Lutego 27 2024 05:59:16
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1957/58

W poniedziałek dnia 2 września nastąpiło uroczyste rozpoczęcie bieżącego roku szkolnego 1957/58. dzieci zebrały się gromadnie o godzinie 8.00 w szkole. Na uroczystość przybyła jedna z matek „pierwszaka”. Po powitaniu i krótkiej pogadance wstępnej, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dzieci starsze witają „pierwszaków”. Obdarowuje się je kwiatami. Kwiaty dostał także i nauczyciel. Na zakończenie wydano wszystkim dzieciom nowe podręczniki. Potem wyznaczono każdemu uczniowi miejsce, gdzie będzie przez cały rok dobrze pracował, aby przejść do następnej klasy.

Stan dzieci szkolnych w poszczególnych klasach na rok bieżący:
Klasa I – stan 11 (dziewcząt 5, chłopców 6)
Klasa II – stan 7 (dziewcząt 4, chłopców 3)
Klasa III – stan 6 (dziewcząt 2, chłopców 4)
Klasa IV – stan 7 (dziewcząt 3, chłopców 4)
-----------------------------------------------------------
Razem 31 (dziewcząt 14, chłopców 17)

24 listopada 1957
Dnia 24 listopada 1957 roku odbyła się wywiadówka. Na wywiadówce było obecnych 90% rodziców. Nauczyciel wygłosił referat pod tytułem „Jak pomagać dziecku klasy I w nauce czytania i pisania”. W dyskusji rozmawiano o świetle elektrycznym, potrzebie radia dla szkoły oraz sprawach poruszonych w pogadance, czyli łączności szkoły z domem i odwrotnie domu ze szkołą. Rodzice przyznali, że stała i żywa łączność ze szkołą jest dużą korzyścią dla dobra dziecka i szkoły.

16 luty 1958
16 lutego staraniem Komitetu Rodzicielskiego i Kierownictwa Szkoły urządzono wieczorek taneczny dla dzieci szkolnych. W godzinach popołudniowych członek Komitetu Rodzicielskiego przybył do szkoły jako muzyk. Dziatwa zebrała się ochoczo. Przy dźwiękach skrzypiec rozpoczęły się tańce. Chłopcy grzecznie proszą swe koleżanki do tańca. Druga grupa dziewczynek przygotowuje posiłek, na który składają się bułeczki z masłem, kiełbasa i herbata. Od czasu do czasu po klasie wędruje puszka z cukierkami – każdy pilnuje, aby go nie ominęła. Po posiłku dalszy ciąg tańców. Dzieci śpiewając wspólnie tańczą i bawią się wykazując starszym, że bez alkoholu też można być wesołym. O godzinie 20.00 już cisza i spokój, klasa się wietrzy, by następnego dnia była gotowa do nauki.

1 maja 1958
Międzynarodowe Święto Pracy dzień 1-go Maja obchodzono skromnie w naszej szkole. Dnia 30.04.1958 na uroczystym apelu omówiono znaczenie Święta 1-go maja. Następnie przyozdobiono szkołę na ten dzień czerwienią i portretami Marksa i Lenina. W pochodzie szkoła jako taka nie brała udziału, ale 80% dzieci było w Krzemieniewie i Drobninie gdzie odbywały się uroczystości gminne.

W tegorocznej zbiórce na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy szkoła złożyła 62 złote. W związku z tym zajęła 8 miejsce w powiecie.

Na prośbę Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Repatriantom w Poznaniu szkoła rozprowadziła cegiełki i zebrała na imienną listę złotych 50,50. Pieniądze te przekazano na konto powyższego Komitetu.

27 maja 1958
Dnia 27 maja 1958 roku urządzono dla klasy III i IV wycieczkę do Poznania. Na 13 uczniów z obu klas udział wzięło 12 dzieci. Koszta wycieczki pokrywali sami rodzice. Dzieci pod kierownictwem nauczyciela zwiedziły Poznań, a mianowicie były nad Wartą, na rynku w Poznaniu, zwiedziły Muzeum Narodowe i Bibliotekę Raczyńskich, Muzeum Historyczne, Okrąglak, ZOO, Muzeum Przyrodnicze, Palmiarnię oraz byli w wesołym miasteczku. Zmęczone wróciły o godzinie 21.30 do domu. Do dworca i z dworca bezinteresownie podwiózł jeden z gospodarzy ojciec Sikorskiego Stanisława.

17 czerwca 1958
Dla wszystkich dzieci zorganizowano na zakończenie roku szkolnego jeszcze jedną wycieczkę całodzienną do Osiecznej. Wycieczkę tą urządzono wspólnie z sąsiednią szkołą Garzyn.

Na zakończenie roku odbyła się wspólna fotografia



WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,205 Unikalnych wizyt