Lutego 27 2024 06:02:22
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1955/56

1.09.1955
Sprawa zbliżenia się do dziecka to jednocześnie sprawa autorytetu nauczyciela. W atmosferze pełnego zaufania do prawdy słów nauczyciela, można dopiero zbudować autorytet Jego. Dalej problem zbliżenia się do dziecka to także nowe, świeże spojrzenie na sprawę wyników nauczania. Z całą ostrożnością musimy przypomnieć, że nauczyciele będą podnosić wymagania stawiane uczniom, będą szukali lepszych dróg i ścieżek dotarcia do umysłu dziecka. Będą aktywizować dziecko wiążąc go przedmiotem zainteresowań i osobistym stosunkiem. W tej pracy nauczycielowi powinni pomóc jego przymierzeńcy to jest organizacje dziecięce i rodzice. Trzeba pozyskać rodziców do programu wychowawczego, czyli więcej powiązać rodziców ze szkołą.
To czy jesteśmy blisko czy daleko od dziecka to nie tylko sprawa rodziców i wychowawców, ale również sprawa całego społeczeństwa. Trzeba, aby wszyscy dorośli ludzie – wszystkie matki i ojcowie zawsze postępowali tak, jakby na nich patrzyły dzieci.
Być blisko dziecka to duży trud i wysiłek wymagający głębokiej solidarności wszystkich członków całego naszego społeczeństwa.
Taką treścią przemawiał nauczyciel na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego do zebranych rodziców i dzieci. Po skromnych występach artystycznych i uregulowaniu sprawy zaopatrzenia w podręczniki, rozpoczęto nowy rok szkolny 195/1956.
Wszystkie podręczniki dzięki staraniom nauczyciela dotarły do dzieci i w piątek dnia 2 września 1955 roku rozpoczęto normalne lekcje w następującym składzie: - klasa I – 6 uczniów
- klasa II - 8 uczniów
- klasa III – 9 uczniów
- klasa IV - 1 uczeń
Razem uczęszcza do szkoły w bieżącym roku 24 dzieci.

7.11.1955
Dnia 7 listopada 1955 roku odbył się poranek dla uczczenia Wielkiej Rewolucji Październikowej. Na poranek składały się występy dzieci oraz przemówienie nauczyciela. Z zaproszonych rodziców nikt nie przybył. Pilne prace polowe nie pozwoliły korzystać z skromnej uroczystości szkolnej.

1.01.1956
Nowy rok kalendarzowy rozpoczęto w naszej szkole bardzo uroczyście choinką noworoczną, połączoną z zabawą dziecięcą. Cały program tej choinki był poświęcony arcymistrzowi muzyki Fryderykowi Chopinowi. Dzieci odegrały małe przedstawienie z życia małego artysty Chopina pod tytułem „W beczce” napisaną przez Janinę Skowrońską. Śpiew, wierszyki, inscenizacje przygotowane bardzo starannie przy pomocy ob. Orciuchowej (nie jestem pewny tego nazwiska, było mało czytelne) były długo i mocno oklaskiwane. Po udanych występach dzieci odbyła się zabawa dla malców. Przygotowana orkiestra składająca się z członków Komitetu Rodzicielskiego przygrywała do tańca. Dzieci w różnych czapeczkach poszły w tany i pod okiem rodziców bawiły się do północy. Tak pożegnano stary rok i rozpoczęto pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego.

5.02.1956
5 lutego 1956 roku staraniem członków Komitetu Rodzicielskiego urządzono wieczorek taneczny z kiełbasą i herbatą. Wieczorek był udaną imprezą. Celem wieczorku to zjednoczenie rodziców i powiązanie ich lepiej ze szkołą. Rodzice bawili się doskonale, a obok tego rozmawiali ze sobą i nauczycielem o swych pociechach.

BOLESŁAW BIERUT NIE ŻYJE.
Dnia 12 marca 1956 roku zmarł w Moskwie Pierwszy Obywatel Polski Ludowej Sekretarz KC PZPR Towarzysz Bolesław Bierut.

Dnia 12 marca 1956 roku o godzinie 21.30 zasnął w Moskwie Pierwszy Obywatel Polski Ludowej Pierwszy Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej towarzysz Bolesław Bierut. Brał On udział w XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i tam zachorował i powyższego dnia zmarł. Następnego dnia smutna wiadomość dotarła do każdego zakątka Polski Ludowej. Sztandary okryte kirem i wciągnięte do połowy masztu zwiastowały tą smutną nowinę. Tego dnia jeszcze przewieziono zwłoki towarzysza Bieruta samolotem do Warszawy i wystawiono na widok publiczny w Domu Związków Zawodowych. Liczne delegacje, poczty sztandarowe, oraz mieszkańcy Warszawy składają wiązanki kwiatów u Jego trumny. Pogrzeb odbył się dnia 16 marca 1956 roku Zwłoki złożono w mauzoleum na cmentarzu zasłużonych na Powązkach. Ostatnią defiladą i przemarszem na cmentarz żegnała Warszawa zmarłego towarzysza Bolesława Bieruta, który do ostatniego tchnienia służył Narodowi.

Zawsze będziemy czcić pamięć
Wielkiego Syna naszej Ojczyzny
Towarzysza Bolesława Bieruta,
Którego życie jest dla nas wzorem.

28.04.1956
Dnia 28 kwietnia odbył się poranek poświęcony świętu ludzi pracy, Świętu 1-go Maja. Apel poranny był także poświęcony temu świętu. Nauczyciel zapoznał dzieci jak to robotnicy kiedyś w Polsce święcili swoje święto. Następnie opowiedział jaki w tym roku będzie miało przebieg Święto Pracy w gromadzie Krzemieniewo. Dalej śpiew i wierszyki uzupełniły powyższy poranek.

25.05.1956
Odbyłą się wycieczka do Poznania. Udział w niej brały klasy III i IV w 100 procentach. Dziesięć dzieci złożyło na ręce nauczyciela po 40 zł. Nauczyciel za te pieniądze pokrył koszta przejazdów koleją, tramwajami oraz wstępne do Muzeum, ogrodu Zoologicznego i botanicznego. Zakupił każdemu porcję kiełbasy i kakao. Oraz każdy uczestnik otrzymał zwrot gotówki w kwocie 5 zł 75 gr. Dzieci były nad rzeką Wartą. Zwiedziły Muzeum Narodowe i Historyczne. Były w „okrąglaku”. Zobaczyły ZOO i muzeum biologiczne, oraz były w ogrodzie botanicznym. Męcząca wycieczka odbyła się szczęśliwie. Dzieci wróciły zmęczone ale rade do swoich domów.

23.06.1956
Na zarządzenie Ministerstwa Oświaty zakończenie roku szkolnego odbyło się dnia 23 czerwca 1956 roku. W tym dniu po skromnej uroczystości i rozdaniu świadectw dzieci rozeszły się do swych domów zadowolone. Jedynie uczeń klasy III został na drugi rok nauki, który w ciągu minionego roku mniej wydatniej pracował nad sobą i nie podążył za swymi kolegami. Drugim uczniem, który musiał klasę powtórzyć to uczeń pierwszej klasy.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,208 Unikalnych wizyt