Lutego 27 2024 06:04:10
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1953/54

Przygotowania do nowego roku szkolnego rozpoczęły się jeszcze w ostatnich dniach czerwca. Mianowicie nauczyciel jeszcze w czerwcu 1953 roku zakupił podręczniki szkolne za pieniądze Komitetu Rodzicielskiego i sprzedawał je w czasie wakacji uczniom. Podczas ferii została odmalowana nasza klasa, oraz na ganku przełożony bruk z funduszy Komitetu Rodzicielskiego. Dalej konferencja sierpniowa przygotowała starannie wypracowany plan do żmudnej i wszelkich wysiłków, by osiągnąć jak najlepsze wyniki nauczania i wychowania. Do egzaminu poprawkowego stanęło dwóch uczniów, którzy egzamin zdali pomyślnie.

1.09.1953
Dnia 1 września zebrała się spora garstka nowo przyjętych do szkoły dzieci (aż 9), no i starych bywalców z klasy II – 2, klasy III – 3, klasy IV – 3. Do tej garstki 17 dzieci przemówił nauczyciel, wskazując językiem najprostszym, że robotnicy i chłopi, każdy pracujący człowiek widzi jak z każdym rokiem, z każdym miesiącem rośnie siła, prężność zwartość obozu pokoju i demokracji, rośnie przewaga Polski nad obozem imperializmu. Przewodzi naszemu obozowi niezwyciężony Kraj Rad Związek Radziecki, kraj legendarnych bohaterów, kraj wielkich budowniczych. Polska, która przestaje być krajem biednym, bezbronnym i niezaradnym, bo przeżywa rewolucję społeczną, znosi wyzysk człowieka przez człowieka.
Na tej drodze wiodącej do socjalizmu, napotykamy na wielkie trudności. Ale kiedy zwycięsko pokonamy te trudności (jak dzieci w szkole) czekać nas będzie nagroda w postaci dobrobytu i zrealizowania wspaniałych planów przyszłości. Lenin powiedział: „Według naszych pojęć państwo jest silne świadomością mas. Państwo jest silne wówczas kiedy masy o wszystkim wiedzą, o wszystkim mogą wydać sąd i wszystko czynią świadomie”. Dlatego w bieżącym roku będziemy zdobywać wiedzę a obok tego walczyć z trudnościami, pokonywać je i kroczyć twardo, śmiało i ofiarnie naprzód z najgłębszą wiarą w zwycięstwo.
Po przemówieniu nauczyciela nastąpiła część artystyczna i zabawa w gronie malców na boisku szkolnym aż do późnych godzin obiadowych.

29.09.1953
Rozumiejąc znaczenie oszczędzania w ślad za robotnikami, którzy coraz to nowe rzucają hasła oszczędnościowe, dzieci nasze postanawiają również oszczędzać. Wszystkie przystępują do Szkolnej Kasy Oszczędności. Dnia 29.09. bieżącego roku zakładamy wspólną książeczkę oszczędnościową wpłacając na nasze konto złotych 40.

12.10.1953
Na walnym zebraniu Komitetu Rodzicielskiego dnia 1.10.1953 był obecny delegat Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, oraz Przewodniczący Komisji Oświaty przy Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Na tym walnym zebraniu wybrano odmłodzony skład Komitetu Rodzicielskiego do którego weszli: 1) Kołodziej Czesława jako przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, 2) Dwornik Henryk jako sekretarz, 3) Smektała Zofia jako skarbnik. Komitet postanowił ściślej powiązać szkołę z domem by w ten sposób podnieść wyniki nauczania. Dalej przyrzekł wydatniejszą opieką otoczyć szkołę pod względem materialnym.

3.01.1954
Dnia 3.01.1954 odbyła się uroczystość „Choinki Noworocznej”. Uroczystość powyższa miała przebieg zajęć świetlicowych. Wszystkie dzieci zajęły miejsca na małych stołeczkach w środku klasy. Resztę klasy wypełnili rodzice. Uroczystość zagaił nauczyciel okolicznościową pogadanką, następnie odbyły się gry pokojowe: „Kapucyn”, „Strażak”, „Szukanie gwizdka”. Powyższe gry rozbawiły rodziców. Obok tego dzieci odtańczyły taniec marynarza oraz taniec śnieżek. Dalej odegrały krótką odsłonę pod tytułem „Powitanie Nowego Roku”. Nowy Rok obdarował wszystkie dzieci skromnymi paczkami. Następnie odbyła się zabawa dla dzieci do godziny 22.00. Wesoło bawiła się gromada maków przy choince noworocznej, konsumując otrzymane pierniczki, cukierki i jabłka.

2.03.1954
2 marca nasza zbiorcza szkoła podstawowa z Drobnina przybyła do nas. W klasie odegrała dla dzieci i ogółu przedstawienie pod tytułem „Uczennica pierwszej klasy”. Przedstawienie udało się, choć scena mała i ciasno było aktorom.

Dnia 10 i 11 czerwca odbył się w klasie IV piśmienny egzamin z języka polskiego i matematyki. Dzieci wywiązały się dobrze. Ustny egzamin nastąpił dnia 15 i 16 czerwca w obecności kierownika szkoły zbiorczej, oraz nauczyciela matematyki z powyższej szkoły. Dzieci odpowiadały dosyć możliwie. Przed komisją składało dwoje dzieci.

Bieżący rok szkolny zakończył się kilka dni wcześniej niż normalnie, w związku z powołaniem nauczyciela na ćwiczenia wojskowe. Przed dniem zakończenia odbyła się wycieczka nad jezioro w Górznie. Pogoda nie bardzo odpowiadała na urządzenie tej wycieczki. Choć słonecznie jednak dzień nie był tak ciepły. Z nad jeziora poszły dzieci pieszo na wzgórze „Bolka Borkowicza” – rycerza sprawiedliwego, który jak mówi legenda na wzgórzu tym miał w wieku XIII zamek. Dalej zobaczyły dzieci źródła w okolicznych lasach, oraz przepiękny pałac, dawna siedziba hrabiego, a dziś dom wypoczynkowy dla pracowników bezpieczeństwa.

Po powrocie do szkoły zostały wydane świadectwa. Promowani zostali wszyscy uczniowie.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,210 Unikalnych wizyt