Lutego 27 2024 06:32:23
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1963/64

Szkolnictwo w Polsce Ludowej wchodzi z rokiem szkolnym 1963/64 w nowy okres reformy organizacyjnej i programowo-metodycznej. Osiągnięcia socjalistycznego budownictwa umożliwiają przeprowadzenie zmian w systemie oświaty i wychowania. Przedłużenie obowiązku szkolnego do lat ośmiu wprowadza się w naszym kraju. Nowy program stawia prze szkołami pilne zadania uzupełnienia i unowocześnienia pomocy naukowych jak filmu, radia i telewizji.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 3 września o godzinie 8. Do szkoły przyszły wszystkie dzieci i tak to:
do klasy I – 3
do klasy II – 3
do klasy III – 5
do klasy IV – 6
--------------------------
razem 17 dzieci

Dnia 4 września normalne lekcje. Uczniowie są zaopatrzeni w podręczniki nowe i stare. Nawet zeszyty mogą kupować w klasie, gdyż Gminna SpółdzielniaKrzemieniewo zaopatrzyła szkołę w zeszyty.

Kierownictwo szkoły rozpoczyna lekcje przy bardzo skomplikowanym planie lekcji. Nauczyciel uczy tylko 34 godziny tygodniowo, a uczniowie mają różnie lekcje: klasa I – 17 lekcji, klasa II – 19 lekcji, klasa III – 21 lekcji, klasa IV – 23 lekcje. Lekcje artystyczne (wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne, wychowanie fizyczne i zajęcia praktyczne) odbywają się w zespole klas I – IV. Inne znów lekcje w zespole klas II – III + IV.

Dnia 12 września przybyła do szkoły komisja kontroli sanitarno-higienicznej. Komisja uznała stan szkoły pod względem higieniczno-sanitarnym za dobry, jedynie stwierdziła brak środków odkażających przy szkole.

Dnia 19 września 1963 roku przy bardzo przykrej pogodzie i padającym deszczu odwiedziła szkołę instruktor klas łączonych koleżanka Zajączek Bolesława.

Dzień 14 października 1963 to dzień uroczysty dla Szkoły Podstawowej w Mierzejewie, choć w tym dniu lekcji nie ma. Tego dnia odbyła się konferencja czyli zebranie robocze wszystkich nauczycieli i przedszkolanek zorganizowanych przy ognisku „Drobnin”. W klasie zamiast ław, rząd stołów i krzeseł przy których grono nauczycieli obradowało nad osobowością i pracą nauczyciela. Obrady trwały do godziny 14, a potem przyjęcie towarzyskie, które w miłym nastroju trwało aż do godziny 19.

16 listopada odbyło się Święto Karty Nauczyciela. Z tej okazji był dzień wolny od nauki. Dzieci jednak przybyły do szkoły by złożyć swemu nauczycielowi podziękowania za trudy oraz życzyć mu dużo zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. Kwiaty, laurki są najtrwalszą i najmilszą pamiątką tego święta Karty Nauczyciela.

20 listopada pan inspektor szkolny obywatel Ławniczak przybywa na wizytację naszej szkoły. Zastaje jak zwykle ład i porządek w obejściu szkoły. Na lekcji był również zadowolony z postępów uczniów i sposobu przeprowadzenia lekcji przez nauczyciela kierującego.

22 listopada 1963 odbyło się zebranie Komitetu Rodzicielskiego połączone wraz z wywidówką za I okres roku szkolnego 1963/64.

30 listopada 1963 przybył do szkoły lekarz doktor Niczyperowicz i przebadał wszystkie dzieci.

26.12.1963
Na zakończenie roku kalendarzowego Komitet Rodzicielski zakupił dla szkoły radioodbiornik z dapterem i 10 płyt. Nauczyciel w porozumieniu z Kierownictwem Państwowych Gospodarstw Rolnych, wystąpił z wnioskiem o zakup radioodbiornika, którego szkoła jeszcze nie miała. Kierownictwo przychylnie ustosunkowało się do pisma nauczyciela i wraz z nim zakupiła radioodbiornik „Sonata” z adapterem i 10 różnych płyt. Radioodbiornik ma być tą nowoczesną pomocą naukową do umuzykalnienia uczniów oraz służyć szkole (choć z pewnym opóźnieniem) w procesie nauczania i wychowania.

26.01.1964
Już odpadło staranie się i zabiegi o orkiestrę dla urządzenia zabawy tanecznej dla dzieci. Dnia 26 stycznia przygotowano zabawę przy radioodbiorniku. Udała się pięknie. Podczas zabawy były różne urozmaicenia oraz dzieci posiliły się kiełbaską i bułką wraz z herbatą. Zabawa zakończyła się o godzinie 19.

12.04.1964
Miejscowe koło Związku Młodzieży Wiejskiej dało dla miejscowej ludności dwa przedstawienia pod tytułem: „Dziewczyna z mojego nieba” i „Niebo w chmuach”. Przedstawienia ćwiczył miejscowy nauczyciel poświęcając na to 50 godzin swego wolnego czasu, jako czyn społeczny dla uczczenia XX lecia Polski Ludowej. Impreza ta była udana, a ludność zadowolona. Potem koło ZMW jeszcze wyjechało z tym przedstawieniem na inne wioski.

30.04.1964
Odbyła się skromna akademia 1-szo Majowa, na którą składały się wiersze, piosenki i inscenizacja. Obok tego przemówienie nauczyciela.

24.06.1964
Dzień przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się całodzienna wycieczka do Osiecznej. Kierownictwo Komitetu Opiekuńczego dostarczyło nam wozu i zaprzęgu. Pogoda była piękna, dlatego dzieci dużo przeżyły nad jeziorem. Pierwsza kąpiel na otwartej wodzie oraz jazda na rowerze wodnym, to chwile do zapamiętania.

25.06.1964
Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wielka radość! Wszyscy promowani! Kwiaty, śpiew dla nauczyciela i zasłużony wypoczynek po całorocznej pracy dla dzieci.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,334 Unikalnych wizyt