Lutego 27 2024 06:30:04
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1966/67

Obecny rok szkolny w ogólnych zarysach ma stworzyć lepsze warunki pracy nauczycielom przez unowocześnienie bazy materialnej, zakup i wzbogacenie szkół w pomoce naukowe oraz w poszukiwaniu nowych metod nauczania. Kierownictwo szkoły opracowało plan unowocześnienia szkoły na lata 1966-1970. podstawą powyższego planu było zwiedzenie wystawy postępu pedagogicznego w Poznaniu. Obok unowocześnienia szkoły przewijać się będzie w tym roku szklnym w programach nauczania XXV-lecie powstania PPR. Osiągnięcia Polskiej Partii Robotniczej są nam znane, bo przeżywamy je. Dlatego Partia otacza szkoły i nauczycieli atmosferą powszechnej życzliwości. Wiadomo, że o wynikach nauczania i wychowania decyduje głównie nauczyciel. Nie jest on jednak i nigdy nie będzie w stanie sam podołać wielkiemu i odpowiedzialnemu dziełu wychowania młodego pokolenia. Dlatego głównym zadaniem partyjnym jest współdziałanie oraz współpraca i pomoc szkole i nauczycielowi.

Nowy rok szkolny rozpoczął się uroczyście dnia 1 września o godzinie 8. Do szkoły wróciło 28 wypoczętych uczniów. W klasie I będzie się uczyło 10 uczniów. Do II klasy będzie uczęszczało 9 uczniów, do klasy III – 6 uczniów, a do klasy IV – 3. Wszystkie dzieci są zaopatrzone w nowe lub stare podręczniki. Normalne lekcje rozpoczęły się już 2 września. W pierwszych dniach nauki dzieci złożyły po 15 zł na ubezpieczenie w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń.

Pierwszą z ważnych uroczystości szkolnych w tym roku było Święto Karty Nauczyciela. Dzień ten (19.11.1966) był dniem wolnym od pracy. Od rana dzieci gromadzą się w szkole, by złożyć najlepsze życzenia swemu panu. Wierszyki, pieśni, laurki oraz kwiaty. W kwiatach składanych przez dzieci nauczyciel widzi rodziców. Po obiedzie wyjazd do Leszna na akademię. Po uroczystości wyświetlono kolorowy film pod tytułem „Winetu”.

Kilka dni później 23 listopada 1966 roku odbyła się wywiadówka. Na wywiadówce i zebraniu Komitetu Rodzicielskiego i Opiekuńczego obecność rodziców była w 100%.

Dnia 9 grudnia 1966 roku odbyło się badanie lekarskie wszystkich dzieci. Badanie przeprowadził obywatel doktor Kuczkowski. Obok tego przejrzała uzębienie towarzysząca mu pani stomatolog z Ośrodka Zdrowia Krzemieniewo.

W dzień zakończenia pierwszego półrocza to jest 1 lutego 1967 roku wizytuje szkołę nowy inspektor szkolny obywatel magister Sznigir Stanisław.

Nowe półrocze szkolne rozpoczyna się zabawą karnawałową dzieci. W niedzielę dnia 5 lutego o godzinie 15 ruch przed szkołą. W pełnej frekwencji zbierają się dzieci w klasie, by pięknie się bawić. W czasie zabawy urozmaicenia przyczyniają się do rozweselenia wszystkich uczestników. Dzieci zostały obdarowane słodyczami, a na zakończenie jak zwykle herbata, ciepła kiełbasa i bułka. Najwięcej wspomnień jest właśnie z takich urządzanych zabaw dlatego raz do roku kierownictwo przy pomocy rodziców i Komitetu Opiekuńczego przygotowuje zabawę.

16 maja 1967 roku przeprowadzono w szkole Mierzejewo rewizję dla ustalenia prawidłowości gospodarki finansowo-materiałowej szkoły. Rewizję przeprowadziła delegatka PPRN Wydziału Finansowego obywatelka Grabianowska Halina. Protokół z powyższej rewizji przesłano do Wydziału Finansowego, Wydziału Oświaty, Gromadzkiej Rady Narodowej i Szkoły.

17 maja 1967 roku przybyła do szkoły Gromadzka Komisja Kultury, która zapoznała się z brakami oraz potrzebami szkoły w roku bieżącym.

1 czerwca to Międzynarodowy Dzień Dziecka, obchodzony bardzo uroczyście w naszych szkołach. Tego dnia odbył się rajd szkół nad jezioro w Górznie. Tutaj występy i popisy uczniów w śpieiwe, grach sportowych oraz zgaduj zgaduli dla uczniów klas starszych z nagrodami książkowymi. Zakończenie Międzynarodowego Dnia Dziecka odbyło się w najbliższą niedzielę w Mierzejewie. Wyścigi w workach, z jajkiem, rowerowe, tor przeszkód oraz zabawa w klasie, to koniec tak bogatego Międzynarodowego Dnia Dziecka.

7 czerwca klasy starsze III i IV przepracowały 2 godziny lekcyjne na pracach społecznych. Wyszły w pole i usuwały żyto z rosnącej pszenicy na polach Państwowego Gospodarstwa Rolnego.

Na zakończenie roku szkolnego dnia 22 czerwca odbyła się całodzienna wycieczka wypoczynkowa do Osiecznej nad jezioro. Pogoda dopisała, było słonecznie. Dzieci mogły do syta wypluskać się w jeziorze oraz poleżeć na plaży.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego nastąpiło 24 czerwca. Promocję do klas następnych otrzymały wszystkie dzieci. Po uroczystym zakończeniu rozbiegli się uczniowie do swych domów, by odpocząć przez długie dwa miesiące.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,324 Unikalnych wizyt