniewic zeznawszy iż pokwitowała Dzierżysława i Junoszę, braci swych rodzonych, dziedziców z Tarchomina, z części jej Tarchomina i Ponikwy i te części na nią przypadające rzeczonym braciom swoim odrezygnowała, którą to rezygnację wyżej wzmiankowany Książę przywilejem swoim zatwierdził.”)

1479, in Ostrow. Boleslaus Dux Masoviae, significamus: quia coram nobis Boruta et Andreas filii olim Laurentii de Ponikiew perpetuam bonorum divisionem in hunc modum fecerunt: et quidem Andreas junior bona haereditaria Ponikiew et Gory in districtu Ostroviensi sita pro perpetua ipsius patrimonii sorte acceptit, Boruta vero bona haereditaria Czyrwino, Dąbniki in Ostroviensi, etiam cum mediatate bonorum haereditariorum Osrzenie in Ciechanoviensi districtibus sita pro perpetua ipsius patrimonii sorte accepit perpetuo; super quam divisionem idem Dux contulit Privilegium.
(„1479, w Ostrowie. Bolesław Książę Mazowiecki wiadomym czynimy, iż przed nami Boruta I Andrzej synowie zmarłego Wawrzyńca z Ponikiew stanąwszy podzielili się dobrami w ten sposób: iż Andrzejowi, młodszemu, dostały się dobra dziedziczne Ponikiew i Gory w powiecie ostrowskim jako część ojczysta; Borucie zaś dobra Czyrwino, Dąbniki w powiecie ostrowskim, oraz połowa dóbr Osrzenie w ciechanowskim położona, co niniejszym przywilejem naszym potwierdzamy”.)

1585, in Actis castrensibus Rosanensibus et terrestribus Ostrołencensibus. Andreas Ponikiewski vicecapitaneus Rosanensis in Ponikiew haeres scribit se.

_________________________________________________

Źródło:

Kapica Milewski Ignacy, Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego): wydanie z rękopisu, Kraków 1870, str. 331-332


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,337,045 Unikalnych wizyt