Lipca 16 2024 13:19:21
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


STATYSTYKA ZA ROK 1926

STATYSTYKA ZA ROK 1926

POWIAT LESZNO

Nazwa

majątku

Dochód

gruntowy

w talarach

Obszar

w ha

Wielkość

w ha

I. Właściciel

II. Dzierżawca

Zakłady

przemysłowe

i hodowla

P Poczta

T Telefon

K Kolej

Ka Kolejka

I. Kom. Obwod.

II. Sąd Powiat.

III. Sąd Okręg.

ziemia

uprawna

łąki

i pastwiska

lasy

nieużytki

woda

Bielawy

772

132

122

-

-

10

-

I. Karol Weise

Reprod. uzn. nasion zbóż.

P. Kosowo

T. Krzemieniewo

K. Krzemieniewo

I. Leszno-Wsch.

II. Leszno

III. Leszno

Bojanice*

1762

695

372

125

180

20

-

I. Kurt Müller

Gorzenia i cegielnia.

P. Krzywiń

T. Krzemieniewo

K. Garzyn

I. Osieczna

II. Leszno

III. Leszno

Brylewo

1673

390

341

-

-

48

1

I. Hipolit Ponikiewski

-

P. Krzemieniewo

T. Krzemieniewo

K. Krzemieniewo

I. Leszno-Wsch.

II. Leszno

III. Leszno

Drobnin

1232,13

431

412

13

-

6

-

I. Stefan Ponikiewski

Reprod. uzn. nasion zbóż i grochu oraz nasion buraka.

P. Krzemieniewo

T. Krzemieniewo

K. Garzyn

I. Leszno-Wsch.

II. Leszno

III. Leszno

Garzyn**

1438

725

696

1

2

25

1

I. Kurt Müller

Zarej. hodowla bydła rasy nizinnej (83 sztuki).

P. Garzyn

T. Krzemieniewo

K. Garzyn

I. Osieczna

II. Leszno

III. Leszno

Górzno

2276

744

501

75

125

18

25

I. Kurt Müller

Mączkarnia, gorzelnia i pługi motorowe.

P. Garzyn

T. Krzemieniewo

K. Garzyn

I. Osieczna

II. Leszno

III. Leszno

Lubonia

2370

602

364

54

135

45

3

I. Zofia Dzierżykraj

Morawska

Kolejka polna.

P. Pawłowice

T. Poniec

K. Pawłowice

I. Leszno-Wsch.

II. Leszno

III. Leszno

Mierzejewo

1954

366

329

20

-

15

-

I. Jan Żółtowski

II. Stefan Ponikiewski

Kolejka polna.

P. Pawłowice

T. Krzemieniewo

K. Pawłowice

I. Leszno-Wsch.

II. Leszno

III. Leszno

Oporowo

5478

1199

828

77

255

39

-

I. Witold Dzierżykraj Morawski

Mleczarnia, kolejka polna, zar. hodowla konia szlach. półkrwi.

P. Pawłowice

T. Poniec

K. Pawłowice

I. Leszno-Wsch.

II. Leszno

III. Leszno

Pawłowice

folw. Kociugi

Robczysko

Mały Dwór

9631

697

364

624

519

516

345

231

519

168

-

109

-

2

3

-

-

11

16

284

-

-

-

-

-

I. Krzysztof Mielżyński

Młyn, mączkarnia, zarej. hodowla bydła rasy nizinnej (131 sztuk), reprodukcja uzn. nasion zbóż i buraka cukrowego.

P. Pawłowice

T. Krzemieniewo i Leszno

K. Pawłowice

I. Leszno-Wsch.

II. Leszno

III. Leszno___________________________________________________
Źródło:
„Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego“, Poznań 1926.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,182 Unikalnych wizyt