Lutego 27 2024 07:50:41
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1947/48

Rok szkolny 1947/48 rozpoczął się z dniem 3 września 1947 nabożeństwem w kościele parafialnym. Następnego dnia rozpoczyna się normalna nauka we wszystkich klasach, to jest:
klasa I – stan 4 uczniów (2 dziewczęta i 2 chłopców)
klasa II – stan 10 uczniów (3 dziewcząt i 7 chłopców)
klasa III – stan 12 uczniów (5 dziewcząt i 7 chłopców)
klasa IV – stan 10 uczniów (5 dziewcząt i 5 chłopców)
---------------------------------------------------------------------
razem 36 uczniów (15 dziewcząt i 21 chłopców)

W pierwszych dniach września cała szkoła zwiedziła wystawę przemysłowo-gospodarczą w Lesznie, urządzoną z okazji 400-lecia istnienia tego miasta. Dojazd odbył się platformą na gumowych kołach. W lesie pod Lesznem z jednego koła uszło powietrze. Nauczyciel wraz z chłopcami szedł pieszo około 5 kilometrów, aby odciążyć wóz. Po zwiedzeniu wystawy dzieci zjadły swoje śniadanie w szkole powszechnej nr 3 i zostały na filmie szkolnym, który został dla nich wyświetlony.

W czasie od 2 do 12 października pan Inspektor Szkolny zwolnił wszystkie starsze dzieci szkolne (klasy III i IV) celem wzięcia czynnego udziału w wykopkach ziemniaków na terenie naszego majątku. Dla dzieci, którym rodzice lub inne warunki nie pozwoliły stawić się do tego obywatelskiego czynu, nauczyciel zorganizował zajęcia świetlicowe. W klasach niższych nauka odbywała się normalnie.

Dnia 17 listopada została wizytowana tutejsza parafia Drobnin przez księdza Dziekana z Leszna. Na ten dzień dzieci zostały zwolnione z zajęć szkolnych i stawiły się do kościoła celem przeprowadzenia egzaminu z nauki religii. Egzamin księdza Dziekana wypadł pomyślnie.

Jak rok rocznie, tak i w tym roku w drugie święto Bożego Narodzenia odbyła się uroczystość „Gwiazdora” w szkole. Na całość imprezy składały się występy szkoły i Koła PCK. Śpiewy, wiersze, krótkie przedstawienie „Król Herod” i z Koła PCK „Pierwsza pomoc w nagłym wypadku”, oraz żywy obraz, to całość bardzo udanej imprezy. Na zakończenie przybył gwiazdor i obdarował wszystkie dzieci paczkami.

Pierwszą gruntowną wizytację miejscowej szkoły przeprowadził sam Inspektor Szkolny obywatel Sarnecki dnia 25 lutego. Około godziny 11 przybył powózką z Leszna. Zastał w szkole pierwszą zmianę, to jest klasę III i IV, stan 22 uczniów, a obecnych było 21. druga grupa została przyjęta o godzinie 13, to jest klasy I i II, stan 14 uczniów, a obecnych było 13. z poziomu szkoły, oraz porządku i czystości we wszystkich klasach pan Inspektor był zadowolony, co też zaznaczył w swym sprawozdaniu.

Od 17 do 19 marca odbyły się rekolekcje dla dzieci i starszych i wspólna Komunia św. stanowa.

24 kwietnia 1948 roku wszystkie dzieci szkolne wzięły udział w „Święcie Lasu” – przy sadzeniu jesionów. Obsadzono 50 metrów kwadratowych nieużytków młodymi jesionami. Cel i zadania organizowania „Święta Lasu” wyjaśnił bardzo pięknie w lesie obywatel Guzek. Po tej pogadance przystąpiono do kopania dołków i samego sadzenia jesionów, które udają się na gruntach podmokłych. Praca posuwała się wolno, ponieważ ziemia była podmokła oraz zarośnięta wysoką trawą. Dzieci nie miały też odpowiednich narzędzi oraz były zmęczone daleką drogą. Ale mimo to obsadzono 50 metrów kwadratowych i spełniono tak wzniosły obowiązek obywatelski.

Drugą wycieczkę do lasu urządzono dnia 24 czerwca 1948 roku. Celem tej wycieczki było rozegranie zawodów międzyszkolnych w „dwa ognie”. Nasza szkoła pokonała obie sąsiednie szkoły Oporowo i Oporówko. Z naszych graczy najlepiej grała Gertruda Maćkowiakówna. Sąsiednie szkoły uległy naszej szkole tylko dlatego, że nie posiadali odpowiedniej piłki do ćwiczenia tej gry.

Dnia 22 czerwca staraniem kierownictwa szkoły urządzono dalszą wycieczkę do Poznania dzieci klas wyższych (III i IV). Udział dzieci był następujący: stan 22 (klasy III i IV), a na wycieczkę wyjechało 16. kierownikiem wycieczki był miejscowy nauczyciel kierujący i pomocą była jego żona. Za przejazd z Leszna do Poznania i z powrotem do Garzyna plus wstęp do ZOO, Muzeum Przyrodniczego, Palmiarni i przejazdy tramwajem i trylobusem każde dziecko zapłaciło 435 złotych. W Poznaniu zwiedziliśmy lotnisko Ławicę, ZOO, Muzeum Przyrodnicze i Palmiarnię. Byliśmy nad wartą. Widzieliśmy Stary Rynek i budujący się ratusz. Zwiedziliśmy kościół farny. Powrót nastąpił pociągiem. W Mierzejewie byliśmy o godzinie 22.30. dzieci były bardzo zmęczone tą wycieczką. Na wycieczce żadnego wypadku nie było.

W tym roku szkolnym urządzono również „Święto Matki” na boisku szkolnym. Na całość tego święta składały się wiersze, śpiewy, dwie krótkie odsłony i taniec „Krakowiak”.

Rok szkolny zakończył się następująco:
Dwoje uczniów opuszcza szkołę z klasy IV, to jest: Gertruda Maćkowiakówna i Stanisław Bella.
6 przechodzi do klasy V – a 2 pozostaje w klasie IV na drugi rok szkolny
9 przechodzi do klasy IV – a 3 pozostaje w klasie III na drugi rok szkolny
7 przechodzi do klasy III – a 3 pozostaje w klasie II na drugi rok szkolny
4 przechodzi do klasy II

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,830 Unikalnych wizyt