Lutego 27 2024 05:55:32
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1960/61

Nowy bieżący rok szkolny 1960/61 rozpoczęto w następującym zestawieniu uczniów:
Klasa I – stan 8 (4 chłopców, 4 dziewczęta)
Klasa II – stan 8 (6 chłopców, 2 dziewczęta)
Klasa III – stan 7 (4 chłopców, 3 dziewczęta)
Klasa IV – stan 11 (6 chłopców, 5 dziewcząt)

Dnia 1 września przybyli wszyscy do szkoły. W czasie wakacji zostali wszyscy uczniowie zaopatrzeni w podręczniki. Dziś zapoznali się z rozkładem lekcji, wyznaczono każdemu dziecku miejsce w ławce. Już jutro rozpoczną się normalne zajęcia lekcyjne.

6 listopada 1960
Niedziela 6 listopada jest normalną niedzielą, ale w tą niedzielę ruch w naszej szkole. Dziś odbywa się zebranie Komitetu Rodzicielskiego. Na zebranie przybyli wszyscy rodzice, przecież dziś wybiera się nowy komitet Rodzicielski. Po zagajeniu, miejscowy nauczyciel zapoznał wszystkich rodziców z nowym regulaminem Komitetu. Po zapoznaniu się z regulaminem przystąpiono do typowania nowych członków do zarządu Komitetu, oraz ich wyboru: przewodniczącym został wybrany obywatel Szlachetka Czesław robotnik rolny z PGR, sekretarzem wybrano obywatela Dwornika Henryka kierownika brygady budowlano-remontowej PGR Garzyn. Na skarbnika powołano obywatelkę Jędro Stefanię – gospodynię domową, oraz wybrano dodatkowo dwóch członków do zarządu, obywatela Chwaliszewskiego Czesława robotnika fizycznego z PGR i kierownika szkoły obywatela Czternastego Stefana. Do Komisji Rewizyjnej wybrano obywatela Gierę Stanisława brygadzistę polowego z PGR jako przewodniczącego, Gubańskiego Antoniego i Maśląkowskiego Walentego jako członków. Po dokonaniu wyborów nastąpiła wywiadówka za I okres roku szkolnego 1960/61.

19 listopada 1960
Dnia 19 listopada to Dzień Karty Nauczyciela. W tym dniu odbyły się normalne lekcje, w czasie których dzieci obdarowały swego nauczyciela kwiatami i laurkami.

Dnia 30 stycznia na zebraniu zarządu Komitetu Rodzicielskiego zapadłą myśl urządzenia zabawy dziecięcej dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Dzieci mają zostać obdarowane z funduszów Komitetu paczkami ze słodyczami o wartości 15 złotych. Zakupu polecono dokonać skarbnikowi obywatelce Jędro Stefanii oraz kierownikowi. Dnia 12 lutego przybyła orkiestra z Leszna uczniowie z Liceum Pedagogicznego (3 osoby) i w przyozdobionej klasie rozpoczęły się „tany”. W czasie zabawy były różne urozmaicenia: klasa I musiała zjeść bez pomocy rąk ze spodeczka pączka. Pierwsze miejsce zajął Jerzy Maśląkowski. Dla pozostałych przygotowano bez pomocy rąk jabłka zawieszonego na sznurku. Pierwszy zjadł jabłko Sorbicki Franciszek. Dzieci były również poprzebierane za cyganki, baletnice i krakowianki. Zabawa przeciągała się długo i wesoło, bawiono się do godziny 19. Z dużą pomocą przybył Komitet Rodzicielski udzielając powózki dla przywiezienia i odwiezienia orkiestry.

20 kwietnia 1961
Dnia 20 kwietnia przybył do szkoły lekarz rejonowy doktor Reczyński Zenon w celu przebadania dzieci. Zbadał wszystkie dzieci uzupełniając karty zdrowia uczniów, przekazał kilkoro dzieci na kolonie, wskazał na zaniedbania w uzębieniu. Była to pierwsza dokładniejsza wizyta lekarza w tej szkole po wojnie.
Kilka dni później wszystkie dzieci z klasy pierwszej musiały zgłosić się w Przychodni Dentystycznej w Krzemieniewie, gdzie zostały przeglądnięte jamy ustne i przeprowadzono bezpłatne leczenie zębów.

1 czerwca 1961
W dzień Międzynarodowego Dnia Dziecka każdy uczeń otrzymał z rąk nauczyciela torebkę cukierków, dar Komitetu Rodzicielskiego. Komitet Opiekuńczy natomiast dostarczył kukurydzy, słonecznika, oraz nawozów sztucznych na działkę szkolną.

23 czerwca 1961
bardzo pomyślnie zakończył się bieżący rok szkolny. Wszystkie dzieci otrzymały promocję do klas wyższych. Zaoszczędzono 86 procent starych podręczników na następny rok nauki. Wszyscy uczniowie po otrzymaniu świadectw zostali zaopatrzeni w nowe bądź też używane podręczniki, aktualne na rok szkolny 1961/62.

Szkoła złożyła w roku szkolnym 1960/61 na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy złotych 98, a na Społeczny Fundusz Budowy Szkół wpłacono złotych 68.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,111 Unikalnych wizyt