Lutego 27 2024 06:31:35
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1964/65

Nowy rok szkolny 1964 rok XX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozpoczął się dnia 1 września o godzinie 8 rano. Dzieci po wsyłuchaniu kilku wierszy i pieśni z wakacji zajęły miejsca w ławkach szkolnych. Tu nauczyciel zapoznał zebrane dzieci i rodziców z planem działania dla uczczenia XX-lecia Polski Ludowej, planem pracy dydaktycznej szkoły oraz z planem pracy wychowawczej.

Normalna nauka rozpocznie się już następnego dnia według planu zajęć z ubiegłego roku z pewnymi zmianami. Uczniowie zostali zaopatrzeni w czasie wakacji w podręczniki szkolne. Zestaw uczniów z podziałem na klasy, chłopców i dziewczynki wygląda następująco:
klasa I (chłopców 3, dziewczynek 3)
klasa II (chłopców 1, dziewczynek 2)
klasa III (chłopców 1, dziewczynek 3)
klasa IV (chłopców 3, dziewczynek 2)
-------------------------------------------------------
razem 18 (chłopców 8, dziewczynek 10)

W pierwszych dniach nauki dzieci złożyły pieniądze na ubezpieczenie się od wypadku (PZU) w 100%. Następnie złożyły 40 zł na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i 36 zł na Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy, które to kwoty nauczyciel przekazał do odpowiednich banków. Dowody zaś umieścił w aktach szkoły pod numerem 94 z roku 1964.

Dnia 23 września 1964 roku wszystkie dzieci zostały przebadane przez lekarza oraz stomatologa w Ośrodku Zdrowia w Krzemieniewie. W XX-leciu Polski Ludowej ma dobrze rozwijać się i żyć najmłodszy obywatel Polski Ludowej.

Dnia 20 stycznia 1965 roku wizytował naszą szkołę nowy inspektor szkolny Paweł Kałuża, który stwierdził troskę nauczyciela o estetykę i kulturę otoczenia szkoły, realizację planów i kancelarii na bieżąco. Stwierdził, że dzieci mają przerabiany materiał i opanowany, są czyste i pracowite na lekcjach cichych i głośnych.

Dnia 28 lutego 1965 roku odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci, jak w latach ubiegłych. W czasie trwana urozmaicenia: zjedzenie pączka bez pomocy rąk, układanie kominów z monet, dla klasy III rozcięcie wąskiego pasemka papieru, a dla klasy IV taniec z balonikami. W końcu grzana kiełbasa z bułeczką i gorąca herbata. Do zabawy przygrywał adapter oraz Marian Jędro, ubiegłoroczny uczeń klasy IV. Wesoło i przyjemnie spędziły dzieci tą ostatnią popołudniową niedzielę karnawałową.

Dwie uczennice ostatniego kursu z Liceum Pedagogicznego w Lesznieodbywały praktykę pedagogiczną w miejscowej szkole. Praktyka trwała cały tydzień (od 5.04.65 do 10.04.65). Praktykantki to Danuta Dudkowiakówna zamieszkała w Krzemieniewie i Anna Kaźmierczakówna z Pawłowic, uczennice Liceum Pedagogicznego w Lessznie. Pierwsze dwa dni kandydatki hospitowały nauczyciela, omawiały z nim lekcje, a następne cztery dni na zmianę każda z nich prowadziła po 3 lekcje dziennie. Absolwentki Liceum interesowały się także prowadzeniem kancelarii oraz pracą pozalekcyjną nauczyciela, choć udziału tam nie bały, gdyż wracały do domu.

W czasie długich wieczorów zimowych miejscowe Koło ZMW, zwróciło się do nauczyciela, by pomógł im w wyćwiczeniu sztuki teatralnej pod tytułem „Kłopoty z dziewczyną”. Po przeczytaniu głośnym w zespole przyjęto role i rozpisano sztukę. Przygotowanie, to jest czytanie i opanowanie roli pamięciowo trwało przez zespół dosyć długo. Dlatego oddanie przedstawienia na scnie uskuteczniono dopiero w drugie święto wielkanocne. Na samo wyćwiczenie nauczyciel poświecił około 100 godzin swego wolnego czasu, jako uczczenie XX-lecia Polski Ludowej.

Uczeń klasy I Mirosław Witczak jako jedyny z naszej szkoły wziął udział w konkursie II etapu Szkolnej Kasy Oszczędności pod tytułem „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”. W wyniku komisyjnego losowania nagród rzeczowych, wylosował książkę pod tytułem „Przełom” K. Bunscha. Nagroda została przysłana do szkoły i wręczona wyżej wymienionemu uczniowi w Dzień Międzynarodowego Dnia Dziecka.

W związku z niesprzyjającą pogodą (ciągłe deszcze) nie doszły do skutku zaplanowane uroczystości Międzynarodowego Dnia Dziecka, spędzenie jej na całodziennej wycieczce w lesie, gdzie miały być urządzone różne gry harcerskie. Uroczystość ta odbyła się na terenie szkoły. Z tych samych powodów nie uskuteczniono wycieczki do Osiecznej na zakończenie roku szkolnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się dnia 24 czerwca. Nauczyciel wraz z dziećmi był bardzo zadowolony. Promocja była dla wszystkich – kwiaty i podziękowania dla nauczyciela oraz zasłużony wypoczynek dla jednych i drugich.


Uczniowie szkoły w roku 1964/65


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,331 Unikalnych wizyt