Lutego 27 2024 07:51:24
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1946/47


W bieżącym roku szkolnym w tutejszej szkole są trzy klasy:
klasa I (8 dzieci): 4 dziewczynki i 4 chłopców,
klasa II (14 dzieci): 7 dziewcząt i 7 chłopców,
klasa III (16 dzieci): 6 dziewcząt i 10 chłopców.

Trzech uczniów do klasy IV i 3 do klasy V przesłano do szkoły zbiorczej w Krzemieniewie. Klasy I i II tworzyły jeden komplet, klasa III zaś była samodzielną. Zaraz na początku roku szkolnego dzieci stanęły do wspólnej fotografii, którą umieszczono powyżej.

Dnia 24 października 1946 roku odbyła się konferencja rejonowa w naszej szkole. Na konferencję przybył pan Inspektor Rajewski. Na program tej konferencji złożyło się:
1. Słowo wstępne przewodniczącego.
2. Szukanie nowych dróg w wychowaniu narodowym – referat kolegi A. Dembskiego.
3. Sztuka wychowania – referat koleżanki M. Skierówny.
4. Sprawa oświaty dorosłych – referat kolegi L. Mireckiego.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Załatwienie aktualnych spraw organizacyjnych.
7. Zakończenie.

W pierwsze święto Bożego Narodzenia urządzono gwiazdkę z bogatym gwiazdorem. Na program całej uroczystości składały się 3 odsłony:
Jak Pietrek dostał się do nieba” – Pietrek żołnierz polski poległ na polu chwały, ale karabinu z rąk nie wypuścił i tak powędrował do wrót niebieskich. Korzystając z nieobecności św. Piotra, dostaje się do nieba. Później przychodzi św. Piotr i dziwi się, jak mógł Pietrek z karabinem dostać się do raju. Rozgniewany Piotr chciał Pietrka wyrzucić z nieba, ale wstawia się za nim Najświętsza Maria Panna.
Porządki” – dziewczynki przy pracy w chacie wiejskiej opowiadają o czarach w noc wigilijną. W końcu zniechęcone rzucają robotę, chcą się bawić. W tym momencie zjawia się duch (czarownica) i chce je zabrać ze sobą, ale w obronie córek staje matka i modlitwą wypędza czarownice, a córki przestraszone przędą dalej.
Trzej królowie” – chłopcy z gwiazdą, aniołowie i Trzej Królowie gnębieni ciekawością idą odszukać Zbawiciela Mesyjasza.
Śpiewy i deklamacje urozmaiciły dalszą uroczystość. Na zakończenie zjawił się gwiazdor z paczkami. Każde dziecko otrzymało 2 zeszyty, ołówek, gumkę, obsadkę, 2 pióra i cukierków. Naturalnie gwiazdor nie dał tych paczek darmo – każde dziecko musiało wykazać się swoją sprawnością przed rodzicami. Całość trwała 2½ godziny. Wstęp dla wszystkich bezpłatny dlatego klasa wypełniona była po brzegi. Dzieci obdarowane wróciły bardzo wesołe do domów.

Dnia 12 grudnia 1946 roku na terenie gromady Mierzejewo staraniem administracji majątku miejscowego powstaje nowa placówka wychowawcza dla najmłodszych obywateli. Otóż z tym dniem zostaje otwarte przedszkole dla wszystkich dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Ochroniarka obywatelka Wiktoria Kosińska, obok nauki obyczajów, zabaw, gier, również dożywia dzieci. Dzieci otrzymują rano kawę lub kakao, na obiad zupę. Czas zajęć dla dzieci w przedszkolu trwa od 9 rana aż do 4 (16). Już od najmłodszych lat wpływa się wychowawczo na młode pokolenie, dlatego z każdym dniem staje się lepszym młody obywatel nowej Polski – Polski Demokratycznej.


Na zdjęciu widzimy ochroniarkę ze swoją grupą uśmiechniętych najmłodszych przyszłych obywatelek i obywateli Mierzejewa

Za najmłodszymi przyszłą kolej dla młodzieży dorastającej. Staraniem miejscowego nauczyciela i Państwowego Majątku Nieruchomości Ziemskich rozpoczyna się z dniem 1 lutego zajęcia w świetlicy majątkowej. Wieczorem zbiera się młodzież obu płci, gdzie spędza czas na godziwych rozrywkach, czytaniu gazet, grach i zabawach, słuchaniu pouczających wykładów i słuchaniu radia. Zakupiono kilka partii gier: damkę, młynek, wyścigi kozibrody, człowieku nie irytuj się, szachy. Zaabonowano czasopisma, np. „Rzeczpospolita”, „Związkowiec”, „Głos Wielkopolski”. Na świetlicy tej znalazło się kilku chętnych i wyuczono się przedstawienia pod tytułem „Krewniak z Ameryki”. Wesołą tą komedię wystawiono w szkole dnia 13 kwietnia 1947 roku, która wypadła bardzo dobrze. Potem przygotowywano się na Zjazd Gminny świetliczan, projektowany na miesiąc czerwiec.

Od 25 do 28 marca odbyły się w kościele parafialnym w Drobninie Misje Święte. Dzieci szkolne brały czynny udział we wszystkich nabożeństwach, za co zyskały pochwałę za pilne i gremialne uczęszczanie od księdza misjonarza. Podczas misji cała parafia przystąpiła do komunii świętej. Misja była przyczyną podniesienia życia religijnego naszej gromady i całej parafii.

Dzień 1-go maja obchodzono uroczyście wraz ze szkołą Krzemieniewo według ich bogatego programu. W tym dniu odbyło się wręczenie ufundowanych dwóch rowerów przez gminę Krzemieniewo dla naszej Milicji. Był to dowód solidaryzacji rolnika, robotnika rolnego z organami bezpieczeństwa publicznego.

Dnia 3-go maja odbyła się pogadanka w klasie o konstytucji 3-cio majowej.

8 czerwca odbyła się zabawa latowa na łące w wiosce. Było to połączenie świąt: Święto Matki, Tydzień PCK i zakończenie roku szkolnego. Na program złożyły się deklamacje zbiorowe, śpiewy, tańce, wyścigi w workach, wyścigi z jajkiem. Na uznanie trzeba podkreślić występy przedszkola – najmłodszych pociech naszej gromady. Na zakończenie odbyło się wręczenie kwiatów naszym mamom! Czysty dochód z tej imprezy wyniósł 1500 złotych, za które to pieniądze zakupiono piłkę dla tutejszej szkoły powszechnej.

Na zakończenie roku szkolnego 1946/47 odbyła się lekcja pokazowa dla całego społeczeństwa. Z gromady Mierzejewo były obecne tylko 3 kobiety (tłumaczy się to brakiem czasu, bo w polu była nagła robota przy burakach). Po lekcji zwizytował szkołę pan Inspektor Szkolny Sarnecki.

Rok szkolny zakończył się następująco:
klasa I stan 8, przechodzi do klasy II 8 dzieci,
klasa II stan 14, przechodzi do klasy III 10 dzieci,
klasa III stan 16, przechodzi do klasy IV 10 dzieci.

Troje opuszcza już mury szkolne i to jeden z klasy II i dwoje z klasy III. Na zakończenie roku otrzymali oni świadectwa odejścia. Tak zakończył się rok szkolny.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,842 Unikalnych wizyt