Lipca 15 2024 10:38:44
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1954/55

X-lecie Polski Ludowej
Naród nasz czci dziesiątą rocznicę wyzwolenia narodowego i społecznego wzmożonym wysiłkiem. W tym roku, niezawodnie szkoła nasza dokona nowego skoku w swym rozwoju, dokona go w ścisłym współdziałaniu z domem z komitetami rodzicielskimi i opiekuńczymi. Im skuteczniej przełamiemy dokuczające nam obecnie braki, tym radośniejsze czeka nas święto”.
Zofia Dembińska
Wiceminister Oświaty

1.09.1954
Na 10-lecie Polski Rzeczypospolitej Ludowej stan naszej szkoły powiększył się do 21 uczniów. W porównaniu do stanu zeszłorocznego podniósł się o 4 uczniów. Więc nowy rok szkolny rozpoczynamy w następującym podziale na klasy: klasa pierwsza 8 uczniów, klasa druga 9 uczniów, klasa trzecia 1 uczeń, klasa czwarta 3 uczniów. Po przemówieniu nauczyciela kierującego na progu szkoły i wciągnięciu flagi na maszt, dzieci weszły do klasy. W klasie po krótkich występach artystycznych (śpiewie, deklamacjach i inscenizacji) nauczyciel wydał wszystkim dzieciom podręczniki. Na rozpoczęcie roku szkolnego nie przybył nikt z rodziców.
Dalej zapoznał nauczyciel dzieci z nowym rozkładem lekcji i podał do wiadomości iż 10 minut przed godziną 8-mą każdego dnia odbędą się apele poranne dla klas III i IV, oraz podczas przerwy przy zmianie grup dla klas I i II. Zatem każdy uczeń winien już 10 minut przed ósmą być w szkole, a dyżurny jeszcze wcześniej. Na apelach będą omawiane różne zagadnienia związane ściśle z życiem w szkole, z gromadą, Polską Ludową, a nawet zagadnienia polityczne ze świata. Na apelach będzie nauczyciel, ale obok niego występować będą także dzieci. Każdy uczeń ma prawo wystąpić przed wszystkimi kolegami i podzielić się swymi wiadomościami. Obok tego uczniowie ze śpiewem przystąpią do lekcji aby polepszyć wyniki pracy w szkole.

5.10-18.10.1954
W związku z powołaniem nauczyciela do odbycia ćwiczeń wojskowych w czasie wakacji, miejscowy nauczyciel miał tylko 15 dni wakacji. W związku z tym, po staraniach Kierownik Wydziału Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej udzieliła ob. Czternastemu urlopu płatnego na czas 5.10 do 18.10. bieżącego roku. Dzieci w tym czasie zostały przekazane do szkoły zbiorczej w Drobninie, dokąd pilnie uczęszczały.

5.12.1954
Dnia 5grudnia 1954 roku odbyły się w całym kraju wybory do nowych Gromadzkich, Powiatowych i Wojewódzkich Rad Narodowych. Wieś nasza głosowała tajnie w Krzemieniewie. Do urny wyborczej przybyli wszyscy oddając swój głos według sumienia.

1.02.1955
Staraniem kierownictwa i Komitetu Rodzicielskiego w doroczne święto choinki noworocznej, zorganizowano imprezę dochodową. Na program tej imprezy składał się występ dzieci szkolnych z szopką szkolną napisaną przez Jana Brzechwę pod tytułem „Wagary”.
Doskonale dobrani aktorzy w osobach bumelantów, woźnego, kierownika szkoły i innych, przedstawiły powyższą sztukę wyśmienicie. Słowo wstępne do zebranych gości powiedział nauczyciel. Sama szopka, to zabawne przeżycie bumelantów kończące się przyjemną awanturą, która wynikła z przyczyn prostego nieuctwa i lekceważenia swoich obowiązków. Dekoracja i możliwe kostiumy własnego pomysłu dopełniły piękno powyższej bajki szkolnej. Dochód z tej imprezy w wysokości 340 zł, zasilił fundusze Komitetu Rodzicielskiego.

22.01.1955
Miejscowe Koło ZMP w porozumieniu z Zarządem Komitetu Rodzicielskiego przygotowało wieczorek dla rodziców. Na wieczorek zebrano produkty, ozdobiono klasę i postarano się o orkiestrę. Naokoło klasy ustawiono stoły i przygotowano miejsca siedzące dla około 40 par osób. Początek wieczorku wyznaczono na godzinę 19.00. O godzinie 20.00 podano herbatę oraz dużą porcję kiełbasy, bułkę i musztardę. Każdy z obecnych był bardzo zadowolony. Po posiłku odbył się wieczór taneczny. W czasie tańca ZMP przygotowało kilka urozmaiceń w formie występów śpiewu solowego, skeczy i monologów. Powyższy wieczór był po raz pierwszy zorganizowany na terenie tej szkoły i cieszył się dobrą frekwencją.

13.02.1955
Dnia 13 lutego miejscowe Koło ZMP oddało dla mieszkańców gromady Mierzejewo sztukę teatralną T. Jeża pod tytułem :Szandor Kowacz”. Sztukę tą powtarzali w późniejszych terminach w świetlicach PGR w Małym Dworze, Oporowie i na sali w Krzemieniewie.

21.04.1955
Dnia 21 kwietnia w X rocznicę podpisania układu przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbyła się piękna uroczystość na boisku LZS. W dniu tym o wyznaczonej godzinie w całym kraju zapaliły się ogniska przyjaźni. Przy ognisku po gawędzie, którą wygłosił nauczyciel odbyły się występy artystyczne dzieci. A na zakończenie uroczystości dzieci posadziły „dąb przyjaźni”, w uprzednio przygotowanym miejscu. Dąb oddano pod opiekę wszystkim od najmłodszych do najstarszych mieszkańców wsi Mierzejewo.

1.05.1955
Jak inne lata dzieci w 1-go Maja indywidualnie brały udział w pochodzie 1-szo Majowym, święcie klasy robotniczej całego świata.

5.06.1955
5 czerwca nasze dzieci zostały zaproszone do szkoły zbiorczej, aby tam wspólnie obchodzić uroczystość Międzynarodowego Dnia Dziecka. Po pięknych tańcach i występach dzieci szkoły zbiorczej, powrócono do domu. W drodze każde dziecko otrzymało torebkę cukierków zakupionych z funduszy Komitetu Rodzicielskiego.

25.06.1955
Zakończenie roku szkolnego, przygotowane przez nauczyciela w ostatniej chwili nie mogło się odbyć tak uroczyście, gdyż dwoje dzieci zachorowało na odrę i nie mogło przybyć do szkoły. Podsumowanie całorocznej pracy w szkole oraz życzenia wakacyjne złożył nauczyciel – wiersze oraz śpiewy wygłoszone przez dzieci dopełniły zakończenia roku szkolnego 1954/195.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,035 Unikalnych wizyt