Kwietnia 18 2024 08:36:30
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


STATYSTYKA WIELKIEJ WŁASNOŚCI ZIEMSKIEJ ZA ROK 1907

STATYSTYKA WIELKIEJ WŁASNOŚCI ZIEMSKIEJ ZA ROK 1907

KREIS LISSA (LESZNO)

Nazwa dóbr

Podatek

grunt.

w M

               Powierzchnia w hektarach

Stan zwierząt hodowlanych

Przedsiębiorstwa

przemysłowe i przyłącza telefoniczne

razem

ziemia

orna

ogrody

łąki

past-

wiska

lasy

nieu-

żytki

drogi

wody

konie

bydło

owce

świnie

ogółem

krowy

Brylewo

Rittergut

5030

391

368

-

-

9

13

1

38

120

50

-

80

Feuerstein 1

Drobnin

Rittergut

3702

439

410

16

-

-

12

1

48

130

50

-

80

Feuerstein 2

Gurschno

Rittergut

6829 744 501 75 - 125 18 25 60 180 60 600 160

gorzelnia

krochmalnia

Garzyn

Rittergut

mit

Frankowo

4315 725 696 1 - 2 25 1 44 220 70 600 160

Feuerstein 5

Bojanitz

Rittergut

mit Vorw.

Berghow

und Wiesenhof

5291

697

372

125

-

180

20

-

75

120

10

-

100

cegielnia

gorzelnia

Feuerstein 3

Lubonia

Rittergut

7881

618

392

68

-

134

23

1

46

157

88

-

117

cegielnia Tadeuszko

Punitz 16

Mierzejewo

Rittergut

5856

366

338

12

-

-

15

1

34

120

14

-

140

Feuerstein 8

Oporowo

Rittergut

mit dem

Vorwerken

Grabówiec

Oporówko

Nadolnik

16469

 

 

 

-

-

-

1199

 

 

 

-

-

-

828

 

 

 

-

-

-

33

 

 

 

-

-

-

44

 

 

 

-

-

-

255

 

 

 

-

-

-

39

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

118

 

 

 

 

30

 

416

 

 

 

 

80

 

148

 

 

 

 

8

 

900

 

 

 

 

-

 

226

 

 

 

 

150

 

cegielnia

Punitz 9

 

 

stajnia dzierżawcy Trawińskiego

Pawlowitz

Herrschaft, Rittergut m.d.

Vorwerken

Granica, Mały Dwór, Kociugi, Robczysko

 

Kankel

Gut

28986

 

 

 

 

 

 

 

11604

2469

 

 

 

 

 

 

 

1728

1725

29

 

 

 

 

 

 

559

348

 

 

 

 

 

 

 

50

11

 

 

 

 

 

 

 

-

263

59

 

 

 

 

 

 

1113

14

 

 

 

 

 

 

 

6

18

2

 

 

 

 

 

 

-

158

 

 

 

 

 

 

 

55

701

 

 

 

 

 

 

 

171

253

 

 

 

 

 

 

 

89

2037

 

 

 

 

 

 

 

523

727

 

 

 

 

 

 

 

107

krochmalnia

cegielnia

tartak

mleczarnia

tuczarnia

chów prosiąt

Feuerstein 6

 Nazwa dóbr

Nazwisko 

właściciela

Nazwisko

I. Dzierżawcy

II. Zarządcy

Poczta, telegraf, stacja kolejowa z odległością

w km

Parafia

a. ewang.

b. katollicka

I. Urząd stanu cywilnego

II. Obwód komisarski

Siedziba sądu

Brylewo

Rittergut

Stanisław Ponikiewski

 

-

1,5

FeuersteinPTE

a. Feuerstein

b. Świerczyn

I. Garzyn

II. Lissa Ost

Lissa

Drobnin

Rittergut

Stanisław Ponikiewski

 

-

1

2,2

Feuerstein PTE

Garzyn E

a. Feuerstein

b. Świerczyn

I. Garzyn

II. Lissa Ost

Lissa

Gurschno

Rittergut

Kurt Müller

-

2,5

Garzyn PTE

a. Feuerstein

b. Świerczyn

I. Garzyn

II. Storchnest

Lissa

Garzyn

Rittergut

mit

Frankowo

Kurt Müller

-

-

Garzyn PTE

a. Feuerstein

b. Świerczyn

I. Garzyn

II. Storchnest

Lissa

Bojanitz

Rittergut

mit Vorw.

Berghow

und Wiesenhof

Kurt Müller

-

5

6,6

Kriewen PE

Garzyn E

a. Storchnest

b. Świerczyn

I. Storchnest

II. Storchnest

Lissa

Lubonia

Rittergut

Heinrich v. Dzierżykraj Morawski

szambelan

-

3,4

Pawlowitz PTE

a. Punitz

b. Punitz

I. Garzyn

II. Lissa Ost

Lissa

Mierzejewo

Rittergut

Johann v. Żółtowski

in Czacz

I. Kasimir Szyman

5,5

Pawlowitz PTE

a. Punitz

b. Punitz

I. Garzyn

II. Lissa Ost

Lissa

Oporowo

Rittergut

mit dem

Vorwerken

Grabówiec

Oporówko

Nadolnik

Ignatz v. Morawski

I. Marzell Trawiński

3

7

Gr.-Lenka PT

Pawlowitz E

a. Punitz

b. Oporowo

I. Garzyn

II. Lissa Ost

Lissa

Pawlowitz

Herrschaft, Rittergut m.d.

Vorwerken

Granica, Mały Dwór, Kociugi, Robczysko

Kankel

Gut

Graf Max v. Mielżyński

II. Paul Doerffer

-

 

 

 

 

 

 

-

 

Pawlowitz PTE

 

 

 

 

 

 

Kankel PTE

 

a. Punitz

b. Pawlowitz

 

 

 

 

 

a. Storchnest

b. Kankel

I. Garzyn

II. Lissa Ost

 

 

 

 

 

I. Garzyn

II. Lissa Ost

LissaWyjaśnienia do informacji zamieszczonych w tabelach:

Niemieckie nazwy miejscowości odpowiadają dzisiaj:
Bojanitz - Bojanice
Gurschno - Górzno
Feuerstein - Krzemieniewo
Gr.-Lenka - Łęka Wielka
Kankel - Kąkolewo (wchodziło w tamtym czasie w skład majętności Mielżyńskich)
Kriewen - Krzywiń
Lissa - Leszno
Pawlowitz - Pawłowice
Punitz - Poniec
Storchnest - Osieczna


______________________________________________________
Źródło:
Niekammer P., „Güter-Adressbuch der Provinz Posen”, Stettin 1907.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,217,048 Unikalnych wizyt