Lutego 27 2024 07:48:42
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1950/51

1 września 1950
Skończył się okres letni, gdzie dziecko wypoczywające jedną czy dwie godziny mogło przeznaczyć na naukę. Każde z dzieci powinno swoje słabe strony podciągnąć, czy to z języka polskiego, czy z geografii, przyrody, nadrobić zaległości. Powtórzony materiał szkolny w czasie wakacji, to zmniejszenie trudności z początkiem roku szkolnego, a ucząc się systematycznie można śmiało liczyć na przejście później do wyższej klasy. Tak przygotowane dzieci przystąpiły do nowego roku szkolnego. Dnia 1 września o godzinie 9.00 wita dzieci przed szkołą miejscowy nauczyciel wspólnie z nielicznie zebranymi członkami Komitetu Rodzicielskiego. Dzieci weszły z powagą do odświeżonej i pięknie ozdobionej klasy, gdzie najpierw przemówił nauczyciel. Nauczyciel zachęcał wypoczęte dzieci do pracy nad sobą, aby przy końcu roku szkolnego nie było łez. Dalej przemówił przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego wykazując, jaką pomoc mieli rodzice w czasie wakacji. Ile radości i pociechy zniknęło z wakacjami, a od dziś niech z jeszcze większym zapałem zabiorą się dzieci do pracy trudniejszej jaką jest nauka. „A światło zdobyte w szkole, nieśmy do ludu mas” – kończy przewodniczący Koła. Po występach artystycznych na które składały się śpiewy, inscenizacje, wiersze, omówiono sprawę podręczników, podział na klasy, samą naukę. Na zakończenie Komitet Rodzicielski obdarował z własnych funduszy nową piłką, za co dzieci obdarowały ich kwiatami.

19 listopada 1950
W związku z zakazem odbycia się II Kongresu Obrońców Pokoju w Anglii i przerzuceniu go do Warszawy, odbyła się akademia w świetlicy PGR Mierzejewo. Nasza stolica wita i przyjmuje gości na II Kongres Obrońców Pokoju. Stolica z jednej strony pokazuje zniszczenie i groźbę wojny, a z drugiej strony co mogą zrobić strony postępowe w budowie pokojowej. Na ustach wszystkich brzmią słowa: - Pokój – Mir – Peace – Pax! Akademie taą i program wypełniły tylko dzieci szkolne i nauczyciel. Najmłodsi zrozumieli słowa Manifestu II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju – Na pokój się nie czeka! Pokój trzeba wywalczyć!

30 grudnia 1950

Na zakończenie starego roku i rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego, starym zwyczajem odbyła się doroczna „choinka noworoczna”. Dzieci odegrały na scenie w czterech odsłonach „Bajkę o straconym czasie”, inscenizację „Walczymy o pokój” oraz taniec pszczółek. Potem stary rok wydał upominki dla wszystkich dzieci, a nowy rok wziął władzę w swe ręce.

28 kwietnia 1951
Dzieci dały program artystyczny na „masówce” zorganizowanej z okazji „Święta Pracy”.

6 maja 1951
W czasie trwania „Święta Oświaty, Książki i Prasy”, dnia 6 maja odbyła się wycieczka do Gminnej Biblioteki w Krzemieniewie, gdzie dzieci zwiedziły wystawę. Następnie wzięły udział w akademii urządzonej w związku ze Świętem Oświaty. Na zakończenie Tygodnia Oświaty z funduszy Komitetu Rodzicielskiego obdarowano czterech uczniów przodowników czytelnictwa. Byli to:
1. Grześkowiak Stanisława – uczennica klasy IV
2. Klich Helenea – uczennica klasy III
3. Kosmacińska Wacława – uczennica klasy II
4. Neumann Krystyna – uczennica klasy I

23 czerwca 1951
Dnia 23 czerwca 1951 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na zakończenie roku bieżącego przybyli nasi rodzice, aby przyjrzeć się co dzieci zdobyły i jakie mają plany na przyszłość. Po obszernym sprawozdaniu nauczyciela kierującego stronę artystyczną rozpoczęły dzieci złożeniem zobowiązania wakacyjnego rodzicom i nauczycielowi, które w całości cytuje się:
W imieniu nas tu wszystkich dzieci, chcę oświadczyć naszym rodzicom i naszemu nauczycielowi nasze zobowiązania wakacyjne i proszę o zatwierdzenie ich. My w czasie dużych wakacji zobowiązujemy się co drugi tydzień w piątek zbierać się w szkole w godzinach popołudniowych, gdzie porozmawiamy z nauczycielem o potrzebach naszych i szkoły. W tym dniu chcąc wykonać drugie nasze zobowiązanie, będziemy pożyczali i zmieniali książki z biblioteki. Każde z nas w dwóch tygodniach przeczyta jedną książkę i opowie kolegom treść przeczytanej powieści. Dalej ofiarujemy się pomagać rodzicom przy żniwach, a dzieci których rodzice są pracownikami PGR, w PGR-ach. Będziemy szukali stonki, znosić snopy, powozić końmi i wykonywać inne nasze prace. Jak widzimy nakładamy sobie dosyć duże zobowiązania wakacyjne i myślę, że je wykonamy!

Oklaski zebranych są dowodem akceptowania powyższych zobowiązań. Następnie udane tańce „Stary baby”, „Litery” cieszyły bardzo rodziców, a dzieci zachęcane brawami, coraz to nowy punkt wprowadzały do luźnego programu dzisiejszego. Inscenizacje „Nasza gromada”, „Świadectwa”, „Walczymy o pokój”, wiersze, pieśni składały się na program uroczystego zakończenia.
Kończąc uroczystość nauczyciel wynagrodził najpilniejszą uczennicę za pilne uczęszczanie do szkoły i dobre postępy w nauce książką (Smędzikównę Genowefę).
Pomimo wysiłków nauczyciela nie wszystkie dzieci zostały promowane do klasy wyższej. Z klasy IV jeden uczeń pozostał na drugi rok w tej samej klasie. Dalej dwóch przybyłych w ciągu roku szkolnego uczniów ze szkoły w Bojanowie nie otrzymało świadectw, gdyż podlegali oni egzaminowi poprawczemu po wakacjach.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,796 Unikalnych wizyt